23. Feb 2023Business

#grpartners: Jaguarfox – webový design zaměřený na gamery

Vytvoření designu webu na míru pro nový segment podnikání? Žádný problém. Pro našeho klienta Maxsport, s.r.o. jsme vytvořili design UX pro nové odvětví sportu – gaming s názvem JaguarFox.

Veronika MartiškováProject Manager

Maxsport je na trhu od roku 2005. Vyrábí doplňky stravy pro široké spektrum sportující veřejnosti, ale těší se oblibě i mezi běžnými konzumenty proteinových tyčinek a dalších funkčních potravin či nápojů.

JaguarFox je nová větev, které vznikla na podporu nově vznikajícího sportovního odvětví – gamingu se záměrem vytvářet produkty speciálně pro něj.

Naše úloha? Webový design

Požadavek byl jasný– vytvořit design webu pro nový segment – gamery. Na první pohled zní požadavek jednoduše, ale vytvoření skvěle fungujícího designu, který bude zabírat na konkrétní skupinu lidí, předchází složitější proces. V tomto článku se podíváme na to, jak probíhal proces vytvoření designu pro JaguarFox.

KickOff

Projekt jsme zahájili KickOff meetingem, na kterém jsme s klientem probrali očekávání, požadavky, harmonogram a další. S klientem jsme se dohodli, jak bude projekt probíhat a jaký framework použijeme pro řízení projektu.

Rešerše UX

Následovala fáze rešerše UX, která je nezbytnou součástí každého našeho projektu. Cílem bylo identifikovat a analyzovat specifické chování tohoto segmentu, jeho motivace a potřeby, abychom mohli přizpůsobit design webu očekáváním dané skupiny.

Návrh UX – wireframes

Na základě rešerše UX jsme začali připravovat wireframy a tím i první návrh webu. Smyslem wireframů je objasnit, resp. zhmotnit naše představy o webu do vizuální podoby tak, aby vše bylo jasné, srozumitelné, funkční a vedlo to k akci, kterou jsme chtěli webem vyvolat. Wireframy jsou součástí User Experience (UX). Tyto wireframy jsme následně konzultovali s klientem a upravili podle potřeb. To nám umožnilo vytvořit prostor pro to, aby jeho copywriter mohl začít připravovat texty. Díky tomu jsme docílili toho, že žádná ze zúčastněných stran nebyla ničím blokována a pracovali jsme efektivně a paralelně.

Návrh UI – grafika

Následně jsme vytvořili grafický návrh – typografii, barevné schéma, kontrast, vzhled prvků a podobně. Často se nás lidé ptají, jaký je nejlepší software pro design UI. Pro nás je to určitě Figma.

Prototyp a testování designu

V této fázi jsme zkombinovali předchozí kroky a vytvořili klikatelný prototyp webu, který jsme následně předali skupině gamerů na uživatelské testování. V GoodRequest musí testovací skupina vždy splňovat kritéria variability a interní zaměstnanci ani klient nejsou součástí testovací skupiny z důvodu zaujatosti. Během tohoto testování náš rešeršér UX procházel prototyp s cílovou skupinou a sledováním jejího chování jsme zjišťovali, zda náš design splňuje požadavky klienta. Zpráva z testování byla součástí závěrečného odevzdání projektu klientovi.

Finální UI

Po ukončení testování jsme s klientem rozebrali výsledky a na základě vzájemné dohody jsme dokončili finální design webu JaguarFox.

Odevzdání projektu

Odevzdání projektu spočívalo v odevzdání všech dokumentů z jednotlivých fází tak, aby bylo možné použít výsledky i pro interní účely partnera, a samozřejmě taky v odevzdání finálního designu pro vývoj. Vždy se s klientem dohodneme na finální formě odevzdání designu tak, abychom vyhověli jeho potřebám. Samozřejmostí byla konzultace a vyjasňování detailů s vývojářem na straně klienta.

Kromě pravidelného informování o stavu projektu a reportování v jeho průběhu jsme zůstali v kontaktu i po jeho skončení pro případ jakýchkoli otázek nebo rad.

Veronika MartiškováProject Manager

Potřebujete pomoc s digitálním produktem?

Neváhejte nás kontaktovat!