19. Feb 2023Business

GoodRequest: Vítěz kategorie Odpovědná malá/střední firma, Via Bona Slovakia 2021

Nadace Pontis již po dvaadvacáté ocenila odpovědné a inspirativní firmy v rámci iniciativy Via Bona Slovakia. O ocenění se ucházelo celkem 38 firem v sedmi kategoriích.

Jsme upřímně vděční, šťastní a hrdí, že cena v hlavní kategorii Odpovědná malá/střední firma putovala právě k nám do GoodRequest.

Ocenění v této kategorii pravidelně získávají firmy, jejichž proaktivní přístup k odpovědnému podnikání je jedinečný, komplexní, odpovědný a nad rámec zákona. Nejen vůči trhu, ale taky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě.

Za co jsme ocenění získali?

Odborná a nezávislá porota hodnotila řadu kritérií a podmínek. K vítězství v kategorii Odpovědná malá/střední firma přispěla řada aktivit, kterým se věnujeme pravidelně a dlouhodobě.Za čo sme ocenenie získali?

Foto: Marek Mucha

GoodRequest Academy

Porotu nejvíc zaujala naše jedinečná koncepce GoodRequest Academy. V rámci ní se snažíme zatraktivnit a usnadnit začátek kariéry studentům a dalším lidem, kteří vidí svoji budoucnost v IT. Koncepce zahrnuje aktivity od přednášek na školách i v rámci našich vlastních iniciativ v komunitě přes soutěžní úkoly pro studenty, workshopy a stáže až po intenzivní placený program. Iniciativy se aktivně účastní developeři a developerky a designéři/designérky. Po absolvování programu jsou schopní se naplno začlenit do pracovního procesu.

Kindness a komunita

Naši podporu –⁠ ve formě finanční, materiální nebo odborné pomoci, směřujeme do vzdělávacích a komunitních projektů. Zároveň si uvědomujeme, že máme větší štěstí než mnozí, kteří se potýkají s existenčními problémy nebo žijí ve vyloučených komunitách. Považujeme tedy za určitou formu odpovědnosti angažovat se i v těchto oblastech.

Build to last a United like Manchester

Přetavit firemní hodnoty do praxe není nikterak těžké, pokud jsou formulovány na základě toho, čím skutečně firma žije. V současnosti se snažíme v rámci designu a tvorby mobilních a webových aplikací vytvářet taková řešení, která jsou smysluplná, přinášejí uživateli zážitek a obstojí ve zkoušce časem. To vše s ohledem na naše zaměstnance, kteří mají možnost růst, vzdělávat se a fungovat v transparentní firmě bez genderových či jiných stereotypů.

Přestože se v naší práci neženeme za oceněními, tahle forma zpětné vazby na aktivity, které považujeme za smysluplné a udržitelné, nám přináší pocit uspokojení a potvrzuje správnost naší cesty. Vážíme si toho a odhodlaní pokračujeme dál!

Barbora LinekHead of Marketing