17. Jul 2023Business

Co je umělá inteligence (AI) a jak ji využít ve svůj prospěch

AI, machine learning, ChatGPT –⁠ to jsou ve světě technologií jedny z nejoblíbenějších populárních výrazů, a jsou jimi z dobrého důvodu. Se vznikem ChatGPT se řada technologických inovací, které kdysi byly z říše snů, stala skutečností. V tomto článku se podíváme na to, co je AI, jak funguje, jaké jsou různé typy AI a jaké jsou její různé aplikace.

Aneta StašikováDigital Product Designer

Popíšeme, jak společnost GoodRequest využívá umělou inteligenci ve svůj prospěch, a také některé nejslibnější nástroje umělé inteligence dostupné v IT odvětví. Nakonec se krátce podíváme na budoucnost AI.

Co je to AI? 

Umělá inteligence (AI) je revoluční přístup k informatice, jehož cílem je umožnit strojům uvažovat, učit se a přizpůsobovat se novým informacím způsobem, který je podobný lidské inteligenci. Toho se dosahuje analýzou kognitivních procesů a studiem zákonitostí v lidském mozku. Umělá inteligence v podstatě spočívá v simulaci lidské inteligence ve strojích, které jsou naprogramovány tak, aby myslely a jednaly jako lidé. Konečným cílem AI je vytvořit stroje, které budou schopny vykonávat úkoly, k nimž by za normálních okolností byla zapotřebí inteligence na lidské úrovni, a to v celé řadě průmyslových odvětví a oborů, od zdravotnictví a finančnictví až po dopravu a výrobu.

Jak umělá inteligence funguje?  

‍Umělá inteligence kombinuje obrovské množství dat a používá inteligentní algoritmy k odhalování vzorců a funkcí v analyzovaných datech. Po každém kole zpracování dat systémy umělé inteligence testují a měří svůj výkon a výsledky využívají k získání dalších odborných znalostí.

Schopnost systémů umělé inteligence pracovat nepřetržitě bez odpočinku jim umožňuje rychle zpracovat stovky, tisíce, nebo dokonce miliony úloh, díky čemuž se mohou učit a rozvíjet své schopnosti v krátkém čase.

 

4 typy AI

AI lze rozdělit do čtyř typů podle jejich schopností a funkcí: reaktivní, s omezenou pamětí, s teorií mysli a s vědomím sebe sama.

Reaktivní AI

Typ systému umělé inteligence, který dokáže reagovat pouze na aktuální situaci, v níž se nachází, a nedokáže se poučit z minulých zkušeností.

Příklady:

 • Umělá inteligence při hraní šachů –⁠ optimalizuje nejlepší strategii pro vítězství v partii, provádí tah na základě předem naprogramovaného pravidla nebo algoritmu.
 • Neučí se z minulých zkušeností. Hlasoví asistenti –⁠ Siri, Amazon Alexa a Google Assistant reagují pouze na předem naprogramované příkazy.

AI s omezenou pamětí

Umělá inteligence, která se dokáže učit z minulých zkušeností a aktualizovat se, ale pouze v omezeném kontextu. Délka paměti je poměrně krátká.

Příklady:

 • Autonomní automobily –⁠ vůz naviguje na silnici, přičemž bere v potaz nedávné události, jako je vstup chodců do vozovky, počasí nebo provoz.
 • Detekce podvodů –⁠ systém využívá minulé transakce k identifikaci potenciálních podvodů pomocí analýzy transakčních dat a identifikace vzorců, které naznačují podvodnou činnost.

AI s teorií mysli

Umělá inteligence je plně adaptivní a má rozsáhlou schopnost učit se a uchovávat předchozí zkušenosti. Umělá inteligence označuje schopnost umělé inteligence porozumět lidským emocím, přesvědčením a přáním a využít tohoto porozumění k přirozenější a intuitivnější interakci s lidmi. Tyto AI si nejsou vědomy sebe sama a jsou stále vysoce teoretické.

Fakt: Pokud chcete zjistit, zda AI spadá do této kategorie, měla by projít Turingovým testem, tedy oklamat člověka, aby uvěřil, že AI je lidská bytost.

Možné příklady:

 • Vzdělávání – Systém se dokáže přizpůsobit emocionálnímu stavu studenta a jeho vzdělávacím preferencím a poskytnout mu personalizovaný studijní plán.
 • Duševní zdraví – AI dokáže porozumět duševnímu stavu, emocím a anamnéze pacientů a zdůraznit je, aby mohla poskytnout personalizovanou terapii.

AI s vědomím sebe sama

Nejpokročilejší typ umělé inteligence je zatím čistě teoretický a zatím nebyl vyvinut. Umělá inteligence si je vědoma své vlastní existence, vlastních emocí i emocí ostatních. AI má touhy, potřeby a emoce a úroveň vědomí a inteligence je podobná lidským bytostem.

Příklady z filmu:

 • HAL 9000 z filmu 2001: Vesmírná odysea – HAL 9000 je systém umělé inteligence, který ovládá systémy vesmírné lodi a komunikuje s posádkou. HAL si uvědomuje svou vlastní existenci a rozvíjí úroveň vědomí, která vede ke konfliktům s lidskou posádkou.
 • Ava z filmu Ex Machina: Ava byla naprogramována tak, aby komunikovala s lidmi a prošla Turingovým testem. Ava rozvíjí vědomí a využívá svou inteligenci k manipulaci a útěku od svých lidských věznitelů.
 • V seriálu Westworld (pozor, spoiler :)) si hlavní postava (robot) uvědomila své vědomí a začala jednat mimo své původní naprogramované vzorce, což mělo za následek zabití člověka kvůli zkušenostem z minulosti.

Jaká jsou běžná využití umělé inteligence v různých ovětvích?

Umělá inteligence (AI) je rychle se rozvíjející oblast, která má potenciál způsobit revoluci snad v každém odvětví. Od zemědělství přes zdravotnictví až po finančnictví se umělá inteligence využívá ke zvýšení produktivity, zlepšení efektivity a podněcování nových inovací. My se teď podíváme se na odvětví, na která se zaměřuje GoodRequest a kde může AI využít ve svůj prospěch.
 

Fintech

Odvětví fintechu prochází díky integraci technologie umělé inteligence (AI) významnou proměnou. Umělá inteligence má potenciál automatizovat mnoho zdlouhavých manuálních úkonů spojených s finančními operacemi a uvolnit tak čas pro strategičtější činnosti.

Mezi možné případy využití umělé inteligence v odvětví fintechu patří:

 • Automatizace dat – schopnost analyzovat a spravovat data z různých zdrojů s cílem získat cenné informace. Umělá inteligence dokáže identifikovat vzorce a trendy, které je obtížné rozpoznat pomocí tradičních metod. To může vést k automatizaci rutinních postupů, což povede k úsporám času a zdrojů potřebných k manuálnímu provádění těchto úkolů. Výsledkem je zvýšení efektivity a přesnosti, což vede k vyšším ziskům fintechových společností.
 • Odhalování podvodů – algoritmy umělé inteligence mohou sledovat chování zákazníků a odhalovat neobvyklé aktivity, například opakované pokusy o výběr vysokých částek z účtu na netypickém místě. To umožňuje bankám identifikovat a předcházet případným pokusům o podvod.
 • Bezpečnost onboardingu – jedním z bezpečnostních prvků, který si získal širokou oblibu, je biometrická identifikace, jako například rozpoznávání obličeje nebo otisků prstů. Existuje ale řada dalších způsobů, jak může umělá inteligence zvýšit bezpečnost ve fintechovém odvětví. Algoritmy umělé inteligence mohou například sledovat chování zákazníků a odhalovat neobvyklou aktivitu, jako jsou například opakované pokusy o výběr vysokých částek z účtu na neobvyklém místě. To umožňuje bankám identifikovat a předcházet případným pokusům o podvod.

E-commerce

Umělá inteligence umožňuje společnostem zabývajícím se elektronickým obchodováním nabízet svým zákazníkům personalizovanější a efektivnější nakupování. Tady je několik způsobů využití AI v elektronickém obchodě:

 • Doporučení produktů – analýzou údajů o zákaznících, jako je historie nákupů, chování při prohlížení a vyhledávací dotazy, může systém přizpůsobit doporučení produktů a podpořit prodej tím, že zvýší šanci, že zákazník najde produkt, o který má zájem.
 • Prediktivní analýza – i na základě analýzy zákaznických dat dokáže AI předpovídat budoucí trendy a poptávku, což umožňuje firmám v oblasti e-commerce optimalizovat řízení zásob a dodavatelského řetězce. Díky tomu mají na skladě ty správné produkty v ten správný čas, což snižuje množství odpadu a zvyšuje ziskovost.
 • Chatboti – chatboti s umělou inteligencí dokáží zpracovávat dotazy zákazníků a poskytovat pomoc v reálném čase bez nutnosti lidského zásahu. Výsledkem je nejen úspora času, ale i větší spokojenost zákazníků díky okamžitým reakcím.

Zdravie a fitness

Umělá inteligence se stále častěji používá v oblasti zdraví a fitness, aby pomohla lidem dosáhnout jejich cílů v oblasti kondice, monitorovala jejich zdraví a zlepšila život pacientů. Některé z možných případů využití AI v oblasti zdraví a fitness.

 • Nositelná zařízení – například fitness trackery a chytré hodinky využívají umělou inteligenci ke sledování úrovně aktivity, srdečního tepu a spánku, aby poskytovaly informace a doporučení ke zlepšení zdraví.
 • Individuální tréninkové plány – analyzujte úroveň fyzické kondice, úroveň aktivity a stravovací návyky jednotlivce pro vytvoření tréninkových plánů na míru, které jsou jedinečně přizpůsobeny jeho cílům a potřebám.
 • Diagnostika nemocí – algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat lékařská data, jako jsou lékařské snímky a záznamy o pacientech, a pomáhat tak diagnostikovat onemocnění a plánovat léčbu.

Přínosy umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) přináší v různých odvětvích nespočet výhod. Pojďme si projít obecné výhody umělé inteligence:

 • Zvýšená efektivita a produktivita – AI dokáže automatizovat opakující se a rutinní úkoly, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na složitější a hodnotnější práci.
 • Snížení rizika lidské chyby – algoritmy umělé inteligence dokážou analyzovat obrovské množství dat s vysokou přesností a provádět predikce a dělat rozhodnutí, která jsou méně náchylná k lidské zaujatosti a chybám.
 • Úspora nákladů – automatizací úkolů, snížením chybovosti a zvýšením efektivity může AI pomoct organizacím ušetřit čas a peníze.
 • Lepší služby zákazníkům – chatboti a virtuální asistenti s umělou inteligencí mohou poskytovat zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, čímž zlepšují dobu odezvy a spokojenost zákazníků.
 • Výzkum a analýza dat – pokročilé výpočetní schopnosti umělé inteligence umožňují rychlejší analýzu a zpracování dat, což organizacím umožňuje provádět výzkum a vývoj mnohem rychleji, než jak by to umožňovaly tradiční metody.

Implementace AI v GoodRequest

Umělá inteligence se stala základním nástrojem IT komunity, pomáhá profesionálům automatizovat jejich práci a zvyšovat jejich celkovou produktivitu. Nejinak je tomu i v našem případě. Tady je několik praktických využití umělé inteligence pro IT komunitu včetně designérů UX, mobilních a webových vývojářů a byznysu.

Design

(AI) se již používá při navrhování produktů a uživatelských zkušeností s cílem zlepšit proces navrhování a vytvořit čím dál efektivnější a uživatelsky přívětivější produkty, které splňují potřeby a očekávání svých uživatelů.

Existuje mnoho nástrojů umělé inteligence, které designérům usnadňují život, pomáhají jim vytvářet personalizovanější a poutavější zážitky a zefektivňují jejich každodenní práci. Pokud designér pracuje ve Figmě, měl by vědět, že může využívat spoustu pluginů na bázi AI.

Byznys

Společnosti, které se rozhodnou přijmout umělou inteligenci (AI), mají potenciál získat obrovskou strategickou výhodu. Společnosti dnes mohou otevírat nové příležitosti pro transformaci svých stávajících technologií a procesů tak, aby mohly růst, a nikoli zaostávat, být nuceny dohánět zameškané nebo zastarat.

Samotný ChatGPT lze například využít pro širokou škálu průzkumů, jako jsou tržní nebo průmyslové trendy, konkurenční služby nebo jiné důležité obchodní informace.

Nástroje AI mohou dále vytvářet marketingové a prodejní texty, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám a potřebám vašich klientů. To uvolní čas vašim obchodním a marketingovým týmům, aby se mohly věnovat důležitějším a často zajímavějším úkolům.

Vývoj mobilních aplikací a webu

Umělá inteligence má mnoho využití i ve vývoji mobilních aplikací. Jednou z takových oblastí může být například tvorba dokumentace, jejíž sepsání bývá náročné. Vždyť jen s pomocí nástroje ChatGPT můžete ke svým knihovnám snadno vytvořit komplexní dokumentaci včetně vysvětlení jejich fungování, způsobu použití a případných zvláštních požadavků, na které by měli být uživatelé upozorněni.

AI lze použít i pro kontrolu kódu. Pokud pracuje více vývojářů společně, je nezbytné, aby si vzájemně kontrolovali kód, aby se ujistili, že neobsahuje chyby a dodržuje osvědčené postupy. Při práci se složitým a asynchronním kódem ale AI poskytuje dobrou analýzu kódu, abyste měli jistotu, že jsou pokryté všechny toky. Kromě toho vám ChatGPT pomůže optimalizovat algoritmus tím, že váš kód zefektivní.

Umělou inteligenci tedy můžete použít i k psaní skriptů v jazycích, které nepoužíváte často. Ať už potřebujete automatizovat úlohu, analyzovat data nebo provést jinou funkci, ChatGPT vám může pomoct rychle vytvořit skripty v jazycích Python, Java, Ruby a dalších. Stačí popsat, co má skript dělat, a ChatGPT vám vygeneruje kód.

Umělá inteligence má samozřejmě mnoho dalších využití ve vývoji, ale těm se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.

Budoucnost umělé inteligence – hrozba nebo přínos?

Způsobí superinteligentní stroje masovou nezaměstnanost tím, že nahradí lidská pracovní místa, zejména v IT? Měli bychom se obávat o budoucnost své kariéry? Existují navíc potenciální scénáře, podle kterých by stroje mohly zotročit nebo vyhladit lidstvo, nebo v nichž by se roboti s AI mohli stát hrozbou pro naši existenci.

Víme, že umělá inteligence formuje budoucnost lidstva téměř ve všech odvětvích. V GoodRequest jsme přesvědčeni, že pokud je umělá inteligence implementována zodpovědně, může být pro společnost přínosem v každém ohledu. Může nám zachránit život, zefektivnit naši práci, ušetřit čas, který můžeme raději strávit s dětmi, nebo podpořit náš kariérní postup. Abychom toho všeho dosáhli, musíme AI poznat víc do hloubky a co nejdříve tyto poznatky aplikovat do našeho každodenního života. Jak řekl někdo na LinkedInu: „Kvůli AI přijdou o práci jen designéři, kteří AI nepoužívají.“

Tipy pro začátečníky

Jak jsme si ukázali, umělá inteligence má nesčetně možností využití v různých oblastech. Jak ji ale začít využívat ve svůj prospěch? Podle našich zkušeností je pro začátek dobrý neustále skloňovaný ChatGPT. Abyste si ale mohli s tímto nástrojem zefektivnit práci a usnadnit si život, musíte se naučit psát výzvy smysluplně. Klíčem k získání co nejpřesnějších a nejužitečnějších odpovědí od modelu AI je sepsání dokonalé výzvy ChatGPT. Tady jsou 4 základní tipy, které vám pomohou napsat skvělou výzvu ChatGPT:

 • Vyjádřete se jasně a konkrétně: Pokud chcete získat komplexní odpověď, ujistěte se, že je vaše výzva jasná a konkrétní ve vztahu k požadovaným informacím. Vyvarujte se používání nejednoznačných výrazů nebo kladení otevřených otázek.
 • Používejte jednoduchý jazyk: Používejte srozumitelná slova bez žargonu a odborných termínů. Díky tomu budete mít jistotu, že model umělé inteligence vašemu problému porozumí.
 • Důležitý je kontext: Nezapomeňte uvést základní informace k tématu, na které se ptáte. To pomůže modelu AI poskytnout přesnější odpověď.
 • Buďte struční: Abyste zajistili, že model AI nebude zmatený, ponechte výzvu stručnou a věcnou. Vyhněte se uvádění zbytečných informací.

Pokud nevíte, jakými klíčovými slovy výzvu zahájit, tady je pár těch užitečných návrhů, které vám pomůžou začít: brainstormujte, napište, definujte, naprogramujte, navrhněte, vysvětlete, analyzujte, shrňte.

💡  I když jsou technologie čím dál tím chytřejší, přesto vám doporučujeme odpovědi generované službou ChatGPT ověřovat. Platforma jako zdroj informací využívá internet, což může vést k nepřesným odpovědím, zejména pokud je v určité oblasti k dispozici spousta nesprávných informací.

 

Hodně štěstí na vaší cestě za poznáním a soužitím s umělou inteligencí.

Aneta StašikováDigital Product Designer