26. Nov 2023Insight

Cesta ven - Pomoc potřebným

Přesněji řečeno, pomáháme těm, kteří pomáhají. V GoodRequest nás vždy naplňují smysluplné projekty a Cesta ven mezi ně právem patří. Od roku 2018 tým Journey Out pozoruhodně mění marginalizované komunity, a jestli si někdo zaslouží pomoc, jsou to právě oni. Pojďme se ale podívat, jak to všechno probíhalo a co z toho vzešlo.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite

Jak jsme začali 

GoodRequest kindness

V GoodRequest si uvědomujeme, že máme větší štěstí než mnozí jiní. Existuje však mnoho lidí, kteří čelí existenčním problémům, žijí v chudobě, nevyhovujících podmínkách nebo ve vyloučených komunitách. Považujeme proto za určitou formu odpovědnosti těmto lidem pomáhat. 

V rámci laskavých aktivit podporujeme finančně, materiálně nebo odborně - zejména v oblasti vzdělávání, rozvoje komunit a nepopulárních témat, o kterých je třeba mluvit a jednat. Před více než rokem jsme poslouchali podcast Condemned to Fail, kde členka představenstva Pathways Out a novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová hovoří právě o tématu vyloučených komunit a práci Omahy. Tato organizace a její poselství se nám velmi líbily a okamžitě jsme věděli, že chceme tuto iniciativu co nejvýznamněji podpořit.

Občanské sdružení Cesta ven a program Omama

Posláním sdružení Cesta ven je pomoci lidem, kteří se dlouhodobě pohybují na hranici chudoby, postavit se na vlastní nohy, získat práci a důstojný život. Posláním OZ je posílit postavení sociálně znevýhodněných osob všech věkových kategorií prostřednictvím rozvoje jejich potenciálu a posílení jejich osobních, sociálních a materiálních zdrojů a dovedností. Tohoto cíle dosahují prostřednictvím různých služeb a iniciativ, včetně poradenství, vzdělávání, společenských a publikačních aktivit, mezinárodní spolupráce a organizace akcí. 

Jejich nejznámějším projektem je projekt Omama, který se zaměřuje na podporu zdravého vývoje romských dětí žijících v generační chudobě v nejkritičtějším období života dítěte (0-3 roky). Projekt Omama poskytuje ranou péči prostřednictvím domácích návštěv Omama, které pomáhají matkám z chudých komunit správně rozvíjet jejich děti od narození. Děti se tak dostávají na správnou cestu a mají základ, na kterém mohou stavět do budoucna. Projekt v současné době působí v 31 komunitách.

Naše pomoc 

Než GoodRequest pomůže nějaké organizaci, spojíme se s jejími zástupci a společně najdeme nejlepší formu pomoci. Po rozhovoru s koordinátorem projektu Cesta ven jsme zjistili, že by ocenili pomoc v oblastech, které známe nejlépe - technologie a design. Přestože se o řadu věcí pokoušeli sami, nebyli s výsledkem spokojeni a jejich největším problémem byly zastaralé a nepřehledné webové stránky, které chtěli změnit, ale neměli na to kapacity. Byli si vědomi, že jejich stávající webové stránky jsou nepřehledné a pro potenciální dárce mohou být nepřehledné, což může způsobit, že nebudou mít jasnou představu o tom, jak mohou sdružení podpořit. Proto jsme se rozhodli, že nejlepší formou pomoci bude právě vytvoření nových webových stránek. 

Protože byl čas Vánoc, rozhodli jsme se sdružení podpořit i materiálně. Mnoho našich kolegů přineslo hračky, jiní pomohli finančně.

Návrhová část

Začali jsme Workshopem 

Na začátku spolupráce jsme uspořádali celodenní workshop s týmem Journey Out. Věnovali jsme se vizi, poslání a cílům občanského sdružení a většinu času workshopu jsme věnovali 4 hlavním personám - Velkým dárcům, Malým dárcům, Aktivistům a Veřejnosti. Cílem bylo zjistit, kdo jsou naši uživatelé, jaké jsou jejich potřeby a jak jim můžeme s novým webem pomoci. Na konci workshopu jsme definovali Plátno hodnotové nabídky, kde jsme se podívali na společné Cíle, Výzvy a Výsledky čtyř výše zmíněných persón. 

Výsledkem workshopu bylo vzájemné pochopení způsobu spolupráce, konkretizace problémů, které chceme řešit, a definování jednotlivých cílů. 

Definovali jsme Informační architekturu 

Vzhledem k tomu, že občanské sdružení Cesta ven se skládá z několika programů, pořádá akce, nabízí různé formy podpory nebo píše články a příběhy pro omamy, je pro úspěch nového webu zásadní snadná a přehledná navigace.
Proto jsme se rozhodli vytvořit wireframy ještě před fází návrhu. Tato fáze nám pomohla jasně definovat rozvržení a uspořádání prvků, aniž bychom se nechali ovlivnit vizuálními detaily, jako jsou barvy nebo typografie. Rychle a efektivně jsme také experimentovali s různými koncepty, eliminovali jsme zbytečné detaily a soustředili se na základní prvky designu. Kromě toho nám wireframy pomohly získat zpětnou vazbu již v rané fázi projektu.

Nová vizuální identita 

Společnost The Way Out neměla jasně stanovenou a konzistentní vizuální identitu. Potřebovali jsme proto pomoci vytvořit novou, která by odrážela tu původní, ale vnesla do ní nový život a nápaditost.

Při definování nové vizuální identity jsme chtěli zdůraznit poslání OZ - pomoc romským dětem. Identita odráží jejich hravost, radost ze života a dětskou zvídavost. Přinesli jsme nové barvy, kreslené prvky a novou typografii. Zároveň jsme se snažili zahrnout vážnost a důležitost jejich poslání pomáhat romským dětem a jejich rodinám.

Celkově jsme se snažili vytvořit vizuální identitu, která by byla veselá, jasná a snadno identifikovatelná s organizací Cesta ven. Věříme, že tato nová identita pomůže organizaci lépe komunikovat její poselství a cíle směrem k veřejnosti a zároveň pomůže zvýšit povědomí o důležitosti pomoci romským dětem a jejich rodinám.

Konečný návrh 

Po definování vizuální identity jsme začali vytvářet finální design. V této fázi jsme pravidelně komunikovali s klientem a zohledňovali jeho názory a připomínky. Po celou dobu jsme měli na paměti cíle OC i naši spolupráci s ním. 

Vytvořili jsme jednoduché, přehledné a intuitivní webové stránky, které návštěvníkům poskytují informace o činnosti, poslání a cílech organizace. Zároveň jsme chtěli, aby nenásilně poskytoval různé možnosti, jak pomoci.

 Při tvorbě finálního designu jsme byli v souladu s novou vizuální identitou sdružení. Chtěli jsme, aby odrážela dětskou hravost, ale zároveň působila profesionálně. Zároveň si musel zachovat osobitý půvab Cestavonu a jeho zaměření na pomoc romským dětem a jejich rodinám. 

Vývoj: především jednoduchá správa obsahu 

Ruku k dílu přiložili i naši žilinští přátelé z digitální agentury Inoby, kteří vývoj webu zastřešili. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby administrátoři mohli web upravovat bez námahy a bez nutnosti zapojit do procesu vývojáře. Z tohoto důvodu byl web postaven na CMS WordPress. Toto řešení umožňuje administrátorům aktualizovat a spravovat obsah podle vlastního uvážení a dává jim plnou kontrolu nad webem.

Budoucnost OZ Cesta ven 

Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli pomoci organizaci Cesta ven, ať už materiálně, nebo svými odbornými znalostmi. Je úžasné vidět, jak se tato organizace neustále rozrůstá a vytváří nové programy a aktivity. Jejich snaha pomáhat lidem, kteří to v životě nemají lehké, je opravdu neuvěřitelná a inspirující. Doufáme, že s naší pomocí bude jejich práce více oceňována a že jejich úspěchy budou i nadále růst, aby mohli pomoci ještě více lidem a dát jim šanci na nový začátek.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite