enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informační systém pro nukleární medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, zkráceně NuMedIS, je pro oddělení nukleární medicíny zásadní inovací. Pokrývá celý proces od objednání pacienta až po zadání diagnózy.

vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naše úloha

Automatizujte procesy, snižte chybovost a ušetřete čas. Analyzujte procesy, navrhněte, vytvořte a nasaďte systém do cloudu.

Cílem systému je automatizovat procesy. Tím se sníží počet chyb v procesu a ušetří se čas, který lze věnovat pacientům. Úkolem týmu GoodRequest bylo vytvořit nový informační systém, který by celému týmu Izotopcentra umožnil pracovat online. Celý proces vývoje se skládal z analýzy, UX/UI designu, testování prototypu zaměstnanci, skutečného vývoje, testování QA a kompletního procesu nasazení do provozu.

Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánování vyšetření a dohodnutí návštěvy.
Pouhým drag & drop.

Přehledný systém plánování umožní oddělení předem naplánovat všechny typy vyšetření a počet pacientů na daný den. Práci lze urychlit vytvořením šablony plánování. Díky naplánovaným blokům v systému mohou mít pacienti domluvené vyšetření na konkrétní den, a to v systému pracovníků IZOTOPCENTRA nebo u externích specialistů.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zaměstnanců. Online, bezpečné, dostupné.

Všechny informace o pacientech jsou zobrazeny a uspořádány na jednom místě v digitální podobě. Online, bezpečné, dostupné. Aplikace klade velký důraz na management práv v systému, kde lze role nejen přidělovat, ale také vytvářet.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektivní schválení diagnózy.
Záznamy o všech akcích.

Diagnóza pacienta je sepsána a společně konzultována více lékaři. To je možné díky komentářům, které jsou součástí systému.

Systém automaticky navrhuje množství radioaktivní kontrastní látky podané pacientovi a zaznamenává dílčí postupy, jako je aplikace radiofarmak nebo vyšetření na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dat a sestavy pro zdravotní pojišťovny. Jednoduše.

Do systému NuMedIs je také možné importovat mezinárodní seznam nemocí, takže seznam diagnóz je vždy aktuální, a to spolu se seznamem lékařů ve Slovenské republice. Systém umožňuje export jednotlivých vyšetření pro potřeby pojišťovny.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

Výsledek

Informační systém, v němž je implementovaná technologie PACS, denně využívají desítky specialistů. To jim zefektivňuje a usnadňuje práci. Měsíčně je registrováno a objednáno více než 700 pacientů.

Check the project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt

enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informační systém pro nukleární medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, zkráceně NuMedIS, je pro oddělení nukleární medicíny zásadní inovací. Pokrývá celý proces od objednání pacienta až po zadání diagnózy.

vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naše úloha

Automatizujte procesy, snižte chybovost a ušetřete čas. Analyzujte procesy, navrhněte, vytvořte a nasaďte systém do cloudu.

Cílem systému je automatizovat procesy. Tím se sníží počet chyb v procesu a ušetří se čas, který lze věnovat pacientům. Úkolem týmu GoodRequest bylo vytvořit nový informační systém, který by celému týmu Izotopcentra umožnil pracovat online. Celý proces vývoje se skládal z analýzy, UX/UI designu, testování prototypu zaměstnanci, skutečného vývoje, testování QA a kompletního procesu nasazení do provozu.

Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánování vyšetření a dohodnutí návštěvy.
Pouhým drag & drop.

Přehledný systém plánování umožní oddělení předem naplánovat všechny typy vyšetření a počet pacientů na daný den. Práci lze urychlit vytvořením šablony plánování. Díky naplánovaným blokům v systému mohou mít pacienti domluvené vyšetření na konkrétní den, a to v systému pracovníků IZOTOPCENTRA nebo u externích specialistů.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zaměstnanců. Online, bezpečné, dostupné.

Všechny informace o pacientech jsou zobrazeny a uspořádány na jednom místě v digitální podobě. Online, bezpečné, dostupné. Aplikace klade velký důraz na management práv v systému, kde lze role nejen přidělovat, ale také vytvářet.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektivní schválení diagnózy.
Záznamy o všech akcích.

Diagnóza pacienta je sepsána a společně konzultována více lékaři. To je možné díky komentářům, které jsou součástí systému.

Systém automaticky navrhuje množství radioaktivní kontrastní látky podané pacientovi a zaznamenává dílčí postupy, jako je aplikace radiofarmak nebo vyšetření na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dat a sestavy pro zdravotní pojišťovny. Jednoduše.

Do systému NuMedIs je také možné importovat mezinárodní seznam nemocí, takže seznam diagnóz je vždy aktuální, a to spolu se seznamem lékařů ve Slovenské republice. Systém umožňuje export jednotlivých vyšetření pro potřeby pojišťovny.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

Výsledek

Informační systém, v němž je implementovaná technologie PACS, denně využívají desítky specialistů. To jim zefektivňuje a usnadňuje práci. Měsíčně je registrováno a objednáno více než 700 pacientů.

Check project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt