WEB, MOBILE

Tři země –⁠ jeden Forbes

Přinést konzistentní uživatelský zážitek a zajistit škálovatelnost pro mediální dům, který působí ve třech zemích pro několik milionů uživatelů. To byla pro tým designérů GoodRequest největší výzva.

Klient: Forbes (Barecz & Conrad Media)

Projekt: Redesign webu (forbes.cz, forbes.sk, forbes.hu)

Služby: Strategie designu, design UX, vizuální design

Rok: 2021 - 2022

Klient

Forbes je jedním z nejúspěšnějších a nejčtenějších byznys časopisů na světě. Celkově vychází ve více než 27 zemích a svým čtenářům přináší svěží, inspirativní obsah z oblasti obchodu, financí, podnikání, motivace a duševního zdraví.

Výzva

Byli jsme postaveni před výzvu přinést řešení, které by vyhovovalo všem třem zemím –⁠ České republice, Slovensku a Maďarsku. To znamenalo zaměřit se na ukazatele, které mají přímý vliv na monetizaci v jednotlivých zemích, a dále zlepšit celkové UX, čitelnost a snadnost používání obsahu.

Kromě těchto výzev potřebovalForbes zlepšit výkonnost reklamních formátů v jednotlivých zemích, ale taképoužitelnost na různých zařízeních, zejména na mobilních telefonech.

Více než jeden web

Forbes v digitální podobě působí na každém z trhů (CZ, SK, HU) už několik let. Během této doby se digitální časopis v každé zemi vydal svým vlastním směrem. Český Forbes prošel vizuálním refreshem, různými fázemi implementace UX procesů do produktu a úpravou interního CMS systému. V Maďarsku si upravili reklamní plochy tak, aby víc reflektovaly jejich národní trh. Na Slovensku vytvořili různé personalizované verze oblíbeného zpravodaje Forbes Espresso.

Fáze životního cyklu digitálního produktu byla v každé zemi jiná. Naším úkolem bylo sjednotit nejen očekávání od naší spolupráce, ale i všechny dokumenty (audity, průzkumy trhu...). Pro Forbes to nebyl jen jednoduchý jednostránkový web, ale nastavili jsme celou strategii designu a zastřešili digitální zkušenost pro uživatele ve třech zemích.

Rozdíly mezi zeměmi a chováním uživatelů byly patrné již v jejich monetizačních modelech. Česká republika loni spustila prémiové předplatné, Slovensko má několik projektů využívajících nativní reklamu a Maďarsko stále spoléhá hlavně na prodej reklamního prostoru.

Kick-off workshop

Abychom definovali problémy, které jsme chtěli s klientem řešit, začali jsme workshopem. Klientovi jsme také ukázali, že přemýšlíme v kontextu celé digitální strategie a nezaměřujeme se pouze na design. Kromě našeho typického kreativního procesu jsme přidali guerilla testování původního řešení, abychom zjistili, jaké jsou nejčastější problémy s použitelností produktu. Identifikovali jsme obchodní překážky, návrhy a hlavní „pain pointy“ uživatelů Forbesu.

“GoodRequest rozšíril náš pohľad z redizajnu webu na pochopenie digitálnej stratégie ako celku. Počas ich showcase workshopu sme preskúmali niekoľko nápadov, ako by sme sa mohli zlepšiť na rôznych frontoch.”

A. Heglasová
Head of Online

Jak začít se třemi zeměmi?

Vůči nadnárodním týmům s rozdílným stádiem produktu lze zaujmout vícero přístupů. My jsme si zvolili tzv. „hero“ zemi, s níž jsme celý projekt zahájili a pak jsme do něj alternativně zakomponovali národní rozdíly.

Začátek = mnoho otázek

Jak se uživatelé orientují v obsahu Forbesu? Jak vnímají monetizační model? Jaký je jejich zážitek při čtení článků? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky nám pomohlo získat 9 hloubkových rozhovorů. Dostali jsme se blíž k reálným uživatelům. Při rozhovorech jsme zjistili, že nový design skýtá problémy i výzvy.

Proč nepodceňovat informační architekturu?

Lidé si pod tímto (často podceňovaným) pojmem vybaví pouze navigaci nebo menu. Informační architektura je ale mnohem víc. Informace nejen organizuje do celků, které tvoří skupiny, ale také definuje, v jakém čase se informace uživateli zobrazí, čímž definuje cestu uživatele –⁠ tzv. userflow.

Kategorizace informací

Maďarský a slovenský Forbes rozdělil obsah do více než 6 kategorií, které víceméně pokrývají jejich potřeby při kategorizaci článků. Český Forbes používal tagy, které přidávali ke konkrétním článkům. Ty však nebyly nijak specifikované, každý článek obsahoval nestrukturované tagy. V krátkém čase se jich shromáždilo více než 250, což kategorizaci dat zkomplikovalo.

Cardsorting s uživateli nám pomohl identifikovat řadu možností, jak upravit kategorie obsahu Forbesu a zjednodušit tím navigaci. S ohledem na potřeby všech tří zemí a po analýze dat o návštěvnosti kategorií a podkategorií jsme pro slovenský a maďarský Forbes vytvořili 8 kategorií první vrstvy. Český Forbes pak používá i kategorie druhé vrstvy, kam jsme s redakcí zařadili všechny existující tagy.

Úpravy obsahu

Jedním z hlavních cílů, které jsme si s Forbesem definovali, bylo zvýšení počtu zobrazených stránek na uživatele (pageviews). Změny uživatelských cest (userflow) jsou pro zvýšení této metriky nedílnou součástí. Jedním z konkrétních problémů, které jsme řešili, byly obsahové vsuvky, například doporučené články, které často vedly k tomu, že lidé přestali číst a odešli. Dalším velkým tématem byly doporučené články, kde český Forbes v té době již experimentoval s algoritmem, který přinesl kýžené výsledky. My jsme následně jen pomohli upravit layout těchto článků, aby bylo jasné, kam a proč má uživatel pokračovat.

Bez testování to nejde

Uživatelské testování je nedílnou součástí našeho designového procesu. Díky testování jsme schopní včas odhalit nedostatky návrhu a umíme je odstranit ještě před implementací. Při testování prototypu pro Forbes jsme se zaměřili hlavně na změněnou navigaci a nové obsahové prvky v detailu článků. Na základě výsledků testování jsme následně návrh upravili.

Aby byla zachována ucelenost

Škálovatelnost designu pro tři země byla jednou z hlavních podmínek pro vytvoření nového systému designu. Flexibilita a modularita tohoto systému umožňuje rapidně zrychlit design a implementaci nových podstránek. Ve všech třech zemích je také zachována ucelenost brandu Forbes. Při vytváření systému designu jsme se zaměřili také na přístupnost designu, aby byl obsah snadno čitelný i pro osoby se zrakovým postižením.

ZÁVER

Časopisu Forbes jsme ve třech zemích pomohli zlepšit uživatelskou zkušenost a navrhnout celkovou strategii designu. Zjednodušili jsme navigaci, aby byl obsah pro návštěvníky přístupnější a lépe čitelný. Optimalizovali jsme reklamní plochy a vytvořili komplexní systém designu, který sjednocuje design, použitelnost a usnadňuje implementaci na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Máme radost z každé vaší návštěvy časopisu Forbes.

“Zákaznícky zážitok je séria malých zmien, ktoré majú na konci dňa veľký vplyv. Je to dlhodobý proces, nie jednorazový zásah. Sme radi, že sme v tomto s Forbes tímom na jednej lodi.”

M. Sleziak
Head of Design
Check the project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt

WEB, MOBILE

Tři země –⁠ jeden Forbes

Přinést konzistentní uživatelský zážitek a zajistit škálovatelnost pro mediální dům, který působí ve třech zemích pro několik milionů uživatelů. To byla pro tým designérů GoodRequest největší výzva.

Klient: Forbes (Barecz & Conrad Media)

Projekt: Redesign webu (forbes.cz, forbes.sk, forbes.hu)

Služby: Strategie designu, design UX, vizuální design

Rok: 2021 - 2022

Klient

Forbes je jedním z nejúspěšnějších a nejčtenějších byznys časopisů na světě. Celkově vychází ve více než 27 zemích a svým čtenářům přináší svěží, inspirativní obsah z oblasti obchodu, financí, podnikání, motivace a duševního zdraví.

Výzva

Byli jsme postaveni před výzvu přinést řešení, které by vyhovovalo všem třem zemím –⁠ České republice, Slovensku a Maďarsku. To znamenalo zaměřit se na ukazatele, které mají přímý vliv na monetizaci v jednotlivých zemích, a dále zlepšit celkové UX, čitelnost a snadnost používání obsahu.

Kromě těchto výzev potřebovalForbes zlepšit výkonnost reklamních formátů v jednotlivých zemích, ale taképoužitelnost na různých zařízeních, zejména na mobilních telefonech.

Více než jeden web

Forbes v digitální podobě působí na každém z trhů (CZ, SK, HU) už několik let. Během této doby se digitální časopis v každé zemi vydal svým vlastním směrem. Český Forbes prošel vizuálním refreshem, různými fázemi implementace UX procesů do produktu a úpravou interního CMS systému. V Maďarsku si upravili reklamní plochy tak, aby víc reflektovaly jejich národní trh. Na Slovensku vytvořili různé personalizované verze oblíbeného zpravodaje Forbes Espresso.

Fáze životního cyklu digitálního produktu byla v každé zemi jiná. Naším úkolem bylo sjednotit nejen očekávání od naší spolupráce, ale i všechny dokumenty (audity, průzkumy trhu...). Pro Forbes to nebyl jen jednoduchý jednostránkový web, ale nastavili jsme celou strategii designu a zastřešili digitální zkušenost pro uživatele ve třech zemích.

Rozdíly mezi zeměmi a chováním uživatelů byly patrné již v jejich monetizačních modelech. Česká republika loni spustila prémiové předplatné, Slovensko má několik projektů využívajících nativní reklamu a Maďarsko stále spoléhá hlavně na prodej reklamního prostoru.

Kick-off workshop

Abychom definovali problémy, které jsme chtěli s klientem řešit, začali jsme workshopem. Klientovi jsme také ukázali, že přemýšlíme v kontextu celé digitální strategie a nezaměřujeme se pouze na design. Kromě našeho typického kreativního procesu jsme přidali guerilla testování původního řešení, abychom zjistili, jaké jsou nejčastější problémy s použitelností produktu. Identifikovali jsme obchodní překážky, návrhy a hlavní „pain pointy“ uživatelů Forbesu.

“GoodRequest rozšíril náš pohľad z redizajnu webu na pochopenie digitálnej stratégie ako celku. Počas ich showcase workshopu sme preskúmali niekoľko nápadov, ako by sme sa mohli zlepšiť na rôznych frontoch.”

A. Heglasová
Head of Online

Jak začít se třemi zeměmi?

Vůči nadnárodním týmům s rozdílným stádiem produktu lze zaujmout vícero přístupů. My jsme si zvolili tzv. „hero“ zemi, s níž jsme celý projekt zahájili a pak jsme do něj alternativně zakomponovali národní rozdíly.

Začátek = mnoho otázek

Jak se uživatelé orientují v obsahu Forbesu? Jak vnímají monetizační model? Jaký je jejich zážitek při čtení článků? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky nám pomohlo získat 9 hloubkových rozhovorů. Dostali jsme se blíž k reálným uživatelům. Při rozhovorech jsme zjistili, že nový design skýtá problémy i výzvy.

Proč nepodceňovat informační architekturu?

Lidé si pod tímto (často podceňovaným) pojmem vybaví pouze navigaci nebo menu. Informační architektura je ale mnohem víc. Informace nejen organizuje do celků, které tvoří skupiny, ale také definuje, v jakém čase se informace uživateli zobrazí, čímž definuje cestu uživatele –⁠ tzv. userflow.

Kategorizace informací

Maďarský a slovenský Forbes rozdělil obsah do více než 6 kategorií, které víceméně pokrývají jejich potřeby při kategorizaci článků. Český Forbes používal tagy, které přidávali ke konkrétním článkům. Ty však nebyly nijak specifikované, každý článek obsahoval nestrukturované tagy. V krátkém čase se jich shromáždilo více než 250, což kategorizaci dat zkomplikovalo.

Cardsorting s uživateli nám pomohl identifikovat řadu možností, jak upravit kategorie obsahu Forbesu a zjednodušit tím navigaci. S ohledem na potřeby všech tří zemí a po analýze dat o návštěvnosti kategorií a podkategorií jsme pro slovenský a maďarský Forbes vytvořili 8 kategorií první vrstvy. Český Forbes pak používá i kategorie druhé vrstvy, kam jsme s redakcí zařadili všechny existující tagy.

Úpravy obsahu

Jedním z hlavních cílů, které jsme si s Forbesem definovali, bylo zvýšení počtu zobrazených stránek na uživatele (pageviews). Změny uživatelských cest (userflow) jsou pro zvýšení této metriky nedílnou součástí. Jedním z konkrétních problémů, které jsme řešili, byly obsahové vsuvky, například doporučené články, které často vedly k tomu, že lidé přestali číst a odešli. Dalším velkým tématem byly doporučené články, kde český Forbes v té době již experimentoval s algoritmem, který přinesl kýžené výsledky. My jsme následně jen pomohli upravit layout těchto článků, aby bylo jasné, kam a proč má uživatel pokračovat.

Bez testování to nejde

Uživatelské testování je nedílnou součástí našeho designového procesu. Díky testování jsme schopní včas odhalit nedostatky návrhu a umíme je odstranit ještě před implementací. Při testování prototypu pro Forbes jsme se zaměřili hlavně na změněnou navigaci a nové obsahové prvky v detailu článků. Na základě výsledků testování jsme následně návrh upravili.

Aby byla zachována ucelenost

Škálovatelnost designu pro tři země byla jednou z hlavních podmínek pro vytvoření nového systému designu. Flexibilita a modularita tohoto systému umožňuje rapidně zrychlit design a implementaci nových podstránek. Ve všech třech zemích je také zachována ucelenost brandu Forbes. Při vytváření systému designu jsme se zaměřili také na přístupnost designu, aby byl obsah snadno čitelný i pro osoby se zrakovým postižením.

ZÁVER

Časopisu Forbes jsme ve třech zemích pomohli zlepšit uživatelskou zkušenost a navrhnout celkovou strategii designu. Zjednodušili jsme navigaci, aby byl obsah pro návštěvníky přístupnější a lépe čitelný. Optimalizovali jsme reklamní plochy a vytvořili komplexní systém designu, který sjednocuje design, použitelnost a usnadňuje implementaci na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Máme radost z každé vaší návštěvy časopisu Forbes.

“Zákaznícky zážitok je séria malých zmien, ktoré majú na konci dňa veľký vplyv. Je to dlhodobý proces, nie jednorazový zásah. Sme radi, že sme v tomto s Forbes tímom na jednej lodi.”

M. Sleziak
Head of Design
Check project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt