16. May 2024Business , Frontend

Prečo je prístupnosť dôležitá

Prístupnosť digitálnych produktov je kľúčom k ich používaniu pre všetkých bez ohľadu na vek, schopnosti alebo hendikep. S viac ako miliardou ľudí so zdravotným postihnutím na svete a rastúcim počtom starších ľudí je nevyhnutné venovať pozornosť tejto problematike. Čítaj viac o tom, ako prístupnosť ovplyvňuje web a mobilné aplikácie a prečo je jej riešenie nielen morálne, ale aj zmysluplné z hľadiska právnych predpisov a konkurenčnej výhody.

Čo je prístupnosť?

Na svete žije viac ako 1 miliarda ľudí so zdravotným postihnutím. Len na Slovensku je oficiálne 337 147 obyvateľov vedených ako zdravotne postihnutých a viac ako 932 000 obyvateľov má nad 65 rokov. Preto by sme mali robiť (nie len) digitálne produkty prístupné pre čo najväčšiu skupinu ľudí bez ohľadu na ich vek, zručnosti alebo hendikep.

Záznam z webinára

Viac o prístupnosti si môžeš prečítať v našom článku:

Frontend

Čo je prístupnosť a ako na prístupný web

Andrej Nemeček11 May 2022

Pre koho je dôležitá?

Existuje veľa hendikepov, ktoré ľuďom znemožňujú používať web plnohodnotne.

Ľudia so zrakovým postihnutím

Okrem nevidiacich sem patria aj slabozrakí alebo farboslepí. Natočili sme aj video, aby sme vám ukázali ako nevidiaci používajú web pomocou čítaču obrazovky. Na tejto ukážke uvidíte časté bariéry s ktorými sa nevidiaci stretávajú na 96% weboch (analýza z roku 2023).

Ľudia s poruchami sluchu

Nepočujúci potrebujú, aby web poskytoval textovú alternatívu pre akýkoľvek hlasový obsah, napríklad titulky vo videu.

Ľudia s pohybovým obmedzením

Nie každý môže používať myš alebo touchpad. Môže ísť o ľudí, ktorí utrpeli úraz alebo majú Parkinsonovú chorobu.

Ľudia s kognitívnymi poruchami

Ide o najpočetnejšiu skupinu ľudí, do ktorej patria ľudia s:

  • poruchami učenia napr. dyslexia, ADHD…
  • problémami s pamäťou, často starší používatelia
  • mentálnymi poruchami.

Ľudia s kognitívnymi poruchami potrebujú, aby bol obsah stránky zrozumiteľný, konzistentný a aby minimalizoval rušivý obsah. Ak tieto požiadavky zapracujeme, zlepšíme aj celkovú UX nášho webu.

Ak ťa zaujíma, aké môže byť čítanie, ak by si mal dyslexiu, pozri si ukážku. (zdroj obrázku)

Prečo riešiť prístupnosť?

V prvom rade je to morálne a správne. Žijeme v dobe kedy sa snažíme všetko zdigitalizovať. Komunikácia s úradmi, bankovníctvo alebo nakupovanie lístkov sa presúva na internet. Ak nebudeme myslieť na prístupnosť, odrežeme veľkú skupinu ľudí od bežného fungovania v spoločnosti.

Ak toto nestačí, tak tu je niekoľko ďalších argumentov prečo riešiť prístupnosť:

1. Súlad s právnymi predpismi

Slovensko

V mnohých krajinách existujú zákony a nariadenia, ktoré vyžadujú, aby boli webové stránky a digitálne služby prístupné. Na Slovensku sa to zatiaľ týka len webov verejnej správy, avšak to sa od roku 2025 zmení vďaka Európskemu aktu o prístupnosti, ktorý museli zapracovať do svojich zákonov aj členské štáty Európskej únie. Po novom sa už prístupnosť bude týkať aj súkromného sektoru.

Viac o novom zákone si prečítaš v článku:

Frontend 4 Minúty čítania

Nový zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Andrej Nemeček18 Aug 2023

Príklad z Nórska

V Nórsku už musia byť weby prístupné od roku 2013 aj v súkromnom sektore. Letecká spoločnosť Scandinavian Airlines spustila v roku 2017 svoj nový web, pričom ich web nebol prístúpný. Štátna agentúra DIFI (po novom už spadá pod Norwegian Digitalisation Agency - Digdir), ktorá vykonáva kontroly, zistila nedostatky a nariadila spoločnosti, aby ich opravili. Keď airolinka ani po niekoľko mesiacoch neopravila všetky chyby, DIFI sa rozhodla dať 10 dní na nápravu webu a ak tieto chyby neopravia, hrozila spoločnosti pokuta 15 000€ každý deň.

Zákon o prístupnosti v Nórsku rozoberali aj na konferencii:

USA

V USA The Americans with Disabilities Act (ADA) ochraňuje ľudí s postihnutím pred diskrimináciou. Aj vďaka tomu sa každý rok exponenciálne zvyšuje počet súdnych sporov ohľadne nedostatočnej prístupnosti. V roku 2023 ich bolo viac ako 4000.

Screenshot z webu ADA na sekciu ako nahlásiť porušenie zákona o prístupnosti

V USA je možné jednoducho nahlásiť porušenie práv prístupnosti napr. na webe ADA.

Ostatné krajiny

Ak ťa zaujíma ako sú na tom aj ostatné krajiny so zákonom o prístupnosti, W3C Web Accessibility Initiative (WAI) má na svojom webe pekný prehľad: Web Accessibility Laws & Policies

2. Reputácia značky

Spoločnosti, ktoré myslia na prístupnosť, preukazujú svoj záujem vytvoriť inkluzívnejšie digitálne prostredie, čo môže zlepšiť imidž a reputáciu ich značky.

Na druhú stranu ak spoločnosti ignorujú prístupnosť, môžu dopadnúť podobne ako Scandinavian Airlines. Niekoľko nórskych novín napísalo článok o neprístupnosti ich webu a hroziacej mastnej pokute.

Screenshot článkov z médií, kde písali o neprístupnosti webu leteckej spoločnosti SAS

Webová stránka SAS zlyháva“, napísali VG, najväčšie nórske online noviny. „SAS riskuje pokuty za novú webovú stránku,“ napísal Aftenposten. „SAS dostáva digitálne jatky pre novú webovú stránku“ napísal Kampanje. (zdroj: It’s illegal to have an inaccessible website in Norway)

3. Z prístupného webu a mobilných aplikácii benefitujú všetci

  • Ľudom s postihnutím odstránime bariéry na webe,
  • Sémantický web pomáha prístupnosti, zlepšujú SEO a vyhľadateľnosť webu,
  • Pravidlá pre prístupnosť tiež zlepšujú použiteľnosť a používateľský zážitok na webe.

4. Viac potencionálnych zákazníkov

Častý mýtus je, že prístupnosť sa týka len malej skupiny ľudí. Vo svete žije viac ako jedna miliarda ľudí so zdravotným postihnutím. Preto zanedbávanie prístupnosti znamená vylúčenie významnej časti potencionálnych zákazníkov.

Aj zastúpenie staršieho obyvateľstva v celkovej populácii sa rokmi neustále zvyšuje. Aktuálne zastúpenie ľudí nad 65 rokov tvorí pätinu všetkých Európanov a čoraz viac starších ľudí používa digitálne produkty aj na komerčné účely.

5. Konkurenčná výhoda

Oproti iným firmám, ktoré prístupnosť ešte neriešia, najmä na trhoch, kde sa prístupnosť vyžaduje zo zákona. Napríklad v Európe od roku 2025 to môže byť veľkou výhodou.

Ako drahá je prístupnosť?

Nedá sa presne povedať o koľko percent sa navýši rozpočet. Závisí to od komplexnosti projektu a tiež do akej miery chceme myslieť na prístupnosť. Zo zákona je povinné spĺňať A a AA kritéria WCAG špecifikácie, avšak je dobré zapracovať aj najvyššie AAA kritéria.

Častý mýtus je, že sa výrazne predĺži a predraží development. Ak máte tím skúsených dizajnérov a developerov, ktorí majú skúsenosti s tvorbou prístupných mobilných a webových aplikáciÍ, tak to nemá výrazný vplyv na rozpočet počas fázy developmentu.

⚠️ Dôležité je, aby sa na prístupnosť myslelo od začiatku projektu. Spätne opravovať chyby prístupnosti bude stáť výrazne viac. Prístupnosť nie je funkcionalita, ktorá sa dá jednoducho doimplementovať neskôr.

Vyššie náklady môžete očakávať pri testovaní, keďže okrem bežnej funkcionality sa bude testovať navyše aj prístupnosť aplikácie. Rovnako treba počítať, že treba mať vyškolený testerský tím, ktorý pozná pravidlá WCAG špecifikácie.

Ako vieme pomôcť?

Náš tím dizajnérov, UX a developerov vám vie pomôcť vytvoriť prístupný web a v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska vieme zabezpečiť aj testovanie a audit prístupnosti.

Audit (spolupráca s ÚNSS)

Ak potrebujete zistiť aktuálny stav prístupnosti webu, tak na Slovensku vykonáva audit Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky). Výstupm auditu je protokol, ktorý obsahuje:

  • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti,
  • zoznam porušených pravidiel,
  • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.).

Vývoj prístupných webových a mobilných aplikácií

Máme tím skúsených dizajnérov a developerov, ktorý sa venujú prístupnosti webových a mobilných aplikácií. Preto vieme zabezpečiť, aby web spĺňal kritéria WCAG špecifikácie.

Martin Macík

Kontaktujte nás

Radi vám poradíme

Potrebujete pomôcť s prístupnosťou vašich produktov? Kontaktujte nás ešte dnes a pomôžeme vám zistiť, čo vaši používatelia očakávajú.

 

Školenia a workshopy

Všetko čo sme sa naučili o prístupnosti chceme posúvať ďalej. Preto sme pripravení pre školy, firmy alebo na konferencie pripraviť prednášku o prístupnosti. Prejdeme si základy o prístupnosti webových a mobilných aplikácií. Ukážeme si najčastejšie chyby a jednoduché spôsoby, ako tieto problémy opraviť.

Pripravili sme aj sériu blogových článkov, kde si môžeš prečítať o 10 najčastejších problémoch a ako ich jednoducho fixnúť:

Frontend

10 najčastejších problémov s prístupnosťou (1. časť)

Andrej Nemeček19 Sep 2022
Andrej NemečekFrontend Developer