Tatra banka - digitální průvodce pro děti světem financí TABI

Jsme technologickým partnerem Tatra banky a společně vyvíjíme inovativní mobilní aplikaci TABI pro iOS a Android, která hravou formou vzdělává děti v oblasti financí. Nabízí vzdělávací hry a reálné bankovní funkce v bezpečném a intuitivním prostředí.

Informace

  • Klient: Tatra banka
  • Typ projektu: nativní mobilní aplikace pro iOS a Android
  • Služby: vývoj frontendových mobilních aplikací, backend, testování, analýza, řízení projektů
  • Rok: 2023 - současnost

Úvodní stránka

Klient

Tatra banka, člen skupiny Raiffeisen Bank International, je nejinovativnější bankou nejen na Slovensku, ale i ve střední a východní Evropě. Tatra banka je lídrem v oblasti správy aktiv, firemního a privátního bankovnictví a získala více než 200 ocenění. Svými inovacemi Tatra banka dlouhodobě zjednodušuje život svým klientům a přispívá k vytváření výjimečných zážitků.

Partnerství založené na důvěře

Jsme strategickým technologickým partnerem

Spolupráce s Tatra bankou začala v roce 2019, kdy jsme zahájili spolupráci na mobilním bankovnictví a následně přerostla ve spolupráci na anotační platformě Adamova škola nebo aplikaci Čítačka. 
 

Po řadě úspěšných spoluprací a ocenění jsme byli přizváni do výběrového řízení Tatra banky na realizaci dalšího ambiciózního projektu - TABI, mobilní bankovnictví pro děti.

"Nejvíce si cením toho, že nemáte problém nám oponovat. Pokud něco neodpovídá kvalitě, upozorníte na to. To posouvá celý produkt."

Marek LavčákVedoucí oddělení User Experience Design, Tatra banka

Příležitost

Průkopnické uvedení produktu na trh

Mnohé studie dlouhodobě ukazují, že Slovensko zaostává za evropským průměrem v oblasti finanční gramotnosti. To potvrdil i strategický výzkum Tatra banky, který identifikoval dvě potřeby: nástroj pro správu financí a platformu pro finanční vzdělávání. Tato zjištění byla podnětem k vývoji inovativní bankovní aplikace, která je určena speciálně pro děti a reaguje na potřeby jejich rodičů. 

Aplikace provází dítě světem financí od prvních okamžiků, kdy začíná hospodařit s penězi, a umožňuje tak vytvářet základní finanční návyky již od útlého věku. Díky aplikaci děti získají nástroje pro bezpečné bankovnictví a vzdělávání o finančních tématech ve věku, kdy jsou na učení nejvíce připraveny. Vytváří také prostor pro budování pozitivního vztahu rodičů a dětí k financím. 

O to více nás těší, že jsme mohli přispět k průlomovému digitálnímu řešení, které naplňuje naši vizi vytváření smysluplných a odpovědných digitálních produktů, které přinášejí hodnotu a posouvají společnost kupředu. 

Bankovní trh je navíc velmi penetrovaný a vyznačuje se vysokými náklady na získání klienta. Díky dlouhodobé práci a vztahu, který s nimi jako banka budujeme, jsou často loajálnější a postupem času se tito mladší klienti stávají bonitnějšími. Na základě těchto poznatků Tatra banka identifikovala jedinečnou příležitost, jak si zajistit konkurenční výhodu. Tento přístup vytváří důležitý základ pro budoucí růst a stabilitu banky.

Realizace

Od konceptu k MVP za 6 měsíců

Hned na začátku projektu jsme stáli před úkolem vyvinout funkční produkt během šesti měsíců. Díky úzké spolupráci s týmem Tatra banky jsme splnili očekávání klienta i potřeby uživatelů. 
Flexibilita a Scrumban byly klíčové prvky, které nám umožnily udržet rychlé tempo při zachování vysoké úrovně kvality a bezpečnosti produktu. Zkušenosti z předchozích projektů nám umožnily efektivně řídit proces vývoje MVP.

Technická analýza

Maximalizace úspěchu projektu

Díky důkladnému rozčlenění a definování jednotlivých požadavků jsme lépe pochopili očekávání klienta, předvídali možné problémy a navrhli efektivní řešení. To nám pomohlo vyhnout se případným komplikacím při dodání produktu v ambiciózním termínu nebo komplikacím v pozdějších fázích vývoje. 


Investice do technické analýzy přinesla významnou přidanou hodnotu tím, že: 

  • zvýšila efektivita,
  • zpřesnila odhady času a nákladů,
  • snížila nejistotu a rizika spojená s plánováním projektu,
  • zvýšila spokojenost klienta, 
  • zajistila hladký průběh celého projektu, 
  • poskytla pevný základ pro budoucí údržbu a testování softwaru.

CSR

Zvyšování finanční gramotnosti

Aplikace otevírá dětským klientům svět financí jedinečným způsobem díky průvodci TABI, který je učí, jak zacházet s penězi, motivuje je ke spoření a inspiruje je k zodpovědnému zacházení s penězi. Vzdělávací část aplikace je přístupná všem, čímž se otevírá možnost finančního vzdělávání nejen pro klienty banky, ale pro všechny děti. 


Na tvorbě aplikace spolupracovali odborníci z oblasti dětské psychologie, herního a 3D designu či finančního vzdělávání, což umožnilo přizpůsobit obsah a funkce aplikace tak, aby byla pro děti plně srozumitelná, zábavná a motivující.

Gamifikace

Aplikace vytváří podnětné prostředí, ve kterém je učení přirozenou součástí hry. V rámci aplikace je dítě vedeno příběhem, na který jsou navázány další herní prvky, které motivují k učení a zároveň upevňují získané znalosti.

Personalizace

Aktivity jsou navrženy tak, aby dítě zabavily. Za správné řešení dítě obdrží virtuální měnu, za kterou si může zakoupit vylepšení pro svého TABI digitvora.

Správa a zajištění financí dětí

Integrace s hlavní bankovní aplikací

Cílem produktu je splnit potřeby a očekávání obou stran - dětí i rodičů. Aplikace TABI nabízí vzdělávací prvky a v kombinaci s mobilním bankovnictvím Tatra banky možnost spravovat aktuální finanční prostředky dítěte.

 
Naším úkolem bylo rozšířit hlavní bankovní aplikaci o rodičovskou zónu, kde může rodič aktivovat bankovní služby pro své dítě. Zároveň má rodič přehled o finančních operacích, možnost nastavit limity pro platební karty a internetové transakce svého dítěte a je informován o každé transakci prostřednictvím volitelných push notifikací. Rodiče v aplikaci najdou také užitečné tipy a triky, které jejich dítě povedou k zodpovědnému přístupu k penězům. 


Pokud dítě ještě nemá Dětský účet, mohou si ho rodiče snadno a rychle založit přímo v mobilní aplikaci Tatra banky.

Integrace do bankovních systémů

Bezpečnost na prvním místě

Bankovní systémy jsou jádrem finančních operací a vyžadují přísná bezpečnostní opatření na ochranu před celým spektrem kybernetických hrozeb. Mobilní aplikace komunikuje s bankovním systémem prostřednictvím middlewarového backendu, který usnadňuje bezproblémovou komunikaci mezi aplikacemi a posiluje bankovní infrastrukturu proti potenciálním hrozbám.
 

Výkonnostní a penetrační testy 

Důležitou součástí zabezpečení a zajištění kvality jsou také pravidelné penetrační a výkonnostní testy, kterými aplikace prochází přímo ze strany klienta. Tyto testy simulují útoky na aplikaci s cílem identifikovat a opravit potenciální bezpečnostní slabiny dříve, než mohou být zneužity.

Závěr

Obohacení spolupráce

Naše úspěšná spolupráce v rámci projektu TABI byla založena na vzájemné důvěře a strategickém partnerství s Tatra bankou. Vysoká dostupnost a kontinuální vývoj produktu byly po celou dobu projektu našimi prioritami, což bylo základem naší schopnosti agilně reagovat na požadavky na změny a nové funkcionality při dodržení termínů.


Intenzivní spolupráce s týmem Tatra banky se ukázala jako mimořádně produktivní díky vysoké profesionalitě a férovému přístupu. Jsme hrdí na to, čeho jsme společně dosáhli, a těšíme se na další spolupráci v budoucnu.

"Během celého projektu jste byli vždy ochotni udělat něco navíc, když to okolnosti vyžadovaly. Jsem rád, že jsem měl možnost v praxi poznat vaši vysokou profesionalitu a schopnost přistupovat k náročným úkolům efektivně a systematicky."

Tomáš KomorníkProjektový manažer, Tatra banka