Enterprise, Health care

Izotopcentrum

The Nuclear Medicine Information System, zkráceně NuMedIS, je pro oddělení nukleární medicíny zásadní inovací. Pokrývá celý proces od objednání pacienta až po zadání diagnózy.

Informace

  • Klient: Izotopcentrum
  • Typ projektu: webová aplikácia
  • Služby: dizajn, frontend a backend vývoj, QA, DevOps, projektový manažment
  • Rok: 2018 - súčasnosť

NAŠE ÚLOHA

Automatizujte procesy, snižte chybovost a ušetřete čas. Analyzujte procesy, navrhněte, vytvořte a nasaďte systém do cloudu.

Cílem systému je automatizovat procesy. Tím se sníží počet chyb v procesu a ušetří se čas, který lze věnovat pacientům. Úkolem týmu GoodRequest bylo vytvořit nový informační systém, který by celému týmu Izotopcentra umožnil pracovat online. Celý proces vývoje se skládal z analýzy, UX/UI designu, testování prototypu zaměstnanci, skutečného vývoje, testování QA a kompletního procesu nasazení do provozu.
 

Plánování vyšetření a dohodnutí návštěvy.‍ Pouhým drag & drop.

Přehledný systém plánování umožní oddělení předem naplánovat všechny typy vyšetření a počet pacientů na daný den. Práci lze urychlit vytvořením šablony plánování. Díky naplánovaným blokům v systému mohou mít pacienti domluvené vyšetření na konkrétní den, a to v systému pracovníků IZOTOPCENTRA nebo u externích specialistů.

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zaměstnanců. Online, bezpečné, dostupné.

Všechny informace o pacientech jsou zobrazeny a uspořádány na jednom místě v digitální podobě. Online, bezpečné, dostupné. Aplikace klade velký důraz na management práv v systému, kde lze role nejen přidělovat, ale také vytvářet.

Kolektivní schválení diagnózy.Záznamy o všech akcích.

Diagnóza pacienta je sepsána a společně konzultována více lékaři. To je možné díky komentářům, které jsou součástí systému.

Systém automaticky navrhuje množství radioaktivní kontrastní látky podané pacientovi a zaznamenává dílčí postupy, jako je aplikace radiofarmak nebo vyšetření na CT.

Import dat a sestavy pro zdravotní pojišťovny. Jednoduše.

Do systému NuMedIs je také možné importovat mezinárodní seznam nemocí, takže seznam diagnóz je vždy aktuální, a to spolu se seznamem lékařů ve Slovenské republice. Systém umožňuje export jednotlivých vyšetření pro potřeby pojišťovny.

VÝSLEDOK

Informační systém, v němž je implementovaná technologie PACS, denně využívají desítky specialistů. To jim zefektivňuje a usnadňuje práci. Měsíčně je registrováno a objednáno více než 700 pacientů.

Sdílet projekt