Enterprise

Divadlo Aréna

Jak jsme vytvořili systém pro prodej vstupenek a rezervaci míst v divadle, který klientovi pomohl zvýšit zisk z prodeje vstupenek.

Informace

  • Klient: Divadlo Aréna
  • Typ projektu: Webová aplikace
  • Služby: Design, frontendový a backendový vývoj, QA
  • Rok: 2019 - současnost

Prohlédněte si projekt

Klient

Divadlo Aréna patří svojí tradicí mezi nejstarší divadla v Bratislavě. Původně sloužilo jako letní divadlo –⁠ nekrytý amfiteátr, odtud název Aréna. Od roku 2002 se divadlo Aréna profiluje jako divadlo aktuálních témat, kritického pohledu, moderní formy a historicko-politického kontextu.

Výzva

Jak můžeme zvýšit zisk z prodaných vstupenek? Řešením byl vývoj nového systému prodeje vstupenek na míru.

Naše úloha

Po úspěšné spolupráci s divadlem Aréna v minulosti nás klient oslovil s dalším návrhem na spolupráci. Tentokrát s žádostí o návrh nového prodejního systému. Naším úkolem bylo vytvořit řešení, které by nahradilo stávající systém a zároveň spolupracovalo se systémem třetí strany. Kromě samotného vývoje aplikace jsme se podíleli také na jejím designu a testování.

Prodejní systém, který nahradil původní řešení

Divadlo používalo k prodeji vstupenek systém třetí strany, což vedlo ke značným ztrátám příjmů z prodeje vstupenek. Tento systém zastřešoval většinu procesů v divadle od tvorby programu přes rozdělení sedadel až po samotný prodej vstupenek a vyhodnocování prodeje. Naším cílem bylo vytvořit komplexní systém, který by usnadnil každodenní práci divadla, zefektivnil jeho fungování a nahradil používaný systém.

Analýza a optimalizace procesů

Prvním krokem byla analýza současného stavu a zmapování všech klíčových procesů v divadle. Abychom si udělali ucelený obrázek o fungování a potřebách divadla, rozhodli jsme se navštívit divadlo Aréna osobně. Na místě jsme se mohli podívat na procesy očima zaměstnanců, což nám pomohlo identifikovat místa, kde byl prostor pro zlepšení. Na základě našich zjištění jsme vypracovali návrh nového prodejního systému.

Tvorba programu

Vzhledem k tomu, že se představení konají v nepravidelných intervalech, musí zaměstnanec vytvořit na každý týden nový program. Naším cílem bylo tento proces optimalizovat a navrhnout systém tak, aby se zaměstnancům ovládal co nejjednodušeji. Systém umožňuje zaměstnanci vytvořit nové představení, vybrat termín konání a nastavit různé cenové úrovně vstupenek.

Přehled představení

Díky analýze jsme zjistili, že původní systém nebyl dostatečně přehledný a vyhledávání potřebných informací o představeních bylo zbytečně zdlouhavé. V rámci návrhu nového systému jsme proto na hlavní obrazovce zobrazili nejdůležitější informace o představeních v podobě chronologicky řazených karet.

Díky tomuto zobrazení mají zaměstnanci přehled o vyprodanosti jednotlivých představení a mohou tak rychleji a snáze zjistit, která představení se neprodávají podle očekávání. Na základě těchto informací může marketingové oddělení zahájit aktivity na podporu prodeje, nebo prodej vstupenek na dané představení zcela zrušit.
 

Rozdělení sedadel

Před uvedením vstupenek do prodeje je potřeba pro každý termín představení manuálně rozdělit sedadla do kategorií. Prvním krokem bylo zmapování všech možných stavů, které mohou při rozdělování sedadel nastat. Následně jsme jim přiřadili barevné štítky podle jejich významu. V zájmu kvalitní uživatelské zkušenosti jsme navrhli vizuální rozhraní, které zaměstnancům umožňuje pohodlně rozdělit sedadla do kategorií. Při rozdělování sedadel může zaměstnanec označit místa jednotlivě kliknutím, nebo hromadným označením.

Prodej vstupenek

Vstupenky lze prodávat třemi způsoby: osobně na pokladně, online na webu divadla Aréna nebo prostřednictvím služeb třetích stran. Součástí projektu bylo i rozhraní pro veřejnost, kde si zákazníci mohou koupit vstupenky na představení. V dnešní době přes 90 % uživatelů přistupuje k internetu také přes mobilní zařízení, proto bylo nezbytné tento proces optimalizovat i pro ně.

Real-time synchronizace obou prodejních systémů

Velkou výzvou pro nás byla synchronizace nového prodejního systému s tím stávajícím. Nový prodejní systém se napojuje na rozhraní API systému třetí strany, což nám umožňuje získávat důležité informace o zakoupených vstupenkách. Tyto informace jsou nezbytné kvůli tomu, abychom zabránili opětovnému prodeji vstupenek.

Statistiky

Statistiky poskytují zaměstnancům cenné informace o výkonnosti divadla. V přehledech mohou zaměstnanci analyzovat prodeje vstupenek za vybraná období, porovnávat statistiky prodejnosti a obsazenosti jednotlivých představení.

Admin rozhraní

Administrační rozhraní systému umožňuje zaměstnanci aktualizovat názvy a kapacity jednotlivých sálů, přidávat nebo odebírat sály podle aktuálních potřeb kina nebo upravovat vizuální podobu vstupenky. V neposlední řadě má zaměstnanec možnost nastavit různé typy slev pro stálé zákazníky, studenty, důchodce nebo rodiny s dětmi.

Závěr

Nový systém prodeje vstupenek nám umožnil zvýšit počet vstupenek prodaných za plnou cenu, čímž jsme výrazně zvýšili zisk z prodeje jednotlivých vstupenek. Počet lístků prodaných prostřednictvím interního systému tvoří v současné době přibližně 70 %.