Vytvoření moderního digitálního zážitku pro síť lékáren Benu

Podpora prodeje a zlepšování uživatelské zkušenosti: Jak jsme vytvořili aplikaci pro elektronický obchod pro největší řetězec lékáren ve střední Evropě.

Informace

  • Zákazník: BENU, a. s.
  • Typ projektu: Nativní mobilní aplikace pro iOS i Android
  • Služby: IT/Business Analysis, UX/UI Design, Research, 
Usability Testing, iOS & Android Development
  • Rok realizace: 2022 - současnost

Úvod

Rádi vás opět vidíme...

Před několika lety jsme byli osloveni společností BENU, abychom převzali vývoj mobilní aplikace, která se blížila k dokončení. Po úspěšném spuštění aplikace, vyslechnutí zpětné vazby od zákazníků a shromáždění nových nápadů pro mobilní aplikaci jsme se ke spolupráci vrátili s ještě ambicióznějším cílem - implementovat do nativní aplikace robustní řešení elektronického obchodu a vyvinout funkce, které zákazníkům pomohou spravovat užívání léků.

"Krátce poté, co jsme začali spolupracovat, přišli s nápady, které nyní našim klientům poskytují pohodlný zážitek při používání aplikace. Jsme rádi, že spolupráce nezůstala jen u původního nápadu, ale přerostla ve spolupráci na samotném produktu."

PharmDr. Jaroslav KušnírE-commerce manager, BENU

Jak to začalo

Definování cílů

Ve spolupráci se společností BENU jsme věřili, že když zákazníci získají možnost pohodlně nakupovat produkty a spravovat elektronické recepty na léky přímo prostřednictvím mobilní aplikace, nejenže se zvýší spokojenost zákazníků, ale také se výrazně zvýší prodej prostřednictvím digitálních kanálů.

Uživatelé

Design pro různé skupiny zákazníků

Zákazníci BENU jsou velkou a různorodou skupinou, a to nejen z hlediska zákaznického chování, ale také z hlediska demografických charakteristik. Vzhledem k tomu, že BENU je největším řetězcem lékáren ve střední Evropě, uživatelská základna, se kterou jsme pracovali, zahrnovala lidi ze všech společenských vrstev, včetně mladých rodičů, pracujících profesionálů, lidí se zdravotním postižením až po seniory. To ovlivnilo náš přístup k návrhu rozhraní. Zaměřili jsme se na to, abychom uživatelům pomohli provést složité procesy v několika málo interakcích. Zároveň jsme se snažili, aby aplikace působila lehce a otevřeně, přestože jsme v pozadí pracovali s neobvykle širokým katalogem produktů.

Příležitost

Vytvoření jednotného kontaktního místa pro zákazníky

Pokud jde o nákup léků a zdravotnických prostředků, na trhu byla příležitost poskytnout zákazníkům jediné místo, kde by mohli nakupovat produkty, spravovat elektronické recepty, vyhledávat lékárny ve svém okolí a také sledovat užívání léků. Nová aplikace umožňuje lidem mít všechny informace týkající se léků na jednom místě.

Proces navrhování

Vytvoření řešení

V raných fázích redesignu mobilní aplikace jsme se pustili do důkladného zkoumání různých přístupů. Přemýšleli jsme o možnostech - měli bychom zachovat části stávající aplikace a na nich postavit nové funkce, nebo by bylo nejlepší začít od nuly? Kromě toho jsme museli řešit důležité technické aktualizace v kódové základně. Tyto otázky byly klíčové pro utváření struktury a informační architektury nového produktu.

Po provedení několika workshopů a sezení s klientem jsme dospěli k dobře informovanému rozhodnutí. Rozhodli jsme se zachovat stávající funkce a zároveň integrovat nové prvky a vše zabalit do nového vizuálního designu.

Jakmile jsme měli definovanou konečnou strukturu, pustili jsme se do návrhu řešení, která by řešila problémy a příležitosti uživatelů. Interaktivní a intenzivní spolupráce s klientem vedla k vytvoření prototypu návrhu, který byl podpořen vlastní škálovatelnou knihovnou návrhů.

Testování použitelnosti

Zpochybňování našich předpokladů

Po vytvoření nového designu jsme se museli ujistit, že je vyladěný a bezchybný. Při navrhování nákupních procesů jsme navíc vytvořili dvě různé varianty a nebyli jsme si jisti, který tok funguje lépe. Dalším krokem proto bylo nechat uživatele otestovat nový design, analyzovat jejich zkušenosti a získat potřebné poznatky. Vytvořili jsme funkční prototyp nového designu, který simuloval standardní používání aplikace, a naplánovali jsme uživatelský výzkum.

Prvním cílem uživatelského výzkumu bylo zjistit, zda je nový design snadno použitelný a zda poskytuje uspokojivý uživatelský zážitek. Ideální metodou pro tento účel je provedení kvalitativního testování s pěti uživateli. To nám umožnilo pozorovat, jak uživatelé s prototypem interagují, jak dosahují svých cílů a jak poskytují své reakce a zpětnou vazbu. Na základě těchto údajů jsme vybrali zákazníky lékárny, kteří jsou většinou ve věku 25 až 55 let a mají českou národnost. Touto metodou lze identifikovat více než 80 % problémů návrhu použitelnosti, které se týkají třetiny uživatelů.

Kvalitativní testování nám poskytlo přibližně 120 poznatků o chování uživatelů, pozitivních reakcích, problémech a tipech na zlepšení. Protože se blížil termín vytvoření první verze aplikace, museli jsme najít způsob, jak poznatky seřadit podle toho, co můžeme v krátkém čase implementovat. Nakonec jsme se rozhodli pro 3 oblasti zlepšení, které přinesly velkou hodnotu pro uživatelskou zkušenost a byly snadno realizovatelné.

Zlepšení #1

Zlepšení uživatelské zkušenosti během procesu souhlasu s údaji s cílem zvýšit počet souhlasů

Zlepšení #2

Optimalizace komunikaci a prezentaci speciálních nabídek a zlevněných položek s cílem zvýšit konverze prodeje

Zlepšení #3

Přepracování vizuálního designu a textu na obrazovkách úspěšnosti pro zvýšení spokojenosti a zapojení uživatelů

Druhým cílem uživatelského výzkumu bylo zjistit, který ze dvou nákupních proudů produktů je z hlediska uživatelské zkušenosti lepší. Ideální výzkumnou metodou pro vyhodnocení výkonnosti je v tomto případě kvantitativní testování. Pokud je tato metoda provedena správně, poskytuje informace a přehled o klíčových metrikách UX, jako je průměrná doba trvání úkolu, průměrná spokojenost uživatele a průměrná doba trvání obrazovky.

K testování výkonnosti UX mezi dvěma nákupními toky produktu jsme použili výzkumný nástroj Maze, kde jsme pro každý tok vytvořili samostatné funkční prototypy, vytvořili jeden testovací scénář s úkoly a hodnotícími otázkami a pro každý tok jsme získali 40 respondentů. Když přišly výsledky, zaměřili jsme se na to, jak rychlé a snadné bylo dosáhnout hlavního cíle scénáře - úspěšné objednávky - mezi oběma nákupními toky produktů. Výsledky byly více než zajímavé. Zjistili jsme, že:

  • Průměrná doba úspěšného dokončení objednávky na balení léků proti bolesti v toku B byla o 26 % kratší než v toku A.
  • Průměrná doba strávená na obrazovce během objednávky balení léků proti bolesti v toku B byla o 36 % kratší ve srovnání s tokem A.
  • Na stupnici od 1 (nízká spokojenost) do 5 (vysoká spokojenost) byla průměrná spokojenost uživatelů v toku B o 0,2 vyšší než v toku A.

Výsledky kvantitativního testování ukázaly, že tok B byl výrazně rychlejší a uživatelé mu dávali o něco větší přednost. Tyto výsledky ovlivnily konečné rozhodnutí vyvinout tok produktu B.

Vývoj

Modernizace technologie na pozadí

Na straně vývoje jsme provedli několik významných aktualizací. Celou aplikaci jsme převedli na nové rozhraní API a přidali jsme rozšířenou funkčnost v systému Android pomocí aplikace Jetpack Compose. Integrovali jsme také řešení pro vyhledávání Luigi's Box a vytvořili technickou specifikaci, která efektivně propojila design a backend. Výsledkem byly přehledné a podrobné materiály, se kterými mohli vývojáři a testeři bezproblémově pracovat.

Závěr

Obohacení spolupráce

Cesta úzké spolupráce s BENU na tomto projektu se ukázala jako obohacující i náročná. Od samého počátku jsme cítili skutečné odhodlání klienta dělat věci správně, využívat naše odborné znalosti a především naslouchat zpětné vazbě od skutečných uživatelů. Toto společné odhodlání bylo naší vůdčí hvězdou a vedlo celý projektový tým k jasnému cíli - vytvořit výjimečný zážitek pro uživatele aplikace.

Společnost GoodRequest se stala klíčovým partnerem při vývoji naší mobilní aplikace.

Prokázali vynikající odborné znalosti v oblasti mobilního vývoje a trvale překonávali naše očekávání. Jejich tým talentovaných vývojářů, designérů a projektových manažerů nám poskytl nejen technickou zdatnost, ale také kreativní myšlení a schopnost rychle reagovat na naše potřeby.

Díky společnosti GoodRequest se nám podařilo dosáhnout vynikající uživatelské zkušenosti, která předčila naše původní očekávání. Jejich schopnost porozumět našim cílovým uživatelům a navrhnout intuitivní uživatelské rozhraní byla klíčovým prvkem úspěchu naší aplikace.

Celkově byla spolupráce se společností GoodRequest velmi pozitivní a přínosná. Z konečného výsledku jsme nadšeni a rádi bychom společnost GoodRequest doporučili všem, kteří hledají profesionální a spolehlivou spolupráci při vývoji mobilních aplikací.

Tomáš DlabačE-commerce Solution Architect, BENU