26. Feb 2021Business

Na čo myslieť po skončení vývoja mobilnej aplikácie

Kedy sa oplatí vyvíjať mobilnú aplikáciu? Čo je MVP a prečo je dôležitý UX/UI design? Ako na marketing mobilnej aplikácie? Odpovede nájdete v tomto článku (a tiež mojom talku pre DSC na Žilinskej Univerzite).

IT a tech komunita je je pre nás mimoriadne dôležitou. Máme k nej blízko a ako tech nadšenci sa do nej radi aktívne zapájame. Ako spíker som sa zúčastnil Online Talkov 💬 v rámci iniciatívy DSC na Fakulte riadenia a informatiky, kde sme už takmer rok hlavným partnerom. Ako väčšina .gr family som študoval práve na FRI. V rámci talku som sa podelil o skúsenosti ktoré som nazbieral (nielen) počas troch rokov v GR na projektoch ako Tatra Banka, SFZ alebo GoPass

Kedy začať prípravy na vydanie mobilnej aplikácie?

Životný cyklus mobilnej aplikácie začína ideou, ktorá prechádza do vývoja a následne každý očakáva, že sa aplikácia stane obľúbenou a používanou. Avšak existuje ešte jedna časť, za tým všetkým, ktorá prechádza medzi všetkými fázami od začiatku až po koniec a nekončí ani po úspešnom release na trhu 🚀. Aby bola mobilná aplikácia úspešná, je potrebné na ňu myslieť od začiatku vývoja. Je vhodné si od začiatku vytvoriť checklist, do ktorého si budeme zapisovať, na čo všetko je treba myslieť pred a počas releasu, bez rozdielu či hovoríme o technickej alebo marketingovej stránke, obe tieto časti sú spojené. Synchronizovať je potrebné taktiež projektový manažment, marketing a ďalšie oddelenia. Pokiaľ zabudnete na niektoré z oddelení, môžete od nich získať spätnú väzbu príliš neskoro, pre zapracovanie do relesu.

Čo by mal checklist obsahovať?

 • Zoznam funkcionalít s pridanou hodnotou, ktoré tvoria MVP (Minimum Valuable Product)
 • Identifikácia oddelení, s ktorými je potrebné sa zosúladiť
 • Kedy uskutočnisť stres testy a penetračné testy
 • Vypustenie beta release a zabezpečenie testovacej skupiny
 • Kedy vykonať testovanie UX/UI prototypu
 • Identifikovať cieľovú skupinu a na jej základe prispôsobiť MVP a marketing
 • Nastavenie očakávaní (Napr. počet používateľov)

Čo robiť/nerobiť pri spustení mobilnej aplikácie?

Čo nerobiť ❌ dajme na začiatok. Uvediem pár príkladov z praxe.

Čo nerobiť?

Firma A sa snaží urobiť "grand announcment" - uvedenie aplikácie na trh, ktorá všetkých ohúri, plná funkcionalít. Marketing však aplikáciu nevidel ani neskúšal ale pracuje s dizajnom, ktorý má tá aplikácia(ten sa môže medzičasom zmeniť, čiže taktiež malá chyba). Snažia sa do marketingu investovať nemalé finančné prostriedky💸, avšak nastavené očakávania boli podhodnotené a pri spustení aplikácie enviroment nápor používateľov nezvládne, čo spôsobí nespokojnosť používateľov a zlé hodnotenie.

Firma B "update raz za rok" - firma po spustení aplikácie zbiera dlhú dobu podnety a po roku ich všetky zahrnie do aktulizácia, čo znamená veľké zmeny, ktoré nie sú žiadané. Najmä z toho dôvodu, že ak používateľ dostane aplikáciu s veľkým množstvom zmien, tak ju bude vnímať ako novú aplikáciu a musí kvôli tomu meniť zaužívaný spôb používania aplikácie. Zmeny sú žiadané, ale je potrebné ich spúšťať postupne.

Čo robiť?

Dôležitou súčasťou releas-u , je pripraviť aplikáciu na nápor používateľov, zabezpečiť aplikáciu 🔒 a zamedziť, aby do aplikácie prešli bugy. Vďaka testom dokážeme predísť veľkým traposom, ktoré môžu mať veľké následky. Pri vývoji aplikácií je vhodné využiť nasledovné formy testov:

 • Stress testy
 • Penetračné testy
 • Smoke testy
 • Iné testy?

MVP a UX/UI dizajn

MVP predstavuje života schopný produkt, ktorý spĺňa požiadavky používateľa, ale nie na najvyššej úrovni. Pre tieto účely využívame prototyp, kde UX/UI dizanéri pripravujú wireframy, ktoré testujú so vzorkou užívateľov. Vďaka čomu získame informácie, či je aplikácia správne zostavená 📲, vďaka prototypu taktiež dokážeme zistiť, že používatelia sa správajú inak ako sme očakávali, prípadne čakali od aplikácie niečo iné. Vďaka tomu dokážeme upraviť mobilnú aplikáciu a jej funkcie pred samotným vývojom, čo nám ušetrí nemalú časť nákladov.

MVP a UX UI DESIGN

Podrobnejší článok o UX & UI Dizajne pripravujeme. Stay tuned 😉

Beta release a feedback

Možno ste si všimli, že prístup k Beta relese-u využívajú aj veľké spoločnosti ako Google a Facebook. Funguje to na princípe, že používateľovi príde informácia, či chce byť súčasťou Beta releasu, kde sa prihlási, testuje, dáva feedback a časom sa táto beta feature stáva súčasťou normálneho produktu. Tento spôsob predstavuje najjednoduchší a zároveň aj najlepší prístup, ako sa uistiť, či je novinka správna pre používateľov. Spätná väzba je dôležitá aj v neskorších fázach a je veľmi cenná od každého používateľa, pretože predstavuje ďalšie vstupy pre vášho product ownera.

Marketing mobilnej aplikácie

Nie som síce zástancom veľkých kampaní, avšak či takúto kampaň robiť, je otázka na marketingové oddelenie. Marketingové oddelenie vie o cieľovej skupine mobilnej aplikácie všetko - ich zvyky, správanie a čo na nich funguje. Ak idete robiť marketing, je potrebné tieto informácie získať na základe toho viete zvoliť vhodné komunikačné kanály. Zamerať sa na cieľovú skupinu je dôležité. Aj veľké firmy podcenili poznanie svojej cieľovej skupiny. Príkladom sú  napríklad Google Wave alebo Facebook Home produkty, ktoré nepoznali svoju cieľovú skupinu a preto sa stali veľkými failami.

Online Talky

Ak sa chceš dozvedieť viac o MVP, testingu alebo si vypočuť diskusiu, pusti si záznam z Online Talkov #3

Zaujal Vás vývoj mobilných aplikácií? Pozrite si naše portfólio a neváhajte nás kontaktovať👇

Tomáš VrabčekHead of projects & PMs