Business

#grpartners: Jaguarfox - webový dizajn zameraný na gamerov

Vytvorenie customizovaného dizajnu webu pre nový segment podnikania? Žiadny problém. Pre nášho klienta Maxsport, s.r.o sme vytvorili UX dizajn pre nové odvetvie športu - gaming s názvom JaguarFox.

Veronika Martišková21 Jul 2022

Maxsport pôsobí na trhu od roku 2005. Vyrába výživové doplnky pre širokú škálu športujúcej verenosti ale obľube sa tešia aj medzi bežnými konzumentami proteínových tyčiniek a iných funkčných potravín či nápojov.

JaguarFox je nová vetva, ktorá vznikla na podporu novovznikajúceho športového odvetvia - gamingu so zámerom vytvoriť produkty špeciálne preň.

Naša úloha? Dizajn webu

Požiadavka bola jasná - vytvoriť dizajn webu pre nový segment - gamerov. Požiadavka znie na prvý pohľad ľahko, avšak to, čo predchádza vytvoreniu skvele fungujúceho dizajnu, ktorý bude fungovať pre konkrétnu skupinu ľudí je zložitejší proces. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prebiehal proces vytvorenia dizajnu pre JaguarFox.

Kickoff

Projekt sme odštartoavli  kickoff meetingom, kde sme si s klientom prešli očakávania, požiadavky, časový harmonogram a podobne. Dohodli sme si s klientom, ako bude projekt prebiehať a aký framework použijeme na riadenie projektu.

UX research

Nasledovala fáza UX research-u, ktorá je esenciálnou súčasťou každého nášho projektu. Jej cieľom bolo identifikovať a analyzovať konkrétne správanie segmentu, ich motiváciu a potreby aby sme vedeli nastaviť dizajn webu tak, aby spĺňal očakávania tejto skupiny.

UX návrh - Wireframes

Na základe UX researchu sme sa pustili do prípravy wireframe-ov a teda prvého náčrtu webu. Zmyslom wireframov je ujasnenie si, resp. zhmotnenie si predstáv webu do vizuálnej podoby tak, aby bol jasný, zrozumiteľný, funkčný a spĺňal akciu, ktorú sme chceli webom vyvolať. Wireframy sú súčasťou User Experience (UX). Tieto wireframy sme následne konzultovali s klientom a upravovali podľa potrieb. Toto nám umožnilo vytvoriť priestor na to, aby ich copywriter mohol začať s prípravou textov. Vďaka tomu sme docielili, že žiadna zo zainteresovaných strán nebola ničím blokovaná a pracovali sme efektívne, paralelne.

UI návrh - grafika

Následne sme vytvorili grafický návrh – typografiu, farebnú schému, kontrast, vzhľad prvkov a podobne. Často dostávame otázky, aký je najlepší SW pre UI dizajn, pre nás je to jednoznačne Figma.

Prototyp a testovanie dizajnu

V tejto fáze sme spojili predchádzajúce kroky dohromady a vytvorili klikateľný prototyp webu, ktorý sme následne dali na používateľské testovanie skupine gamerov. Testovacia skupina musí v GoodRequest vždy spĺňať kritéria variability, pričom interný zamestnanci a ani klient nie je súčasťou testovacej skupiny z dôvodu zaujatosti. Počas tohto testovania náš UX researcher prechádzal s cieľovou skupinou prototyp a sledovaním ich správania sme zisťovali, či náš dizajn spĺňa požiadavky klienta. Správa z testovania bola súčasťou finálneho odovzdania projektu klientovi.

Final UI

Po dotestovaní sme si s klientom rozobrali výsledky a na základe vzájomnej dohody sme dokončili finálny dizajn webu JaguarFox.

Odovzdanie projektu

Odovzdanie projektu prebiehalo odovzdaním všetkých dokumentov z jednotlivých fáz, aby bolo možné výsledky použiť aj pre interné účely partnera a tiež samozrejme odovzdanie finálneho dizajnu na vývoj. S klientom sa vždy dohodneme na finálnej forme odovzdanie dizajnu tak, aby sme splnili jeho potreby. Samozrejmosťou bola konzultácia a ujasňovanie si detailov s vývojárom na strane klienta.

Okrem pravidelných statusov a reportovania počas projektu sme zostali v kontakte aj po jeho ukončení pre prípad akýchkoľvek otázok alebo rád.

Veronika Martišková21 Jul 2022