21. Jul 2022Business

#grpartners: Jaguarfox - webový dizajn zameraný na gamerov

Vytvorenie customizovaného dizajnu webu pre nový segment podnikania? Žiadny problém. Pre nášho klienta Maxsport, s.r.o sme vytvorili UX dizajn pre nové odvetvie športu - gaming s názvom JaguarFox.

Veronika MartiškováProject Manager

Maxsport pôsobí na trhu od roku 2005. Vyrába výživové doplnky pre širokú škálu športujúcej verenosti ale obľube sa tešia aj medzi bežnými konzumentami proteínových tyčiniek a iných funkčných potravín či nápojov.

JaguarFox je nová vetva, ktorá vznikla na podporu novovznikajúceho športového odvetvia - gamingu so zámerom vytvoriť produkty špeciálne preň.

Naša úloha? Dizajn webu

Požiadavka bola jasná - vytvoriť dizajn webu pre nový segment - gamerov. Požiadavka znie na prvý pohľad ľahko, avšak to, čo predchádza vytvoreniu skvele fungujúceho dizajnu, ktorý bude fungovať pre konkrétnu skupinu ľudí je zložitejší proces. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prebiehal proces vytvorenia dizajnu pre JaguarFox.

Kickoff

Projekt sme odštartoavli  kickoff meetingom, kde sme si s klientom prešli očakávania, požiadavky, časový harmonogram a podobne. Dohodli sme si s klientom, ako bude projekt prebiehať a aký framework použijeme na riadenie projektu.

UX research

Nasledovala fáza UX research-u, ktorá je esenciálnou súčasťou každého nášho projektu. Jej cieľom bolo identifikovať a analyzovať konkrétne správanie segmentu, ich motiváciu a potreby aby sme vedeli nastaviť dizajn webu tak, aby spĺňal očakávania tejto skupiny.

UX návrh - Wireframes

Na základe UX researchu sme sa pustili do prípravy wireframe-ov a teda prvého náčrtu webu. Zmyslom wireframov je ujasnenie si, resp. zhmotnenie si predstáv webu do vizuálnej podoby tak, aby bol jasný, zrozumiteľný, funkčný a spĺňal akciu, ktorú sme chceli webom vyvolať. Wireframy sú súčasťou User Experience (UX). Tieto wireframy sme následne konzultovali s klientom a upravovali podľa potrieb. Toto nám umožnilo vytvoriť priestor na to, aby ich copywriter mohol začať s prípravou textov. Vďaka tomu sme docielili, že žiadna zo zainteresovaných strán nebola ničím blokovaná a pracovali sme efektívne, paralelne.

UI návrh - grafika

Následne sme vytvorili grafický návrh – typografiu, farebnú schému, kontrast, vzhľad prvkov a podobne. Často dostávame otázky, aký je najlepší SW pre UI dizajn, pre nás je to jednoznačne Figma.

Prototyp a testovanie dizajnu

V tejto fáze sme spojili predchádzajúce kroky dohromady a vytvorili klikateľný prototyp webu, ktorý sme následne dali na používateľské testovanie skupine gamerov. Testovacia skupina musí v GoodRequest vždy spĺňať kritéria variability, pričom interný zamestnanci a ani klient nie je súčasťou testovacej skupiny z dôvodu zaujatosti. Počas tohto testovania náš UX researcher prechádzal s cieľovou skupinou prototyp a sledovaním ich správania sme zisťovali, či náš dizajn spĺňa požiadavky klienta. Správa z testovania bola súčasťou finálneho odovzdania projektu klientovi.

Final UI

Po dotestovaní sme si s klientom rozobrali výsledky a na základe vzájomnej dohody sme dokončili finálny dizajn webu JaguarFox.

Odovzdanie projektu

Odovzdanie projektu prebiehalo odovzdaním všetkých dokumentov z jednotlivých fáz, aby bolo možné výsledky použiť aj pre interné účely partnera a tiež samozrejme odovzdanie finálneho dizajnu na vývoj. S klientom sa vždy dohodneme na finálnej forme odovzdanie dizajnu tak, aby sme splnili jeho potreby. Samozrejmosťou bola konzultácia a ujasňovanie si detailov s vývojárom na strane klienta.

Okrem pravidelných statusov a reportovania počas projektu sme zostali v kontakte aj po jeho ukončení pre prípad akýchkoľvek otázok alebo rád.

Veronika MartiškováProject Manager