13. Oct 2021Business

#grpartners: Redizajn používateľského zážitku s magazínom Forbes v troch krajinách

Našim partnerom vo Forbes pomáhame s vytvorením jednotného používateľského zážitku naprieč troma krajinami, v Čechách, Maďarsku a na Slovensku. Naším cieľom, v spolupráci so všetkými krajinami, je vytvoriť konzistentné a škálovateľné riešenie, ktoré upevní postavenie Forbes na trhu a bude pripravené na všetky budúce výzvy.

Magazín Forbes patrí medzi najznámejšie magazíny na svete. Na Slovensku vychádza od novembra 2010. Čitateľom prináša prehľad v oblasti podnikania, ekonomiky a financií. Okrem toho je známy vďaka svojim rebríčkom, ako 30 pod 30, rozhovormi s úspešnými podnikateľmi či eventami.

Nepriestrelný a škálovateľný dizajn systém

Zmeny v správaní čitateľov, ako aj dynamické trendy v oblasti konzumácie obsahu vyvolali potrebu zlepšiť používateľskú skúsenosť (UX) zastarelého webu. Úlohou nášho tímu bolo zvýšiť počet zobrazení stránky na návštevníka a zmeniť rozloženie reklamy.

Informácie získané od skutočných používateľov sú veľmi dôležité, a preto sme uskutočnili UX výskum. Kvalitatívny výskum v podobe analýzy historických dát, ako aj kvalitatívny výskum v podobe hĺbkových rozhovorov s čitateľmi z rôznych fokusových skupín nám poskytol množstvo užitočných poznatkov, vďaka ktorým bolo možné identifikovať príležitosti a problémy.

Výsledkom nášho spoločného úsilia je ucelený dizajn systém, ktorý ponúka škálovateľnosť pre jednotlivé lokálne trhy a zároveň zjednocuje používateľský zážitok web stránok Forbes Slovensko, Česko a Maďarsko, ktoré mesačne navštevujú milióny používateľov.

Ak máte záujem prediskutovať s nami váš ďalší projekt, neváhajte nás kontaktovať.

Tomáš VrabčekHead of projects & PMs