25. Mar 2021Business

#grpartners: EKO iniciatíva hlavného mesta 10 000 stromov

Rovnako ako veľa miest, aj naše hlavné mesto Bratislava začína pociťovať vplyv ekologických hrozieb a ich dopad na naše životy. Aj z toho dôvodu vznikla iniciatíva 10 000 stromov, na ktorej sme hrdo spolupracovali na vývoji webu a UX/UI dizajne.

Bratislava patrila medzi mestá s malou aktivitou v oblasti výsadby stromov, čo spôsobovalo problémy ako prehrievanie alebo znižovanie kvality ovzdušia. Z toho dôvodu vznikla iniciatíva 10 000 stromov. Ktorej cieľom je do roku 2022 vysadiť 10 000 stromov a kríkov. pričom doposiaľ sa podarilo vysadiť od roku 2019 úžasných 1 870 stromov 🌳.

Vývoj a dizajn natívnej web stránky uľahčí ľuďom účasť na iniciatíve

Do finálneho čísla zostáva zasadiť ešte veľa stromov a v GoodRequest nám sú ekologické témy blízke. Participácia na projekte nám preto robila radosť. V spolupráci s hlavným mestom sme pracovali na vývoji web stránky 10000stromov.sk. Okrem samotnej tvorby webu, sme taktiež navrhli a implementovali dizajn testovaný na obyvateľoch Bratislavy. Dizajn zameraný na človeka uľahčuje obyvateľom ale aj inštitúciám spôsob zapojiť sa do iniciatívy a prispievať ku zelenšej Bratislave.

Webové rozhranie stránky 10 tisíc stromov

Výsledok dizajnu a vývoja webu si môžete pozrieť na web stránkach
 

Web

Martin Macík
Martin MacíkHead of Business