#grpartners: EKO iniciatíva hlavného mesta 10 000 stromov
Business
2
 min read
March 10, 2022

#grpartners: EKO iniciatíva hlavného mesta 10 000 stromov

Martin Macík
Martin Macík
Business Manager
LinkedIn Logo

Rovnako ako veľa miest, aj naše hlavné mesto Bratislava začína pociťovať vplyv ekologických hrozieb a ich dopad na naše životy. Aj z toho dôvodu vznikla iniciatíva 10 000 stromov, na ktorej sme hrdo spolupracovali na vývoji webu a UX/UI dizajne.

Bratislava patrila medzi mestá s malou aktivitou v oblasti výsadby stromov, čo spôsobovalo problémy ako prehrievanie alebo znižovanie kvality ovzdušia. Z toho dôvodu vznikla iniciatíva 10 000 stromov. Ktorej cieľom je do roku 2022 vysadiť 10 000 stromov a kríkov. pričom doposiaľ sa podarilo vysadiť od roku 2019 úžasných 1 870 stromov 🌳.

Vývoj a dizajn natívnej web stránky uľahčí ľuďom účasť na iniciatíve

Do finálneho čísla zostáva zasadiť ešte veľa stromov a v GoodRequest nám sú ekologické témy blízke. Participácia na projekte nám preto robila radosť. V spolupráci s hlavným mestom sme pracovali na vývoji web stránky 10000stromov.sk. Okrem samotnej tvorby webu, sme taktiež navrhli a implementovali dizajn testovaný na obyvateľoch Bratislavy. Dizajn zameraný na človeka uľahčuje obyvateľom ale aj inštitúciám spôsob zapojiť sa do iniciatívy a prispievať ku zelenšej Bratislave.

Webové rozhranie stránky 10 tisíc stromov

Výsledok dizajnu a vývoja webu si môžete pozrieť na web stránkach

Potrebujete pomôct s vaším digitálnym produktom? Kontaktujte nás!
hello@goodrequest.com
Do you need help with your digital product? Contact us!
hello@goodrequest.com

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.