16. Aug 2021Design

UI dizajn a UX dizajn: aký je medzi nimi rozdiel?

UI a UX sú pravdepodobne najviac mätúcimi a nesprávne umiestnenými pojmami pri navrhovaní webu/aplikácie. A chápeme prečo. Tieto výrazy sa bežne používajú spoločne, firmy hľadajú dizajnérov UX/UI, ľudia sa označujú ako dizajnéri UX/UI, takže sa zdá, že tieto výrazy popisujú to isté.

Aneta StašikováDigital Product Designer

Čo je to UX dizajn

 

Na začiatku je správne povedať, že neexistuje žiadna bežne akceptovaná definícia UX.

UX je skratka pre používateľský zážitok - zážitok, ktorý môžu používatelia mať pri interakcii s digitálnymi alebo fyzickými produktmi.

User Experience design je proces navrhovania digitálnych a fyzických produktov, ktoré sú užitočné, ľahko použiteľné, príjemné na interakciu a hodnotné pre používateľov. Ide o vylepšenie používateľského zážitku pri interakcii s produktom.

Oblasti, ktoré sú dôležitou súčasťou UX dizajnu

UX je multidisciplinárne

UX je široký termín pokrývajúci mnoho odborov. Zameriame sa na 4 najdôležitejšie:


 

 • Experience strategy (ExS) - (ExS) - UX sa nezameriava iba na koncových používateľov, ale prináša hodnotu pre firmu poskytujúcu produkt. Experience strategy je o navrhnutí holistickej obchodnej stratégie, ktorá zahŕňa potreby zákazníka aj spoločnosti.
   
 • Interaction design (IxD) - Interakčný dizajn sa zameriava na to, ako používateľ interaguje s produktom, pričom prihliada na všetky interaktívne prvky, ako sú tlačidlá, prechody stránok a animácie, aby sa dosiahol požadovaný používateľský zážitok.
   
 • User research (UR) - Pochopenie existujúcich a potenciálnych používateľov má v UX veľký význam. Počas používateľského prieskumu výskumní dizajnéri používajú rôzne metódy, ako sú prieskumy, rešerš od stola, testovanie použiteľnosti a mnoho ďalších, aby našli najcennejšie poznatky o používateľoch s cieľom identifikovať problémy a pomôcť navrhnúť príležitosti na ich vyriešenie.
   
 • Information architecture (IA) - IA je zásadná z hľadiska pomoci používateľovi zorientovať sa v produktoch. Zameriava sa na organizáciu, štruktúrovanie a označovanie obsahu efektívnym a udržateľným spôsobom. Cieľom je navigovať používateľov okolo produktu, a preto nájsť užitočné informácie na úspešné dokončenie úlohy.

 

Ak vás zaujíma, na čo sa môžu dizajnéri UX špecializovať, je to počítačová interakcia HCI-človek, zvukový dizajn, priestorový dizajn, UX writing, computer science, pohybový dizajn, navádzacie systémy a mnoho ďalších.
 

Rozlišujte medzi UX a použiteľnosťou

Mnoho ľudí si myslí, že použiteľnosť a skúsenosti používateľov sú rovnaké veci. Alebo ak sa ich niekto spýta, čo je UX, jeho odpoveď je „použiteľnosť produktu". To nie je pravda. Čiastočne. Použiteľnosť je značnou súčasťou UX, jeho definícia hovorí, že je to atribút kvality používateľského rozhrania, ktorý pokrýva, či sa systém dá ľahko naučiť, či sa efektívne používa, či je príjemný a podobne. Ale to je tiež UX, nie? Áno, napriek tomu, že sa použiteľnosť zameriava na samotný produkt, UX pokrýva celú interakciu používateľa s výrobkom od premýšľania o výrobku, jeho kúpe, rozbalení, inštalácii, použití atď.
 

Čo je to UI dizajn

UI znamená „používateľské rozhranie". Ide o estetiku a grafické rozloženie rozhraní medzi rôznymi zariadeniami. Skladá sa zo všetkého, na čo sa užívateľ pozerá - bannerov, obrázkov, textu, ktorý môže čítať, tlačidiel, na ktoré môže klikať, posúvačov, vstupných polí atď. Je to aj o rozložení obrazovky, prechodoch, akomkoľvek vizuálnom prvku, interakcii alebo všetkých animácií, ktoré musia byť navrhnuté.

UI má v rámci používateľskej skúsenosti obrovskú úlohu. Atraktívne rozhranie môže posunúť zážitok na vyššiu úroveň, ale na druhej strane môže byť užívateľské prostredie zničené nepríjemným rozhraním.

Oblasti, ktoré sú dôležitou súčasťou UI dizajnu

Je to viac než len estetika

Aj keď to vyzerá, že jediným účelom používateľského rozhrania je vizuálne atraktívne rozhranie, je to viac než to. UI dizajnéri sa musia pozerať nad rámec estetiky a vytvárať rozhranie tak, aby zodpovedalo účelu/osobnosti aplikácie. Je na nich, aby zaistili, že každý vizuálny prvok bude jednotný, esteticky aj účelovo.

3 formáty UI

Dizajnéri používateľského rozhrania vytvárajú kľúčové body, v ktorých používatelia interagujú s produktom. Tieto body môžu mať jeden z týchto formátov:


 

6 kľúčových zásad UI

 • Jasnosť - základná súčasť skvelého používateľského rozhrania. Ako efektívne vizuálny dizajn uprednostňuje a prenáša informácie
 • Známosť - Využitie princípov a vzorov používateľského rozhrania, ale tiež zabezpečenie synchronizácie všetkých prvkov
 • Používateľské ovládanie - Ukážte používateľovi kontrolu. Cíti, že si môže robiť, čo chce. Zaistite, aby sa v procese mohol vždy posunúť ďalej, ale vždy sa môže vrátiť na stránku, na ktorej boli naposledy.
 • Hierarchia - usporiadanie vizuálnych prvkov spôsobom, ktorý vysvetľuje úroveň dôležitosti každého prvku a vedie používateľov k požadovanej akcii. Negatívny priestor - Negatívny priestor vytvára dôraz na váš obsah a uľahčuje rozpoznanie obsahu.
 • Prístupnosť - navrhnite produkt pre VŠETKÝCH používateľov. Zamyslite sa nad používateľmi, ktorí sú zrakovo alebo inak postihnutí rôznymi spôsobmi.
   

Hľadáš novú výzvu? Pridaj sa k nám a makaj na TOP projektoch 🚀

Do nášho tímu hľadáme dizajnéra digitálnych produktov

UX vs UI dizajn - rozdiely
 

Aby sme zhrnuli všetky predtým uvedené informácie, hlavným rozdielom medzi dizajnom UX a UI je to, že UX dizajn je o celkovom dojme z interakcie s produktom, zatiaľ čo UI dizajn je o vizuálnej reprezentácii rozhraní.

Cieľom dizajnéra UX je identifikovať a riešiť problémy používateľov, UI dizajnér hľadá spôsoby, ako urobiť tieto riešenia esteticky príjemnými a intuitívnymi.

UX dizajn je zvyčajne na prvom mieste v dizajnovom procese, po ktorom nasleduje UI. UX dizajnér zmapuje produkt, ktorý funguje perfektne, UI dizajnér ho doplní vizuálmi a interakciami.

V neposlednom rade, UX je možné použiť na akýkoľvek druh produktu, nielen digitálny, ale aj fyzický, servisný, priestorový atď., Zatiaľ čo používateľské rozhranie je špecifické pre digitálne produkty a skúsenosti s ním.

UX a UI dizajn - spolupráca

Zatiaľ čo UX dizajnéri rozhodujú ako sa rozhranie bude správať, dizajnéri používateľského rozhrania rozhodujú o tom, ako bude rozhranie vyzerať. UX a UI dizajnéri pracujú pevne ruka v ruke a spolupráca medzi nimi je veľmi blízka.

 

UX dizajnéri pracujú na výskume, musia sa rozhodnúť, ktoré funkcie by mali mať najvyššiu prioritu, a musia zmapovať tok používateľov cez produkt. Obvykle vytvoria wireframy, na ktoré sa dá kliknúť, a testujú s používateľmi návrh na odhalenie všetkých chýb a pain pointov.

 

Tento prototyp je odovzdaný UI dizajnérom, ktorí ho uvedú do života vytvorením atraktívnej vizuálnej reprezentácie všetkých jednotlivých obrazoviek a dotykových bodov, s ktorými sa môže používateľ stretnúť. Majúc na pamäti účel produktu, musia sa rozhodnúť, ktorý štýl je vizuálne najpríjemnejší, ako budú prvky vyzerať v celom produkte, ako sa budú správať pri ťuknutí, posúvaní alebo potiahnutí prstom.


 

Čo sa však stane, ak potrebujeme niečo zmeniť, ale dizajn používateľského rozhrania je už hotový?

V mnohých prípadoch sa prvé vydanie zameriava na MVP - minimal viable product a potom sa pridávajú ďalšie funkcie. Spolupráca medzi UX a UI dizajnérmi musí byť ešte užšia a neustála komunikácia je nevyhnutnosťou.
 

 

Predstavme si teda, že na obrazovku musíme pridať ešte jedno tlačidlo.

UX dizajnéri určia, ako je potrebné reorganizovať obrazovku so všetkými prvkami, čo by mohlo viesť k zmene veľkosti alebo tvaru prvku. UI dizajnéri sa musia týmto zmenám prispôsobiť a prísť s najlepším spôsobom, ako ich vizuálne zobraziť, aby poskytovali rozhranie, ktoré vyzerá dobre a zároveň funguje efektívne a intuitívne.

Obvykle je však v menších spoločnostiach iba jeden človek, ktorý má zodpovednosť za UI aj UX. Vďaka znalostiam UX a UI môže byť celý proces rýchlejší, pretože niektoré kroky je možné preskočiť, ale na druhej strane chýbajúca spolupráca ľudí s rôznymi nápadmi a zmýšľaním môže skrývať užitočné poznatky, a preto môže byť používateľská skúsenosť nedostatočná.

Spolupráca medzi UX a UI designerom

Aká je tvoja cesta? 

Ak premýšľate o tom, ktorá cesta je pre vás správna, poskytneme vám pohľad na každú hlavnú zodpovednosť a úlohy, ako aj na zručnosti potrebné pre každú pozíciu.

Čo je práca UX dizajnéra

Keďže sa UX točí okolo používateľa, dizajnér UX musí mať veľa empatie, zvedavosti, analytického myslenia a musí byť otvorený, aby dokázal držať krok s osobnosťami rôznych používateľov.

UX dizajnéri sa snažia, aby každodenné produkty, služby a technológie boli čo najpríjemnejšie pre používateľov a prístupné, pričom pracujú na každom kroku procesu návrhu. UX dizajnér musí nájsť rovnováhu medzi napĺňaním potrieb používateľov, požiadaviek klientov a zároveň myslieť na vytváranie ziskov pre spoločnosť.

Požadované schopnosti:

Na to, aby ste sa stali skvelým UX dizajnérom, musíte mať vášeň pre používateľský výskum, analýzy, hodiny strávené zhromažďovaním údajov o používateľovi, ale aj o produkte. UX dizajnér musí byť schopný zistiť a preložiť najzmysluplnejšie potreby a požiadavky používateľov. Pretvorenie poznatkov do produktu začína budovaním informačnej architektúry, organizáciou informácií v rámci digitálneho produktu. Dobrá znalosť wireframingu a prototypovania je nevyhnutnosťou, rovnako ako schopnosť testovať prototyp v rámci cieľovej skupiny, aby ste získali významný prehľad o používateľskej skúsenosti s vašim výrobkom.
 

Tipy pre nástroje:

Pre každý krok dizajn procesu je potrebná široká škála nástrojov. Ak nie ste fanúšikom skicovania prvého prototypu na papier, môžete pomocou Balsamiqu vytvárať ručne kreslené wireframy digitálne. Ak chcete vytvárať vývojové diagramy alebo akékoľvek diagramy, Lucidchart by ste mali skontrolovať. Ak pracujete na redizajne, UXTweak vám na diaľku pomôže s prototypom/výrobkom.


 

Nástrojom č. 1 v GoodRequest je Figma, online platforma pre návrh, ktorá nám umožňuje rýchlejšie vytvárať, testovať a odosielať návrhy tým, že dokážeme spolupracovať s celým tímom súčasne. Navyše existuje mnoho doplnkov, ktoré celý proces je rýchlejší a efektívnejší. Ak nie ste fanúšikom Figmy, môžete sa pustiť do programu AdobeXD alebo Sketch (k dispozícii iba pre MacOS).

Schopnosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie práce UX designera

Čo je práca UI dizajnéra

Ak sa viac vidíte ako vizuálna osoba, môže vás viac zaujímať cesta UI dizajnéra. Vytvorenie vizuálneho dizajnu pre rôzne produkty je zásadným bodom interakcie zákazníka s výrobkom. Zákazník sa počas prvých 8 sekúnd interakcie s ním rozhodne, či sa mu produkt páči alebo nie, a bude len na vás, aby ste ho udržali.

Požadované schopnosti: Keď už hovoríme o schopnostiach potrebných pre prácu dizajnéra používateľského rozhrania, grafický dizajn je na vrchole, potom nasleduje vizuálna značka, UI dizajnér musí mať znalosti o teórii farieb, dizajne ikon, typografii, ale aj o responzívnom dizajne, aby sa ubezpečil, že všetky zariadenia zdieľajú tu istú vizuálnu identitu. Čo vás môže odlišovať od davu dizajnérov používateľského rozhrania, je schopnosť vytvárať animácie, návrh pohybu alebo ilustrovať.

Nástroje: Aby mohol dizajnér nasledovať kroky UX dizajnéra, musí mať schopnosti navrhovať a prototypovať vo Figme, AdobeXD alebo Sketch. Aby bolo rozhranie estetickejšie, sú nevyhnutné znalosti vo Photoshope, Illustratore alebo InVision. Čo vás môže pre vášho budúceho zamestnávateľa urobiť zaujímavejším, je zručnosť v programoch AfterEffects, Animate alebo Axure.

Schopnosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie práce UI designera

Ako sa stať UX a UI dizajnérom

Vzdelávajte sa

Aj keď existuje veľa inštitúcií, ktoré ponúkajú kurzy vizuálneho, interaktívneho alebo grafického dizajnu, veľa ich pre užívateľské skúsenosti nenájdete. Väčšinu času musíte pracovať na tom, aby ste sa stali dizajnérom UI alebo UX sami.

Čo by ste mali urobiť, je vzdelávať sa každý deň. Najľahšie je počúvať podcasty, rozhovory, čítať blogy alebo sledovať ľudí na Linkedine. Môžete sa prihlásiť na online kurzy na platformách, ako je Nielsen Norman Group, Interaction design Foundation alebo Udemy, ktorým my v Goodrequest dávame prednosť, pretože to máme ako jeden z benefitov.
 

Eventy/workshopy/hackathony/UX komunita

Poobzeraj sa po UX dizajn komunite vo svojom okolí, ktorá bude organizovať akcie, ktorých sa môžeš zúčastniť, spoznáš nových ľudí z brandže, nadviažeš nové kontakty pre svoju budúcu kariéru, ale čo je viac, podelia sa s tebou o svoju skúsenosti.

Ak sa nemôžete udalostí zúčastňovať fyzicky, na tom už nezáleží. Väčšinu akcií sa môžete zúčastniť pohodlne z domu, preto vám odporúčame sledovať komunitu s názvom Friends of Figma - sme lídrom tejto komunity na Slovensku a akcie Figma organizujeme so zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí 4x ročne.

Ak si myslíte, že už máte nejaké schopnosti a chceli by ste začať svoju kariéru, ale bojujete s prvým krokom, zapojte sa do hackathonu. Môžete sa prihlásiť ako tím alebo sa môžete pripojiť k tímu. Sami alebo spoločne môžete pracovať na výzve 24 alebo 48 hodín v kuse a čo viac, ak je vaše riešenie dostatočne dobré, existuje veľká šanca, že získate finančné prostriedky na jeho realizáciu.
 

Stáže

Hľadáte si prvé zamestnanie ale nemáte šťastie? Horste máme riešenie :D Skúste si vyhľadať stáž! Možno dostanete zaplatené o niečo menej (alebo nič), ale skúsenosti a znalosti, ktoré získate, sú neoceniteľné. Budete pracovať ako úplná súčasť spoločnosti, pripojíte sa k dizajnérskemu tímu a budete pracovať na projekte alebo nejakej úlohe, navyše budete mať tútora, ktorý sa o vás postará a prevedie vás každým krokom vašej práce. Práve teraz sa Paula, študentka strednej školy, pripojila k nášmu dizajnérskemu tímu na letnú stáž a pracuje na aplikácii pre jedno z najpočúvanejších rádií na Slovensku.

Vzdelávanie je kľúčovou súčasťou kariérneho rastu UX UI dizajnérov, ako aj rastu spoločnosti.

Záver

Dúfame, že sme pre vás po prečítaní tohto článku urobili pojmy dizajn UI a dizajn UX zrozumiteľnejšími a že sme vám možno pomohli zistiť, akým smerom chcete pokračovať vo svojej kariére.

Nezabudnite, že aj tieto dva pojmy zahŕňajú rôzne sady zručností a jeden sa môže zdať dôležitejší, pravdou je, že jeden bez druhého nemôže existovať. Skvelý UX nezachráni nepríjemné rozhranie, ale na druhej strane krásne rozhranie, cez ktoré je ťažké prejsť, je tiež zbytočné.


 

UI a UX idú ruka v ruke a sú navzájom neoddeliteľnou súčasťou úspechu.

Aneta StašikováDigital Product Designer