20. Sep 2022Design , Business

#grpartners: UX research a dizajn pre blockchain projekt Synthetix.io

Sme naozaj nadšení, že môžeme oznámiť začiatok spolupráce s crypto platformou Synthetix.io, ktorej pomáhame zlepšiť používateľskú skúsenosť a implementovať best practice pre dizajn ich staking appky.

Projekt Synthetix.io umožňuje vytváranie syntetických assetov, ktoré ponúkajú jedinečné deriváty a expozíciu voči reálnym aktívam na blockchaine. Synthetix poháňa decentralizované perpetuálne futures, trhy s opciami, trhy s koordináciou obchodov a ďalšie. Našou úlohou je zlepšiť používateľský zážitok v rámci webovej aplikície Synthetix Staking.

Od UX Research po návrh UX & UI

Používateľská skúsenosť trvá od prvého kontaktu s produktom až po jeho skutočné používanie, preto je pre zlepšenie používateľskej skúsenosti nevyhnutné dôkladne pochopenie samotného produktu, jeho fungovania, funkcií a zamerať sa na potreby a skúsenosti používateľov, ktorí rozumejú oblasti blockchain, kryptomenám a majú skúsenosť s crypto projektami - čo potrebujú, aké majú problémy, preferencie a minule skúsenosti.

Výzva

Cieľom spolupráce je redizajn webovej aplikácie staking.synthetix.io/ tak, aby sme zlepšili používateľský zážitok. Výskum nám pomôže identifikovať user journey - zážitok pred, počas a po používaní produktu, čím zistíme problémy aktuálneho dizajnu a odhalí príležitosti ako zážitok zlepšiť. Počas úvodnej analýzy sme sa podrobne pozreli na staking aplikáciu, čím sme sa dopracovali k niekoľkým otázkam, ktoré nám následne pomohli identifikovať problémy. Ako napríklad:

  • Ako používatelia používajú aplikáciu?
  • Ako používatelia rozumejú titulom a zobrazeným informáciám?
  • Ako sa pohybujú v staking aplikácií?

UX Research

Odpovede na vzniknuté otázky ako aj výzvy plánujeme získať dvoma spôsobmi. Kvalitatívne zistenia nám pomôžu zistiť, ako používatelia reagujú pri prvej interakcii s produktom, skúsenosti počas používania produktu a ako hodnotia celkový zážitok z produktu. Do výskumného plánu sme zahrnuli aj metódy contextual interviews a usability testing.

Zistené tvrdenia si následne overíme pomocou prieskumu medzi aktívnymi používateľmi v rámci Discord komunity. Výstupy z výskumu nám poskytnú konkrétne odporúčania pre zlepšenie UX & UI.

UX a UI dizajn nového riešenia webovej aplikácie

Na základe cenných vstupov z výskumnej fázy budeme schopní začať s návrhom wireframeov, ktoré umožnia objasniť a vizualizovať myšlienky za návrhom používateľského zážitku nového riešenia.

Po odsúhlasení wireframov bude možné prejsť do fázy návrhu UI a prototypovania, ktorá umožňuje vytvoriť klikateľný prototyp s cieľom otestovať nové riešenie UX a UI a následne zistiť stav UX návrhu riešenia, pričom sa analyzuje nová používateľská skúsenosť v spojení s návrhom.

Martin Macík
Martin MacíkHead of Business