2. Aug 2021Business

#grpartners: KIA 360 - podnikový informačný systém pre spätnú väzbu

Nový interný informačný systém zameraný na online spätnú väzbu pre tisícky zamestnancov nášho partnera KIA Slovakia je tu!

Spoločnosť Kia je známa, ako medzinárodný výrobca motorových vozidiel, pričom prvý európsky závod vznikol práve na Slovensku, kde patrí s približne 3 700 zamestnancami medzi jedného z najväčších zamestnávateľov. Začiatkom roka sme vás informovali o novej výzve, do ktorej sme sa pustili spoločne s našim partnerom Kia Slovakia.

Dizajn a vývoj interného informačného systému pre anonymnú spätnú väzbu

Úlohou nášho web a dizajn tímu bol návrh a vývoj informačného systému. Medzi hlavné funkcionality IS patrí tvorba dotazníkov, zbieranie spätnej väzby a generovanie komplexného hodnotenia zamestnancov v prehľadnej grafickej interpretácií.

Súčasťou riešenia bolo taktiež prepojenia so SAPom, či návrh a tvorba unikátneho spôsobu prihlasovania zamestnancov, ktorý zabezpečí anonymitu.

Pre tento projekt sme vytvorili aj obsiahlu Case study. Pre viac info o procese, technológiách a systéme nahliadnite do KIA 360.

Architektúra informačného systému:

Tomáš VrabčekHead of projects & PMs