20. Mar 2023Business

Čo je umelá inteligencia (AI) a ako ju využiť vo svoj prospech

AI, machine learning, ChatGPT – to sú niektoré z najpopulárnejších buzzwordov vo svete technológií, a to z dobrého dôvodu. So vznikom ChatGPT sa mnohé kedysi fantastické technologické inovácie stali realitou. V tomto článku preskúmame, čo je AI, ako funguje, rôzne typy AI a jej rôzne aplikácie.

Aneta StašikováDigital Product Designer

Napíšeme si o tom, ako GoodRequest využíva AI vo svoj prospech, ako aj o niektorých najsľubnejších nástrojoch AI dostupných v IT priemysle. Nakoniec krátko nazrieme do budúcnosti AI.

Čo je to AI? 

Umelá inteligencia (AI) je revolučný prístup ku informatike, ktorého cieľom je umožniť strojom uvažovať, učiť sa a prispôsobovať sa novým informáciám spôsobom, ktorý je podobný ľudskej inteligencii. Dosahuje sa to analýzou kognitívnych procesov a štúdiom vzorcov v ľudskom mozgu. AI v podstate zahŕňa simuláciu ľudskej inteligencie v strojoch, ktoré sú naprogramované tak, aby mysleli a konali ako ľudia. Konečným cieľom AI je vytvoriť stroje, ktoré sú schopné vykonávať úlohy, ktoré by za normálnych okolností vyžadovali inteligenciu na ľudskej úrovni, v širokom spektre priemyselných odvetví a oblastí, od zdravotníctva a financií až po dopravu a výrobu.

Ako funguje umelá inteligencia? 

AI kombinujú obrovské množstvo údajov a využívajú inteligentné algoritmy na zisťovanie vzorov a funkcií v dátach, ktoré analyzujú. Po každom kole spracovania údajov systémy umelej inteligencie testujú a merajú svoj výkon a pomocou výsledkov získavajú ďalšie odborné znalosti.

Schopnosť systémov umelej inteligencie pracovať nepretržite bez odpočinku im umožňuje rýchlo spracovať stovky, tisíce alebo dokonca milióny úloh, čo im umožňuje naučiť sa a rozvíjať svoje schopnosti v krátkom čase.

4 typy AI

AI možno rozdeliť do štyroch typov na základe ich schopností a funkcií: reaktívna, obmedzená pamäť, teória mysle a sebauvedomenie.

Reaktívne AI

Typ systému umelej inteligencie, ktorý dokáže reagovať iba na aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádza, a nedokáže sa poučiť z minulých skúseností.

Príklady:

 • Umelá inteligencia pri hraní šachu – optimalizuje najlepšiu stratégiu na víťazstvo v hre, robí ťah na základe vopred naprogramovaného pravidlá alebo algoritmu.
 • Neučí sa z minulých skúseností. Hlasoví asistenti – Siri, Amazon Alexa a Google Assistant reagujú iba na predtým naprogramované príkazy.

AI limitované pamäťou

Typ AI, ktorý sa môže učiť z minulých skúseností a aktualizovať sa, ale iba v obmedzenom kontexte. Dĺžka pamäte je relatívne krátka.

Príklady:

 • Autonómne autá – auto naviguje po ceste, pričom berie do úvahy nedávne udalosti, ako sú chodci, ktorí vstúpia na cestu, počasie alebo premávka
 • Detekcia podvodov – systém využíva minulé transakcie na identifikáciu potenciálneho podvodu analýzou údajov o transakciách a identifikáciou vzorov, ktoré naznačujú podvodnú činnosť.

Theory-of-mind AI

AI je plne prispôsobivá a má rozsiahlu schopnosť učiť sa a uchovávať minulé skúsenosti. Umelá inteligencia označuje schopnosť umelej inteligencie porozumieť ľudským emóciám, presvedčeniam a túžbam a využiť toto porozumenie na interakciu s ľuďmi prirodzenejším a intuitívnejším spôsobom. Tieto AI si neuvedomujú seba a sú stále vysoko teoretické.

Fakt: Ak chcete zistiť, či AI patrí do tejto kategórie, mala by prejsť Turingovým testom – oklamať človeka, aby uveril, že AI je ľudská bytosť.

Možné príklady:

 • Vzdelávanie – Systém sa dokáže prispôsobiť emocionálnemu stavu študenta a jeho preferenciám učenia a poskytnúť mu personalizovaný študijný plán.
 • Duševné zdravie – AI dokáže pochopiť a zdôrazniť duševný stav, emócie a históriu pacientov, aby mohla poskytnúť personalizovanú terapiu.

Self-aware AI

Najpokročilejší typ umelej inteligencie je zatiaľ čisto teoretický a ešte nebol vyvinutý. AI si uvedomuje svoju vlastnú existenciu, emócie, ako aj emócie iných. AI má túžby, potreby a emócie a úroveň vedomia a inteligencie je podobná ľudským bytostiam.

Príklady z filmu:

 • HAL 9000 z filmu 2001: Vesmírna odysea - HAL 9000 je systém umelej inteligencie, ktorý ovláda systémy vesmírnej lode a komunikuje s posádkou. HAL si uvedomuje svoju vlastnú existenciu a rozvíja úroveň vedomia, ktorá vedie ku konfliktom s ľudskou posádkou.
 • Ava z filmu Ex Machina: Ava bola naprogramovaná tak, aby interagovala s ľuďmi a absolvovala Turingov test. Ava rozvíja vedomie a využíva svoju inteligenciu na manipuláciu a únik od svojich ľudských väzniteľov.
 • Séria Westworld (spoiler alert :) si hlavný hrdina (robot) uvedomil svoje vedomie a začal konať mimo svojich pôvodných naprogramovaných vzorcov, čo malo za následok zabitie človeka kvôli minulým skúsenostiam.

Aké sú bežné použitia AI v rôznych odvetviach?

Umelá inteligencia (AI) je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má potenciál spôsobiť revolúciu snáď v každom odvetví. Od poľnohospodárstva až po zdravotníctvo alebo financie sa AI používa na zvýšenie produktivity, zlepšenie efektívnosti a podnietenie nových inovácií. Pozrieme sa na odvetvia, na ktoré sa GoodRequest zameriava a dokáže využiť AI vo svoj prospech.

Fintech

Fintech priemysel zažíva významnú transformáciu vďaka integrácii technológie umelej inteligencie (AI). Umelá inteligencia má potenciál automatizovať mnohé únavné manuálne úlohy spojené s finančnými operáciami, čím uvoľňuje čas na strategickejšie činnosti.

Niektoré z možných prípadov použitia AI vo fintech priemysle zahŕňajú:

 • Automatizácia údajov – schopnosť analyzovať a spravovať údaje z viacerých zdrojov s cieľom získať cenné informácie. Umelá inteligencia dokáže identifikovať vzory a trendy, ktoré je ťažké rozpoznať pomocou tradičných metód. To môže automatizovať rutinné postupy, čím sa zníži čas a zdroje potrebné na manuálne vykonávanie týchto úloh. To vedie k zlepšeniu efektívnosti a presnosti, čo vedie k vyšším ziskom pre fintech spoločnosti.
 • Detekcia podvodov – Algoritmy umelej inteligencie dokážu monitorovať správanie zákazníkov a odhaliť nezvyčajnú aktivitu, ako sú napríklad viacnásobné pokusy o výber veľkých súm z účtu na atypickom mieste. To umožňuje bankám identifikovať a predchádzať možným pokusom o podvod.
 • Bezpečnosť onboardingu – Jedným z bezpečnostných prvkov, ktorý si získal širokú popularitu, je biometrická identifikácia, ako je rozpoznávanie tváre alebo odtlačkov prstov. Existuje však mnoho ďalších spôsobov, ako môže AI urobiť fintech priemysel bezpečnejším. Algoritmy umelej inteligencie môžu napríklad monitorovať správanie zákazníkov a zisťovať nezvyčajnú aktivitu, ako sú viaceré pokusy o výber veľkých súm z účtu na atypickom mieste. To umožňuje bankám identifikovať a predchádzať možným pokusom o podvod.

E-commerce

Umelá inteligencia umožňuje spoločnostiam elektronického obchodu ponúkať svojim zákazníkom prispôsobenejšie, efektívnejšie a efektívnejšie nakupovanie. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa AI používa v elektronickom obchode:

 • Odporúčania produktov – Analýzou údajov o zákazníkoch, ako je história nákupov, správanie pri prehliadaní a vyhľadávacie dopyty, môže systém prispôsobiť odporúčania produktov a podporiť predaj zvýšením šancí, že zákazník nájde produkt, o ktorý má záujem.
 • Prediktívna analytika – aj na základe analýzy údajov o zákazníkoch dokáže Ai predpovedať budúce trendy a dopyt, čo umožňuje podnikom v oblasti elektronického obchodu optimalizovať svoje zásoby a riadenie dodávateľského reťazca. To zaisťuje, že majú správne produkty na sklade v správnom čase, čím sa znižuje množstvo odpadu a zvyšuje sa ziskovosť.
 • Chatboty – chatboty poháňané umelou inteligenciou dokážu spracovávať otázky zákazníkov a poskytovať pomoc v reálnom čase bez potreby ľudského zásahu. Výsledkom je nielen úspora času, ale aj zlepšenie spokojnosti zákazníkov poskytovaním okamžitých reakcií.

Zdravie a fitnes

Umelá inteligencia sa čoraz viac využíva v odvetví zdravia a fitness, aby pomohla ľuďom dosiahnuť ich ciele v oblasti fitness, monitorovať ich zdravie a zlepšiť životy pacientov. Niektoré z možných prípadov použitia AI v oblasti zdravia a kondície.

 • Nositeľné zariadenia – ako sú fitness trackery a inteligentné hodinky využívajú AI na monitorovanie úrovní aktivity, srdcovej frekvencie a spánkových vzorcov, aby poskytovali prehľad a odporúčania na zlepšenie zdravia
 • Personalizované tréningové plány – analyzujte úroveň fyzickej zdatnosti jednotlivca, úroveň aktivity a stravovacie návyky, aby ste vytvorili prispôsobené tréningové plány, ktoré sú jedinečne prispôsobené ich cieľom a potrebám.
 • Diagnostika chorôb – Algoritmy umelej inteligencie môžu analyzovať lekárske údaje, ako sú lekárske snímky a záznamy o pacientoch, aby pomohli pri diagnostike chorôb a plánovaní liečby.

Prínosy umelej inteligencie

Existuje nespočetné množstvo výhod umelej inteligencie (AI) v rôznych odvetviach. Poďme sa pozrieť na všeobecné výhody AI:

 • Zvýšená efektivita a produktivita – AI dokáže automatizovať opakujúce sa a rutinné úlohy a umožňuje zamestnancom sústrediť sa na zložitejšiu a hodnotnejšiu prácu.
 • Znížte ľudskú chybu – Algoritmy umelej inteligencie dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov s vysokou presnosťou a robiť predpovede a rozhodnutia, ktoré sú menej náchylné na ľudské zaujatosti a chyby.
 • Úspora nákladov – automatizáciou úloh, znížením chýb a zvýšením efektivity môže AI pomôcť organizáciám ušetriť čas a peniaze.
 • Lepšie služby zákazníkom – chatboti a virtuálni asistenti využívajúci AI môžu poskytovať zákaznícku podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím zlepšujú časy odozvy a spokojnosť zákazníkov.
 • Výskum a analýza údajov – Pokročilé výpočtové možnosti AI umožňujú rýchlejšiu analýzu a spracovanie údajov, čo organizáciám umožňuje vykonávať výskum a vývoj oveľa rýchlejším tempom, než by umožňovali tradičné metódy.

Implementácia AI v GoodRequest

Umelá inteligencia sa stala základným nástrojom pre IT komunitu, pomáha profesionálom automatizovať ich prácu a zlepšovať ich celkovú produktivitu. Nie je tomu inak ani v našom prípade, tu je niekoľko praktických využití AI pre IT komunitu vrátane UX dizajnérov, mobilných a webových vývojárov a biznisu.

Dizajn

(AI) sa už používa pri navrhovaní produktov a používateľských skúseností s cieľom zlepšiť proces navrhovania a vytvoriť efektívnejšie a efektívnejšie a užívateľsky prívetivejšie produkty, ktoré spĺňajú potreby a očakávania ich používateľov.

Existuje mnoho AI nástrojov, ktoré dizajnérom uľahčujú život a pomáhajú im vytvárať personalizovanejšie a pútavejšie zážitky, ako aj zefektívňujú ich každodennú prácu. Ak dizajnér pracuje vo Figme, mal by vedieť o mnohých pluginoch poháňaných AI, ktoré môže použiť.

Biznis

Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú prijať umelú inteligenciu (AI), majú potenciál získať silnú strategickú výhodu. Spoločnosti môžu dnes otvárať nové príležitosti na transformáciu svojich existujúcich technológií a procesov tak, aby mohli rásť, a nie zaostávať, byť nútení dobehnúť zameškané alebo zastarať.

Napríklad samotný ChatGPT môže byť použitý na širokú škálu prieskumov, ako sú trhové a priemyselné trendy, konkurenčné služby alebo iné dôležité obchodné informácie.

Nástroje AI môžu tiež vytvárať marketingové a predajné kópie, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a potrebám klientov. Uvoľníte tak čas vašim obchodným a marketingovým tímom, aby sa mohli sústrediť na dôležitejšie a mnohokrát zaujímavejšie úlohy.

Mobilný a webový vývoj

V mobilnom vývoji má umelá inteligencia tiež mnoho využití. Jednou z takýchto oblastí môže byť napríklad tvorba dokumentácie, ktorá môže byť náročná na písanie. Iba pomocou nástroja ChatGPT však môžete ľahko vytvoriť komplexnú dokumentáciu pre svoje knižnice vrátane vysvetlení, ako fungujú, ako ich používať, a akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek, na ktoré by mali byť používatelia upozornení.

AI možno použiť aj na kontrolu kódu. Keď spolupracuje viacero vývojárov, je nevyhnutné, aby ste si navzájom prezreli kód, aby ste sa uistili, že neobsahuje chyby a dodržiava osvedčené postupy. Pri práci s komplexným a asynchrónnym kódom však poskytuje dobrú analýzu kódu, aby ste sa uistili, že sú pokryté všetky toky. Okrem toho, kedykoľvek máte čo do činenia s algoritmom, ChatGPT vám pomôže optimalizovať ho zefektívnením vášho kódu.

AI teda môžete použiť aj na písanie skriptov v jazykoch, ktoré často nepoužívate. Či už potrebujete automatizovať úlohu, analyzovať údaje alebo vykonávať inú funkciu, ChatGPT vám môže pomôcť rýchlo vytvoriť skripty v jazykoch Python, Java, Ruby a ďalších. Stačí opísať, čo chcete, aby skript urobil, a ChatGPT vygeneruje kód za vás.

Umelá inteligencia má vo vývoji samozrejme mnoho ďalších využití, ale tým sa budeme podrobnejšie zaoberať v budúcich článkoch.

 

Budúcnosť AI - Hrozba alebo benefit?

Spôsobia superinteligentné stroje masívnu nezamestnanosť nahradením ľudských pracovných miest, najmä v IT? Mali by sme sa obávať o budúcnosť našej kariéry? Okrem toho, existujú potenciálne scenáre, v ktorých by stroje mohli zotročiť alebo vykoreniť ľudstvo, alebo kde by sa roboty vylepšené AI mohli stať hrozbou pre našu existenciu?

Vieme, že umelá inteligencia formuje budúcnosť ľudstva v takmer každom odvetví. V GoodRequest veríme, že ak je AI implementovaná zodpovedne, môže byť prínosom pre spoločnosť v každom oddelení. Môže zachrániť životy, zefektívniť a zefektívniť našu prácu, ušetriť nám čas, ktorý môžeme radšej stráviť s našimi deťmi, alebo podporiť náš kariérny postup. Aby sme to všetko dosiahli, musíme sa dozvedieť viac o AI a čo najskôr aplikovať tieto poznatky do nášho každodenného života. Ako povedal niekto na LinkedIn: „Iba dizajnéri, ktorí nepoužívajú AI, stratia prácu kvôli AI“

Tipy pre začiatočníkov

Ako sme ukázali, umelá inteligencia má nespočetné využitie v rôznych oblastiach. Ale ako ho začať využívať vo svoj prospech? Podľa našich skúseností je neustále spomínaný ChatGPT dobrým miestom, kde začať. Aby ste si však vďaka tomuto nástroju mohli zefektívniť prácu a uľahčiť život, musíte sa naučiť písať výzvy zmysluplným spôsobom. Napísanie perfektnej výzvy ChatGPT je kľúčom k získaniu najpresnejších a najužitočnejších odpovedí z modelu AI. Tu sú 4 základné tipy, ktoré vám pomôžu napísať skvelú výzvu ChatGPT:

 • Buďte jasní a konkrétni: Ak chcete zabezpečiť komplexnú odpoveď, uistite sa, že vaša výzva je jasná a konkrétna o informáciách, ktoré hľadáte. Vyhnite sa používaniu nejednoznačných výrazov alebo kladeniu otvorených otázok.
 • Používajte jednoduchý jazyk: Používajte ľahko zrozumiteľné slová bez žargónu alebo technických výrazov. Pomôže to uistiť sa, že model AI rozumie vášmu problému.
 • Kontext je dôležitý: Nezabudnite poskytnúť základné informácie o téme, na ktorú sa pýtate. To pomôže modelu AI poskytnúť presnejšiu odpoveď.
 • Buďte struční: Aby ste zaistili, že model AI nebude zmätený, držte výzvu stručnú a vecnú. Vyhnite sa uvádzaniu nepotrebných informácií.

Ak neviete, akými kľúčovými slovami začať výzvy, tu je niekoľko užitočných, ktoré vám pomôžu začať: brainstormujte, píšte, definujte, kódujte, navrhujte, vysvetľujte, analyzujte, sumarizujte.

💡 Aj keď sa technológia stáva čoraz inteligentnejšou, odporúčame vám stále overovať odpovede generované službou ChatGPT. Platforma sa spolieha na internet ako zdroj informácií, čo môže viesť k nepresným odpovediam, najmä ak existuje veľa nesprávnych informácií o konkrétnej téme.

 

Veľa šťastia na vašej ceste za poznaním a spolužitím s umelou inteligenciou.

Aneta StašikováDigital Product Designer