11. Oct 2022Business

Ako na úspešný digitálny produkt?

Tvorba skvelého digitálneho produktu je rovnako umenie ako aj veda. V GoodRequest o tom vieme svoje, vytvorili sme stovky digitálnych riešení. Všetky spája jedno - snaha digitálneho štúdia i partnera postaviť úspešný produkt. Toto sú konkrétne rady, ak sa snažíte o to isté.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite

1. Nájdite problém

Máte reálny problém ľudí, ktorý stojí za vyriešenie.

Nájsť správny problém je rovnako dôležité, ako nájsť dobré riešenie. Hľadajte primárny problém, teda niečo, čo ľudí skutočne trápi alebo obmedzuje. Za vyriešenie budú ochotní zaplatiť.

Na začiatku stojí vždy problém, nie konkrétne riešenie – aplikácia, web či technológia. Sústreďte sa na problém a riešenie sa ukáže. Opačne to nefunguje.

2. Preskúmajte trh

Dokážete priniesť niečo, čo na trhu nie je.

Spoznajte konkurenciu, zmapujte trh a nájdite svoj „niche" – medzeru v tom, čo ponúka konkurencia, alebo unikátnu perspektívu na riešenie. Pýtajte sa, čo lepšie viete priniesť oproti tomu, čo je na trhu dnes.

Nestačí, že ste o desať percent lepší. Potrebujete „unikátnosť

3. Spoznajte zákazníka

Dokonale poznáte persóny svojich zákazníkov.

Už viete, kto je váš zákazník, teraz ho choďte spoznať. Zistite, ako funguje, pátrajte po jeho motivácii, problémoch, po tom, čo chce dosiahnuť a s čím bojuje. Vytvorte si jeho persónu a zaveste si ju na stenu.

Najlepšie fungujú osobné rozhovory. Pripravte si scenár otázok a oslovte päť až sedem zákazníkov. Zahrňte aj extrémy ako „power-userov

4. Validujte a iterujte

Zbierajte spätnú väzbu a všetko validujte so zákazníkmi.

Začnite tvoriť riešenia, neuspokojte sa s jednou možnosťou. Vyberte si dva finálne varianty, postavte prototyp a vyskúšajte ho u zákazníkov. Získajte feedback a iterujte riešenie. Prototyp netreba vyvíjať, použite na to nástroje Figma či Framer.

Najlepšie fungujú osobné rozhovory. Pripravte si scenár otázok a oslovte päť až sedem zákazníkov. Zahrňte aj extrémy ako „power-userov

5. Začnite v malom a postupne nabaľujte

Rozhodujte sa na základe dát.

Poznáte problém, máte riešenie. Postavte MVP* a dostaňte ho čím skôr na trh. Zbierajte feedback od zákazníkov, reagujte na ich požiadavky. Nepridávajte funkcie pocitovo, sledujte dáta. Priorizujte to, čo prinesie zákazníkom a biznisu hodnotu a stojí najmenej úsilia.

Pýtajte sa čo ešte môžete odobrať, aby produkt stále dával zmysel. Čím menší produkt, tým rýchlejšie ho dostanete na trh. Tiež s menším rizikom.

* Minimum viable product – produkt s najmenším možným počtom funkcií, ktorý je však plne použiteľný a umožňuje rýchlo získať spätnú väzbu od zákazníkov pre ďalší vývoj.

6. Uvedením na trh to nekončí

Neustále zlepšujte produkt.

Cesta nekončí uvedením produktu na trh. Tu to celé začína. Merajte správanie zákazníkov. Rozprávajte sa s nimi. Hľadajte možnosti ako produkt zlepšiť. Schopnosť reagovať na feedback zákazníkov je to, čo zdobí najlepšie produkty na svete.

Tvorba produktu je maratón. Kľúčový je skúsený tím, ktorý premýšľa dopredu, je schopný rásť s produktom a reagovať na neustále zmeny na trhu.

7. Plánujte dlhodobo

Ľudia nemajú radi zmeny.

Aktualizujte postupne, pravidelne a nechajte ľudí prispôsobiť sa novinkám. Ak ich bude príliš veľa naraz, používatelia sa v nich začnú strácať. V prípade softvéru to platí dvojnásobne. Od začiatku budujte svoj produkt tak, aby bol rozpoznateľný, a držte sa ho.

Sústreďte sa na podporu softvéru – pravidelné aktualizácie, podpora novších zariadení, systémov, opravy chýb a optimalizácia je pre dnešných používateľov kľúčová.

8. Zvoľte správnu cenovú stratégiu

Kvalitná klientska základňa je nevyhnutná.

Po vytvorení dobrého MVP a prvých verzií vytvorte produkt, ktorý ľudia chcú a radi používajú. Na základe správania používateľov a využívania jednotlivých funkcií zistíte, čo bude fungovať, aby ste sa rozhodli akým spôsobom monetizovať.

Zvážte rôzne modely monetizácie. Jednorazové platby alebo predplatné, spoplatnenie celého produktu alebo jeho časti, platba za tím alebo za používateľa, prípadne môžete hľadať alternatívne spôsoby generovania príjmov.

9. Expandujte a rozširujte si obzor

Zasiahnite nové trhy či cieľové skupiny

Je to skvelý spôsob, ako osloviť čo najväčšiu základňu zákazníkov. Možno to dosiahnúť rôznymi spôsobmi. Svoj produkt môžete rozšíriť na viaceré operačné systémy alebo zariadenia, prípadne môžete ponúkať všetky tieto možnosti súčasne.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že napriek tomu, že Android má na Slovensku a v Európe väčšinový podiel na trhu, majitelia iPhonov sú aktívnejší, viac nakupujú a používajú viac aplikácií.

10. Bez dobrého marketingu to nepôjde

Pripravte sa na release dôkladne.

Predpokladom úspechu je uvedenie aplikácie na trh medzi cieľových používateľov. Nebojte sa prekonať hranice tradičného marketingu a nájdite zmysluplnú kombináciu pre vašu cieľovú skupinu, aby bola propagácia vášho produktu úspešná.

Marketing mnohokrát tvorí významnú časť rozpočtu, a existuje na to dobrý dôvod, aplikácia bez používateľov sú jednoducho vyhodené peniaze.

11. Vyberte si správneho partnera

Úspešná realizácia na ňom závisí.

Skúsený partner zohráva významnú úlohu pri úspechu vášho digitálneho produktu. Hoci každý projekt má svoje špecifiká, väčšie agentúry určite pracovali na mnohých projektoch a niektoré z nich by sa dali prirovnať k vášmu riešeniu. Pozrite si ich, pomôžu vám vytvoriť si názor.

Skúste získať spätnú väzbu na potencionálneho partnera priamo od jeho klientov. Relevantní klienti vám môžu poskytnúť lepší pohľad. Najlepšie funguje Word of mouth.

Skvelé! Dozvedeli ste sa všetko, čo potrebujete, aby bol váš ďalší digitálny produkt úspešný 🚀

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite