20. Mar 2023Business

Ako môže byť silný produktový dizajn základom vášho biznis úspechu

V tomto článku sa budeme venovať kľúčovým faktorom, ktoré prispievajú k dobre navrhnutému produktu, a preskúmame spôsoby, akými môže dizajn pomôcť vašej firme riešiť biznis problémy, získať konkurenčnú výhodu a znížiť náklady.

Dizajn je už dlho považovaný za kľúčový aspekt každého úspešného produktu. Podľa správy McKinsey firmy, ktoré investujú do dizajnu, za posledných desať rokov prekonali index S&P o 228 %. Čo presne však robí produktový dizajn hodnotným a prečo je taký dôležitý pre úspech produktu?

Rast prostredníctvom empatie

Design thinking je prístup k riešeniu biznis problémov založený na empatii, experimentovaní a iterácii. Je to vynikajúci nástroj na generovanie nových nápadov a hľadanie riešení komplexných výziev.

Tým, že sa do popredia dostávajú potreby a túžby zákazníkov, umožňuje design thinking firmám tvoriť produkty a zážitky, ktoré napĺňajú potreby ľudí, pre ktorých sú určené. Tento prístup môže viesť k väčšej spokojnosti zákazníkov, vyššej miere angažovanosti a väčšej dôvere. Podľa tejto správy je 86 % percent zákazníkov ochotných zaplatiť viac za skvelý zážitok.

Ďalšou kľúčovou výhodou design thinkingu je, že vytvára priestor pre experimentovanie a iteráciu. Aj keď sa to na začiatku môže zdať nákladné a časovo náročné, tento prístup môže vášmu produktu priniesť veľkú hodnotu. Jednoducho povedané, nemusíte mať všetko správne na prvý pokus. Namiesto toho tento prístup povzbudzuje ľudí, aby testovali svoje nápady, učili sa zo svojich neúspechov a iterovali svoje návrhy, kým prídu k riešeniu, ktoré funguje. Tento iteratívny prístup môže firmám pomôcť nájsť lepšie spôsoby, ako obslúžiť svojich zákazníkov, a vyhnúť sa rizikám spojeným s rozsiahlymi zmenami.

Odlíšenie vašej firmy prostredníctvom dizajnu

Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu môže dobre nadizajnovaný produkt rozhodnúť medzi úspechom a neúspechom. Tento report hovorí, že firmy, ktoré investujú do dizajnu, zaznamenávajú 32 % nárast tržieb a 56 % nárast celkových výnosov v porovnaní s konkurenčnými firmami.

Prioritizáciou dizajnu sa firmy môžu odlíšiť od konkurencie a poskytovať nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom produktov, ktoré sú nielen funkčné, ale so zákazníkmi rezonujú aj emocionálne. Produkt, ktorý spĺňa potreby zákazníkov jedinečným a intuitívnym spôsobom, môže firme pomôcť vyniknúť a upútať pozornosť potenciálnych zákazníkov.

Je dôležité mať na pamäti, že zážitok z produktu začína omnoho skôr ako zákazník prvýkrát použije vašu aplikáciu, a pokračuje aj dlho potom. V ideálnom prípade by sa firma mala zamerať na celú zákaznícku cestu a snažiť sa, aby boli ich ciele a želania naplnené v každom bode tejto cesty.

Dizajn ako prostriedok na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov

Produktový dizajn môže zohrávať kľúčovú rolu pri zefektívnení firemnej operatívy, znižovaní nákladov a zvyšovaní efektívnosti.

Dobre nadizajnované produkty ľuďom uľahčujú prácu. Produkt, ktorý sa jednoducho používa, môže skrátiť čas a znížiť úsilie potrebné na dokončenie úlohy, čo umožňuje zamestnancom sústrediť sa na prioritnejšie problémy.

Dizajn tiež môže firmám pomôcť so škálovaním. Keď sa zvýši dopyt, dobre nadizajnovaný produkt sa škáluje jednoducho, čím sa skracuje čas potrebný na implementáciu nových funkcionalít a riešení. Ako sa uvádza v tomto reporte, kvalitný produktový dizajn môže ušetriť až 55 % času potrebného na vývoj. To môže firmám pomôcť obslúžiť zákazníkov rýchlejšie a efektívnejšie, a zároveň znížiť náklady na škálovanie.

V GoodRequest sme dostali príležitosť vyvinúť platformu na odovzdávanie spätnej väzby pre spoločnosť Kia Slovakia. Univerzálny nástroj umožňuje HR oddeleniu vytvárať, spravovať a vyhodnocovať anonymné dotazníky oveľa rýchlejšie než doteraz. Systém je postavený s ohľadom na používateľské potreby, maximálny komfort a efektivitu pri vypĺňaní, s dôrazom na porozumenie výstupov hodnotenia. Výsledkom je skrátenie času vypĺňania a zvýšenie kvality spätnej väzby.

Záver

Okrem rastu, rozpoznateľnosti a šetrenia nákladov existuje mnoho spôsobov, ako môže produktový dizajn pomôcť vášmu podnikaniu. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás kontaktovať. V GoodRequeste vám radi pomôžeme!

Adam RakúsDigital Product Designer