16. Jul 2020Business

Agilný prístup, to nie je len SCRUM. Ste na jeho využitie vo firme pripravení?

Predstavte si ako prebieha príprava jedla. Otvoríte kuchárku a vyberiete si recept (metóda / technika projektu) na základe toho, čo chcete variť (projekt). Myslím si, že obdobne ako jednotlivé kroky receptu, je možné vytvoriť súbor pravidiel, podľa ktorých sa dá vybrať správna agilná metodológia. A rozhodne, je to oveľa viac než len SCRUM

Ako sa rozhodnúť pri výbere správnej agilnej metodológie pre projekt?

Je fajn, ak pri čítaní tohto článku poznáš základy agilných metodík. Ak v pojmoch ešte nie si doma, odporúčam nazrieť na pár článkov o Agilnom manažmente.

Mobilné a webové aplikácie, ktoré sme na týchto prístupoch v GoodRequest postavili môžeš vidieť v našom portfóliu.

Koľko ľudí bude na projekte pracovať?

Po získaní projektu začnete analyzovať požiadavky a časovú os na základe vstupov klienta. V tejto chvíli dokážete presne povedať, koľko vývojárov budete potrebovať na dosiahnutie cieľa projektu. Ak hovoríme o počte, dvaja vývojári na celý projekt, tak by som zvolil metódu Kanban. Dôvod je ten, že projektový tím je príliš malý na to, aby mohol používať SCRUM alebo XP. Dobrou praxou je mať 5-9 vývojárov v jednom SCRUM tíme. Ak pracujete s viacerými vývojármi, je lepšie jeden tím rozdeliť na 2 menšie. Ak máte menej ako 5 vývojárov, použite rôzne metodiky ako Kanban alebo ScrumBan.

riadenie projektu scrum

Je daná časová os projektu?

Výber dlhšieho časového plánu znamená zároveň aj výber stabilnejšej, transparentnejšej a organizovanejšej metodiky. Ak viem, že tento projekt bude trvať menej ako 3 mesiace, tak by som si vybral Kanban alebo ScrumBan, aj keď na ňom bude pracovať 9 vývojárov. Ale ak bude projekt trvať dlhšie ako 3 mesiace, radšej by som viedol projekt metódou SCRUM.

Aký je cieľ projektu?

Tento bod je "trochu tricky". Ako som spomínal v predchádzajúcich bodoch - vždy existuje viacero parametrov podľa ktorej vyberám metodológiu, ktorú použijem. Tento posledný bod ju ešte trochu dotvorí. Ak pracujem na projekte, ktorý tvoríme od nuly a vyžaduje si týždenné alebo dokonca denné zmeny priorít, potom nedáva zmysel začať metódou SCRUM. Za takýchto okolností by som zvolil ScrumBan a neskôr plynule prešiel na SCRUM, keď si bude môcť product owner jasne stanoviť priority na obdobie sprintu.

Ak má projekt charakter služby / údržby a vy máte backlog, ktorý sa každé ráno môže meniť a môžete od klienta nájsť nové priority alebo nové bug fix-y, potom by som zvolil radšej s Kanban.

agilne riadenie projektu

Na záver...

Tieto tri body sú len základom a k nim je potrebné vziať do úvahy, či sú vaši kolegovia (vývojári) pripravení na zvolenú agilnú metodológiu. Ak nie, musíte byť opatrní, trpezliví a naučiť ich základy.

Povzbudzujte ich a veďte. Komunikácia a vzdelávanie sú tou najúčinnejšou stratégiou. Okrem kolegov je potrebné vziať do úvahy aj vašu spoločnosť, tím ľudí ktorí ju tvoria a tiež klienta. Všetci musia poznať metodiku a prijať ju alebo ju pochopiť. Prečo? Nuž.... toto je téma na ďalší článok :)

scrum riadenie projektu

Ešte jedna vec, neváhajte zmeniť metodiku naprieč jednotlivými projektami. Je pohodlné stále používať rovnaké procesy a metódy. Skúste však z tejto komfortnej zóny na chvíľu vystúpiť a vyskúšať niečo nové. :)

Waterfall prístup bol dlhú dobu dobrou metodológiou projektu a napriek tomu môžete v súčasnosti vidieť, že existuje množstvo lepších prístupov, vďaka ktorým bude váš projekt úspešný.

Tomáš VrabčekHead of projects & PMs