19. Feb 2023Challenge

GoodRequest Academy: Marketingová kampaň pre vybraný útulok

 

Úvod do zadania

Aj nechcené, túlavé či týrané psy majú mať šancu na lepší život. Tú im poskytujú útulky, ktoré na Slovensku fungujú najmä ako neziskové organizácie. Vedel si, že len 11 % zvieratiek z útulkov si nájde svoj domov? Ak chceš preniknúť do marketingovej sféry a zároveň pomôcť zvieratkám, táto výzva je pre teba!

Problém

Hlavný problém, ktorý riešia česko-slovenské útulky, je nízka miera adopcie zvieratka. Ďalej je to aj nedostatok financií, dobrovoľníkov, hmotného vybavenia, atď.

Na základe tejto potreby je nutné ich viac zviditeľniť a vytvoriť originálnu marketingovú kampaň.

Zadanie

Vytvor kampaň na propagáciu vybraného útulku a splň požadované časti.

Výstup

Táto časť nie je povinná, ale pomôže ti zorientovať sa v problematike. Odporúčame ti:

 • analyzovať prostredie útulkov, ich problémov, príležitostí;
 • analyzovať online marketingové kampane útulkov, neziskových organizácií a vo všeobecnosti;

Zodpovedať si na otázky:

 • Aké sú trendy v marketingu?
 • Ako marketéri využívajú sociálne siete a web stránky?
 • Aké online nástroje sa dajú využiť?
 • Z akých krokov sa kampane skladajú?
   

Táto časť tvojej práce je povinná a bude hodnotená. Očakávame od teba:

 • návrh online marketingovej kampane, ktorá bude adresovať aspoň jeden z vyššie uvedených problémov (pozri časť cieľ);
 • odôvodnenie výberu konkrétneho útulku;
 • vysvetlenie kampane, čo ňou chceš dosiahnuť a prečo;
 • vysvetlenie jednotlivých krokov kampane a jej očakávaných výsledkov/prínosov;
 • priblíženie časového harmonogramu a odhad dopadov kampane;  
 • predpokladaný výpočet nákladov na kampaň

Hodnotiace kritéria

 • možnosť realizovateľnosti kampane pre vybraný útulok;
 • kvalita, originalita a logickosť spracovania;
 • jasné definovanie prvkov kampane a uvedenie bodov očakávaného výstupu včasti výstup.

Výhra

Výhra: nevyhráš len ty, ale aj tvoj vybraný útulok!

Víťaz: Notebook HUAWEI MateBook 14

+ GoodRequest finančne prispeje tvojmu vybranému útulku!

Deadline & Odovzdanie

5.3.2023

Zadanie odovzdáš na mailovú adresu miroslav.gajan@goodrequest.com, a do predmetu e-mailu napíšeš Marketingové zadanie.

Support

Konzultácie ti vieme poskytnúť prostredníctvom emailu:

support@goodrequest.com alebo miroslav.gajan@gmail.com

Štatút súťaže- registrovaním na zadanie súhlasím s podmienkami sútaže.
Ochrana osobných údajov

Miroslav GajanEvent & Community marketing