3. Aug 2021Design

Náš UX dizajn proces krok za krokom

Vyvinúť zmysluplný produkt nie je ľahké. Obvykle je to dlhá a vyčerpávajúca cesta plná prekážok a problémov, s ktorými sa musíme vyrovnať. V tomto článku si môžete prečítať o každej fáze nášho procesu navrhovania, jej význame a vplyve na konečný produkt.

Aneta StašikováDigital Product Designer

Double diamond design proces

Double diamant je dizajnový model, ktorého účelom je pomôcť kreatívcom nasledovať proces, ktorý ich prevedie krokmi od konceptu k hotovému produktu.


 

Prvý diamant pomáha ľuďom pochopiť, nielen predpokladať, v čom je problém.

 • Objavuj - hlboké ponorenie do problému
 • Definuj - syntetizácia informácií z fázy objavovania s cieľom definovať, či riešime správny problém, a definovať definíciu problému

 

Druhý diamant navádza ľudí, aby odpovedali na jasne definovaný problém rôznymi spôsobmi, hľadali inšpiráciu odinakiaľ a spolupracovali s celým radom rôznych používateľov, klientov alebo zainteresovaných strán.

 • Vyvíjaj - príď na riešenie problému
 • Doruč - nájdi najlepšie riešenie a navrhni ho, vyviň a implementuj. Nezabudni ho otestovať.
Dvojitý diamant nášho procesu návrhu UX

Chceš vidieť, ako vyzerá správne nastavený UX dizajn proces? Pošli nám svoje portfólio!
 

Do nášho tímu hľadáme dizajnéra digitálnych produktov

Dizajnové fázy

Pred researchom

Každý projekt začíname úvodným stretnutím s klientom. Na stretnutí hovoríme o hĺbke projektu, probléme ktorý chceme riešiť, čo je potrebné urobiť, čase ktorý máme a každom malom detaile. Na základe toho sme schopní zostaviť proces na mieru, ktorý plne zodpovedá požiadavkám klienta a samotnému projektu.
 

Každý projekt je iný - vždy máte na ruke iné karty.

Kým však na projekte začneme pracovať, musíme zvážiť množstvo rôznych aspektov/otázok.

 • Prvým aspektom, na ktorý sa pozeráme, je etika dizajnu. Zodpovedá projekt našim názorom, vízii a poslaniu?
 • Druhá vec je samotný projekt. Hovoríme o udržateľnom dizajne, ktorý radi robíme? Alebo ide o service desing, o ktorom sa túžime dozvedieť viac?  Alebo ide o experience design, ktorý milujeme kvôli jeho slobode a mnohým cyklom iterácií?
 • V súvislosti s vyššie uvedenými otázkami máme ľudí - projektového manažéra, UX researchera, UX dizajnéra, grafického dizajnéra alebo vývojárov, ktorí by plne dodali produkt?


 

Ak sme na všetky otázky odpovedali áno, môžeme začať s researchom.
 

Buďte dôrazný - spoznajte svojho používateľa

UX research je základnou súčasťou úspechu produktu. Cieľom je objaviť a analyzovať správanie používateľov, ich potreby a motiváciu prispievať k stratégii a dizajnu produktu.
 

U nás vždy začíname researchom od stola, čítaním informácií o klientovi, prípadmi použitia, čítaním o spoločnosti atď.


 

Zameriavame sa na dizajn zameraný na človeka a v každej fáze pracujeme s používateľmi čo najviac. Robíme s nimi rozhovory, sledujeme ich v ich každodennom živote alebo využívame rôzne výskumné činnosti na získanie väčšieho prehľadu.

Pri práci na existujúcom produkte je UX analýza vysoko hodnotnou aktivitou. UX analýza pozostáva z:

Fáza Emphatize vám umožní spoznať používateľov a pochopiť ich správanie a potreby.

Definujte - problém a interpretujte výsledky
 

Druhou fázou v dizajnovom procese je fáza define. Ide o syntézu vašich výskumných zistení z prvej etapy a spolu s problem statementom, ktorá vás a váš tím bude sprevádzať po celý čas a naštartuje proces vytvárania nových ideí.

Hlavnými výstupmi pre túto fázu sú user stories, ktoré opisujú potreby a priania používateľov, ale taktiež by ste nemali zabúdať na klienta a definovať jeho požiadavky, obchodné požiadavky, systémové požiadavky, vhodné dizajnové princípy a mnoho ďalších.

Na čo nemôžete zabudnúť, je definovať cieľovú skupinu a špecifikovať persóny. Persóna je fiktívna reprezentácia cieľovej skupiny.

Namiesto rozprávania o use casoch vášho produktu, vizualizujte storyboard a customer journey map aby ste popísali pain pointy, s ktorými sa používatelia stretávajú.

Druhá fáza procesu návrhu Definícia sa týka syntézy výskumných zistení a definície problémových tvrdení.

 

Ideate - proces vytvárania nových ideí

Hlavným cieľom "Ideácie" je generovanie myšlienok - pomocou kreativity prísť s čo najväčším počtom možných riešení.


 

Aby sme našli lepšie, elegantnejšie a uspokojivejšie riešenia, v GR do ideácie zapájame používateľov, rôzne zainteresované strany a našich kolegov z rôznych oddelení. Spoločné vytváranie nových ideí s ľuďmi, zamerané na združovanie a rozvíjanie najlepších nápadov pomáha identifikovať dizajnový smer a MVP - minimálny životaschopný produkt potrebný pre prvé vydanie produktu.

Hlavnou úlohou fázy Ideation v procese návrhu ux ui je vygenerovať čo najviac nápadov.

Prototypovanie

Informačná architektúra

 • V GR vždy začíname vytváraním informačnej architektúry predstavujúcej štruktúru webovej stránky, ktorá nám umožňuje porozumieť toku toho, ako používatelia pristupujú k určitým informáciám. Výsledkom môže byť mapa stránok, tok používateľov, vývojový diagram alebo nejaký druh hierarchie.


 

Low fidelity prototyp

 • Teraz, keď neuvažujeme o UI dizajne, začíname náčrtkami prvých myšlienok a možných skúseností používateľov s produktom. Pracujeme v malých iteráciách, ktoré priebežne testujeme a vylepšujeme, pričom končíme s klikateľnými modelmi wireframov. Už v tejto fáze vytvárame prototypy pre rôzne veľkosti obrazovky a zariadenia.


 

HF prototyp

 • Po testovaní wireframov, môžeme začať s high fidelity prototypovaním. Najprv vytvoríme UI style guide aby sme zaistili, že prototyp bude mať rovnakú vizuálnu identitu, aj keď na projekte bude pracovať ešte mnoho dizajnérov.
   

Mnoho ľudí sa nás pýta, aký je najlepší softvér pre návrh používateľského rozhrania, pre nás je to Figma.
 

Vo fáze Prototype musíte mať na pamäti IA, UX, UI a mnoho ďalšieho

Testovanie & Iterácie

Táto fáza prebieha súbežne s predchádzajúcou fázou. Na používateľoch testujeme každú malú iteráciu novej funkcie počas hi-fi prototypovania, ale aj low-fi prototypovania. Sme presvedčení, že personalizácia obsahu podľa našej cieľovej skupiny je dôležitá. Testovanie použiteľnosti robíme nielen s používateľmi, ale aj so zainteresovanými stranami alebo kolegami, aby sme sa presvedčili, že sme našli všetky pain pointy.

 

A čo viac, máme QA - zabezpečenie kvality ako súčasť spoločnosti, ktorá je zodpovedná za nachádzanie (technických) problémov, ktoré neboli odhalené testovaním použiteľnosti.

Každú časť našich návrhov opakujeme a testujeme, či už prostredníctvom používateľského testovania alebo nášho tímu QA.

Výstupy (Deliverables)

Dá sa predpokladať, že jediným výstupom pre klienta je samotný produkt. To nie je pravda. Do výstupov sme vložili toľko úsilia, koľko sme venovali akejkoľvek inej fáze dizajnového procesu.

Klient získa podrobnú dokumentáciu o každej fáze s vizuálnym znázornením výsledkov- prehľadov, výziev, persón atď.

Čo je dôležitejšie, pri novom projekte vytvoríme kompletný dizajnový manuál vysvetľujúci identitu značky, aby klient mohol používať rovnakú vizuálnu identitu pre svoju prezentáciu, plagáty, príspevky na sociálnych sieťach atď.

Záver

Tento súbor metód, nástrojov a cvičení nie je vytesaný do kameňa, je to prehľad metód, ktoré považujeme za potrebné na dodanie úspešného produktu. Náš proces navrhovania je veľmi iteračný, flexibilný a je založený na úzkej spolupráci s používateľmi pri práci v dynamickom a agilnom prostredí.

Aneta StašikováDigital Product Designer