15. May 2023Insight

Report z Nordic AI Summit: Budúcnosť etiky v umelej inteligencii

V GoodRequest berieme budúcnosť vážne. So vzostupom AI sme si plne vedomí jej možných dôsledkov. Aby sme lepšie porozumeli tejto technológii, zúčastnili sme sa tohtoročnej konferencie Nordic AI in Media Summit v Kodani. Zišli sa tu odborníci z celej Európy a severských médií, aby diskutovali o aktuálnom stave AI v médiách. Tu je súhrn troch najzaujímavých rozhovorov a otázok, ktoré by sme mali zvážiť.

Beata BiskupicovaGraphics Designer

Etika a politika doporučovacích systémov

Mikkel Flyvebom je profesorom na Copenhagen Business School. Vo svojej prednáške rozoberá systémy odporúčaní. Vysvetľuje, že systémy odporúčaní sú informačné kanály, aké možno vidieť na Netflixe alebo Facebooku. Tieto systémy sa stali kritickou súčasťou nášho každodenného života a ovplyvňujú to, čo čítame, sledujeme alebo kupujeme. Nie sú však neutrálne a môžu mať negatívne etické, kultúrne a politické dôsledky.

ChatGPT dosiahol 100 miliónov používateľov len za dva mesiace.

Napríklad, prečo je byť astronautom najžiadanejšou prácou pre 14-ročného v Číne, zatiaľ čo v USA je to byť influencerom? Ako to, že sa detské obsah TikTok-u v Číne savýrazne líši od toho v USA? A prečo dieťa v Číne vidí predovšetkým obsah súvisiaci s vekom dieťaťa, ako sú vysvetľujúce videá, vedecké experimenty, zatiaľ čo dieťa v USA má feed, ktorý je väčšinou nefiltrovaný s úplne iným obsahom?

Flyvebom tvrdí, že musíme viesť zmysluplné rozhovory o týchto systémoch a zvážiť ich kontext použitia. Napríklad by sme mali uprednostniť vytváranie odporúčacích systémov, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a poskytujú nám zmysluplný obsah – najmä pre tých, ktorí budú formovať ďalšiu generáciu.

obrázok: Nová funkcia SnapChat, ktorá odporúča 13-ročnému dieťaťu, ako si naplánovať špeciálne rande

Budúcnosť falšovania: Deepfakes Al a boj za autenticitu

Bo Bergstedt, zástupca dánskej TV2, predniesol fascinujúcu prednášku o budúcnosti deepfakes a obsahu generovaného AI. Vyzdvihol schopnosť AI vytvárať hyperrealistické falošné obrázky a videá, ktoré možno použiť na šírenie dezinformácií a podkopávaniu dôvery v médiá. Napríklad, ako môžu celebrity ako Matthew McConaughey, Nicki Minaj, Greta Thunberg a Stormzy vystupovať v rovnakej televíznej relácii bez toho, aby sa niekedy stretli spolu v skutočnom živote?

snímka: Členovia dánskeho parlamentu sa zmenili na superhrdinov.

S nárastom deepfakes je dôležité zabezpečiť, aby sme mohli dôverovať autentickosti obsahu, ktorý konzumujeme. Okrem toho musíme vyvinúť budúcu technológiu na efektívne odhaľovanie a boj proti fakeom.

obrázok: Na vytvorenie falošných obrázkov kohokoľvek potrebujete iba 12 obrázkov a 30 minút tréningu.

Potreba predstaviť si možné budúcnosti médií

Prednáška od Agnes Stenbom sa zamerala na predstavu možnej budúcnosti. Zdôraznila potrebu rýchleho prispôsobenia mediálneho obsahu. Viac ako 32 % ľudí vo Švédsku sa podľa nej vyhýba správam pre ich stresujúci a negatívny charakter a toto číslo je v globále ešte vyššie. To vyvoláva otázky o dôležitosti vzdelávania a o tom, ako zabrániť šíreniu dezinformácií. Stenbom tvrdila, že AI môže poskytnúť nové spôsoby konzumácie médií s jasným zameraním na používateľov, ale priemysel sa musí rýchlo transformovať a prehodnotiť svoju úlohu v tomto novom prostredí. Je dôležité predstaviť si všetky možné budúcnosti, nielen jednu.

Zhrnutie

Celkovo Nordic AI in Media Summit 2023 poskytol nový pohľad do budúcnosti AI v médiách. Konferencia zahŕňala dva dni plné nových informácií a myšlienok, vrátane niektorých zložitých etických, politických a kultúrnych otázok. Je nevyhnutné neustále si klásť tieto otázky a viesť zmysluplné diskusie o týchto témach, pretože umelá inteligencia sa nevyhnutne stane súčasťou našich životov skôr, ako sme si mysleli.

Business 10 Minút čítania

Čo je umelá inteligencia (AI) a ako ju využiť vo svoj prospech

Aneta Stašiková20 Mar 2023
Beata BiskupicovaGraphics Designer