14. Sep 2022Insight

Čo som zažil v GoodRequest ako stážista z Nemecka?

Od mája 2022 do septembra 2022 som absolvoval stáž v GoodRequest ako Sales Specialist a napísal som tento článok, aby som sa podelil o svoje dojmy a v krátkosti sa aj predstavil.

Fabian WölkiIntern Sales Specialist

Tesne predtým, ako som začal pracovať pre GoodRequest, som ukončil svoj tretí magisterský semester v oblasti priemyselného inžinierstva. Od začiatku magisterského štúdia som plánoval pracovať v zahraničí, bola to moja túžba, aby som získal medzinárodné skúsenosti a objavil cudziu kultúru. Okrem zbierania týchto skúseností, možno stáž v cudzej krajine považovať aj za odrazový mostík k zlepšeniu mojich jazykových zručností.

Keďže popis pozície „Intern Sales Specialist" naznačoval úlohy, ktoré budú mať rôznorodý charakter, rozhodol som sa prihlásiť. Teraz by som však mal spomenúť, že o Slovensku som počul maximálne na hodinách geografie. Niektorí moji priatelia už na Slovensku boli a páčilo sa im, tak som o tom, že sa na stáž prihlásim nepochyboval. Po odovzdaní prihlášok som po krátkom čase dostal pozvanie na pracovný pohovor. Samotný pracovný pohovor sa vyznačoval príjemnou atmosférou, ktorá u mňa zanechala pozitívny prvý dojem. Okrem toho, že boli moje otázky podrobne zodpovedané, tiež pre mňa vznikla jasná oblasť za ktorú budem zodpovedný. Preto som sa veľmi potešil, keď ma prijali.

Prvý deň v práci ma veľmi milo privítali a dali mi všeobecný úvod do spoločnosti a jej hodnôt. Bol som trochu prekvapený, že na svoju veľkosť (v porovnaní s veľkými firmami) má GoodRequest silný sociálny záväzok nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči svojej komunite. V súčasnosti sa viaceré firmy zameriavajú aj na sociálne témy, no takéto nasadenie v žiadnom prípade nie je samozrejmosťou. Po našom prvom zoznámení sme diskutovali o oblastiach zodpovednosti v rámci môjho pôsobenia v GoodRequest. Ocenil som najmä, že som bol zapájaný do oblastí, ktoré ma zaujímali. Samozrejme, toto rozhodnutie nebolo nemenné, ale slúžilo skôr ako plán pre moje budúce aktivity. Počas stáže som mohol proaktívne prispievať individuálne nápadmi, o ktorých sa neskôr diskutovalo.

Keďže GoodRequest stále rýchlo rastie, jej štruktúry majú porovnateľne vysokú úroveň dynamiky a flexibility, čo umožňuje rýchlu výmenu informácií. Z tohto dôvodu sa projekty mohli rozvíjať bez výraznej byrokracie. Táto štruktúra navyše poskytla rozhodujúcu výhodu pri práci na projektoch vyžadujúcich odborné znalosti iných oddelení. Pokiaľ ide o moje úlohy v GoodRequest, rozsah mojich aktivít bol široko diverzifikovaný. Rozsah mojich aktivít siahal od prieskumu trhu až po prípravu ponúk pre RFI. Vo všeobecnosti bola moja práca vždy v súlade s globalizačnou stratégiou firmy pri vstupe na zahraničné trhy. Základ pre otvorenie regiónu DACH bol položený najmä vytvorením lead gen databázy a nemeckou verziou webovej stránky spoločnosti.

Počas celej stáže som ocenil najmä to, že mi boli zverené činnosti, ktoré priamo ovplyvňovali obchodné aktivity resp. plánované budúce zladenie spoločnosti. Pravidelná spätná väzba tiež zlepšila to, ako pracujem a pomohla mi získať nové odborné znalosti. Vždy som mal tiež pocit, že moja práca je oceňovaná a dá sa dobre využiť.

Okrem práce bola vždy stredobodom pozornosti aj socializácia. Či už prostredníctvom teambuildingových akcií, jedného z mnohých spoločných obedov alebo len pri pokeci na chodbe. Vždy sme si vedeli nájsť čas na výmenu zaujímavých tém. Teraz som sa dostal na koniec stáže a zostáva mi len poďakovať za vzrušujúci čas v GoodRequest!

Fabian WölkiIntern Sales Specialist