30. Jun 2023Insight

Charta diverzity: Náš záväzok podporovať diverzitu a inklúziu na pracovisku

Som veľmi hrdá na to, že GoodRequest sa stal oficiálnym signatárom Charty diverzity. Je to však začiatok dlhej cesty k integrácii tejto témy do bežného života firmy. Chceme, aby diverzita nebola len špeciálna téma, ale prirodzenou súčasťou našej firmy.

Čo je charta diverzity

Podpisom Charty diverzity, ktorá vznikla z inciatívy Európskej komisie, sme sa pridali k firmám, ktoré sa verejne zaviazali, že inklúziu a diverzitu žijú v praxi. Je to pre nás záväzok vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Prečo sme sa rozhodli stať sa signatárom

V GoodRequest sme sa vždy snažili vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie, ktoré víta každého. Naše počíňanie v tejto oblasti hodnotila aj Nadácia Pontis, ktorá potvrdila, že sme vhodným kandidátom. Neustále sa zamýšľame nad jedinečnými podmienkami našich zamestnancov. Chceme aby pre nás pracovali z rôznych miest, podporujeme mamičky tým, že môžu pracovať na skrátený úväzok, dávame priestor študentom získať skúsenosti a prax počas školy a mnoho viac. Za naše úsilie sme boli ocenení aj prestížnou cenou Via Bonna v kategórii Zodpovedná Malá/stredná firma za našu iniciatívu Akadémie pre študentov.

Insight

GoodRequest: Víťaz kategórie Zodpovedná malá/stredná firma, Via Bona Slovakia 2021

Barbora Linek30 Jun 2022

Podpis charty diverzity bol pre nás verejným vyjadrením postoja, ktorý žijeme vnútri. Je to dlhodobý mindset vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorú máme v DNA našej klutúry.

Deň diverzity a slávnostné podpisovanie Charty diverzity

Samotný podpis sa uskutočnil počas Dňa diverzity 30. 05. 2023, kde sme ako jedna z 15-tich spoločností slávnostne podpísali Chartu diverzity. Pridali sme sa tak aj verejne a formálne k veľkým firmám a organizáciám na Slovensku aj v EÚ.

Témou dňa diverzity bola LGBTI+ ľudia na pracovisku. Začiatok slávnostne otvoril šéf kancelárie prezidentky Zuzany Čaputovej, prečítaním príhovoru prezidentky.

Zúčastnila som sa taktiež aktívneho diskusného stola, kde sme sa vzájomne inšpirovali ohľadne témy Benefitov pre všetkých. Zamýšľali sme sa nad benefitmi, a nastavením benefitov vo firme, tak aby ich mohol využívať každý.

Veľmi na mňa zapôsobila aj téma od Romana Samotného a Evi Habánkovej a ich Inciatíva Ide nám o život.

V závere bolo veľmi inšipratívne počuť, ako je LGBTI+ komunita začleňovaná práve v slovenských firmách, pekný príklad z praxe dal práve ex-CEO Vacuumlabs, Matej Ftáčnik.

Next steps

Nechceme ostať len pri samotnom podpise, chceme sa naďalej aktívne zamýšľať nad internou komunikáciou, nastavením benefitov, podporou rôznych komunít v rámci firmy. Našim súčasným aj budúcim zamestnancom chceme dať jasnú message, že sa nemusia obhajovať alebo ospravedlňovať za to, že sú ženy, že majú deti, že deti ne/chcú, že majú určité náboženské presvedčenie, že majú inú farbu pleti, zdravotné znevýhodnenie alebo orientáciu. Chceme, aby bol každý v našej spoločnosti prijatý taký, aký je ❤️.

Katarína WeisováHead of People