30. Jun 2022Insight

GoodRequest: Víťaz kategórie Zodpovedná malá/stredná firma, Via Bona Slovakia 2021

Už 22. krát udelila Nadácia Pontis v rámci iniciatívy Via Bona Slovakia ocenenia zodpovedným a inšpiratívnym firmám. V siedmych kategóriách sa o ocenenie uchádzalo celkovo 38 firiem.

Sme úprimne vďační, šťastní a hrdí, že cena v rámci hlavnej kategórie Zodpovedná malá/stredná firma putovala práve k nám do GoodRequest.

Ocenenie v tejto kategórií patrí pravidelne firmám, ktorých proaktívny prístup k zodpovednému podnikaniu je jedinečný, komplexný, zodpovedný a nad rámec zákona. Nie len voči trhu, ale aj voči zamestnancom, životnému prostrediu, či komunite.

Za čo sme ocenenie získali?

Odborná a nezávislá porota hodnotila viaceré kritériá a podmienky. Víťazstvo v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma priniesli viaceré aktivity ktorým sa pravidelne a dlhodobo venujeme.

Foto: Marek Mucha

GoodRequest Academy

Iniciatíva, ktorá porotu zaujala najviac je náš unikátny koncept GoodRequest Academy. V rámci neho sa snažíme pre študentov a tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v IT zatraktívniť a zjednodušiť začiatok v ich kariére. Tento koncept zahŕňa aktivity od prednášok na školách aj v rámci našich vlastných iniciatív v komunite, cez súťažné zadania pre študentov, workshopy a stáže až po intenzívny platený program. V rámci celej iniciatívy sú aktívni skúsení developeri/ky a dizajnéri/ky. Po jeho absolvovaní sú schopní začať naplno pracovať.

Kindness a komunita

Našu podporu - vo forme finančnej, materiálnej, alebo expertízy smerujeme do projektov v oblasti vzdelávania a komunity. Zároveň si uvedomujeme, že máme viac šťastia, ako mnohí, ktorí čelia existenčným problémom, či žijú vo vylúčených komunitách. Preto to berieme ako istú formu zodpovednosti angažovať sa aj v týchto oblastiach.

Build to last & United like Manchester

Pretaviť hodnoty firmy do praxe nie je náročné, ak sú sformulované na základe toho, čo firma žije. V súčasnosti sa snažíme vytvárať v rámci dizajnu a tvorby mobilných a webových aplikácií také riešenia, ktoré sú zmysluplné, používateľovi prinesú zážitok a obstoja v čase. To všetko s ohľadom na našich zamestnancov, ktorý môžu rásť, vzdelávať sa, fungovať v transparentnej firme bez akýchkoľvek rodových, či iných stereotypov.

Napriek tomu, že sa v našej práci neženieme za oceneniami, je skvelým pocitom a utvrdením, dostať takúto formu spätnej väzby na aktivity, ktoré považujeme za zmysluplné a udržateľné. Vážime si ho a odhodlaní pokračujeme ďalej!

Barbora LinekHead of Marketing