16. Jul 2020Insight

6x softvérové nástroje, ktoré uľahčia prácu digitálnemu štúdiu

Na projektoch nám výrazne uľahčujú prácu softvérové nástroje. Pomáhajú nám pri práci, ale aj pri komunikácii s klientom a získavaní spätnej väzby. V nasledujúcich riadkoch priblížime TOP 6 nástrojov, ktoré používame najčastejšie a svoje využitie majú takmer v každom projekte.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite

JIRA Software Cloud - ticketovací systém

JIRA je nástroj, ktorým zabezpečujeme manažment úloh na projekte. Jeho súčasťou je aj hosťovský prístup vďaka čomu, je klient v neustálom kontakte s projektovým tímom a môže byť súčasťou vývoja či je cieľom projektu webové riešenie, alebo mobilná aplikácia. JIRA umožňuje v prehľadnej forme tzv. kanban tabule zobraziť jednotlivé úlohy a aktuálnu fázu ich životného cyklu od vzniku, cez rozpracovanie, schvaľovanie až po dokončenie. Všetky požiadavky klienta,  funkcionality produktu, features či bugy sú evidované vo forme úlohy na JIRA Software Cloud-e.

jira software

Tempo timesheet - nástroj na trackovanie času, reporting a vyhodnocovanie projektov

Na monitoring času stráveného na projekte a na jednotlivých úlohách v rámci neho využívame Tempo timesheet. Slúži na pokrytie potrieb sledovania rôznych parametrov na projekte. Zastrešujeme ním sledovanie času, reporting, vyhodnocovanie efektivity a zachovanie prehľadnosti. Ku každému projektu priraďujeme rôzne úlohy. Súčasťou každej je typ úlohy a čas, ktorý jej bol venovaný. Klientovi tak vieme poskytnúť presné informácie o tom, koľko trvalo riešenie jednotlivých úloh na projekte a teda webové riešenie či vývoj mobilnej aplikácie má oveľa presnejšie stanovenú cenu.

tempo timesheet jira

BitBucket - nástroj na správu kódu

Najčastejšie využívaným nástrojom na správu kódu, je v GoodRequest BitBucket. Využívame ho ako repozitár. Umožňuje tiež vykonávať rôzne úpravy kódu, spoluprácu na vývoji, zálohu kódu a jeho testovanie a nasadenie. Je prepojený s JIRA, čo umožňuje vytvárať úlohy oveľa pružnejšie.

bitbucket

Figma - nástroj na kooperatívne dizajnovanie

Figma je online dizajnový nástroj, ktorý umožňuje kreslenie dizajnov, prototypovanie, komentovanie a sťahovanie dizajnov kolaboratívne a na jednom mieste. Pokrýva celý proces vývoja mobilných aplikácií a webových softvérov - od návrhu wireframe-ov, tvorby prototypu, iterovania, kreslenia UI, exportovania assetov až po tvorbu style guide-ov. Figma je dizajnový nástroj dostupný zadarmo pre jednotlivcov a platený pre pracovné tímy.

figma

 

Jenkins - opensource server

Softvér napomáhajúci automatizácií procesu vývoja s trvalou integráciou. V nástroji je kód vybuildovaný a otestovaný automatickými testami pri každom commite. Ak všetko prebehne v poriadku, build je nasadený na testovací server a celý development je notifikovaný prostredníctvom emailu. V druhom prípade, ak sa niečo pokazí, Jenkins informuje developera a testera o chybe spolu s logmi. Výsledkom využívania nástroju sú automatické buildy a testy, ktoré šetria čas a redukujú početnosť defektov.

Hľadáš miesto kde sa ti bude fakt páčiť, pozri sa k nám! Potrebujeme nového člena / členku tímu.  :-)

softver pre qa tester jenkins

Confluence - interné úložisko a zdroj projektovej dokumentácie

Tímový kolaboračný nástroj - Confluence využívame na ukladanie interných dokumentov. Tiež umožňuje online spoluprácu a zvýšenie prehľadnosti. Využívame ho zároveň aj ako zdroj projektovej dokumentácie. Pred Confluence sme dlhodobo využívali Google Disk.

confluence

Týchto 6 softvérových nástrojov sa nám osvedčilo pri všetkých projektoch vrátane takých, ako Bistro.sk, Tipsport hokejová aplikácia či Izotopcentrum.

Aj keď pracujeme s týmito nástrojmi najčastejšie, dokážeme sa prispôsobiť v prípade, že má klient inú požiadavku.

SLACK - nástroj pre internú a externú komunikáciu

Skvelý komunikačný nástroj, ktorý využívame na internú aj externú komunikáciu, je Slack. Funguje na princípe chatu, podobne ako napríklad Skype, alebo Messenger. Ku každému projektu vytvárame „private channel", ktorého súčasťou je aj klient. S projektovým tímom tak môže rýchlo a jednoducho riešiť všetky dôležité otázky a úlohy. Pre oficiálnu komunikáciu využívame e-mail. Slack nám však umožňuje reagovať pružnejšie. Zároveň, pokiaľ je to možné, najdôležitejšie otázky riešime na osobných stretnutiach.

slack

Chceš byť aj ty súčasťou našej .gr family, používať moderné nástroje, dostávať cenné rady, tipy a triky od kolegov? Pozri či nehľadáme práve teba, máme totiž otvorené voľné pozície!

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite