enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informačný systém pre nukleárnu medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, v skratke NuMedIS, je veľkou inováciou pre oddelenie nukleárnej medicíny. Pokrýva celý proces od objednania pacienta až po zadávanie diagnózy.

vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naša úloha

Zautomatizujte procesy, znížte chybovosť a ušetrite čas. Analyzujte procesy, navrhnite, vytvorte a nasaďte systém do cloudu.

Cieľom systému je automatizovať procesy. Tým sa zníži chybovosť procesov a ušetrí čas, ktorý môže byť venovaný pacientom. Úlohou GoodRequest tímu bolo vytvoriť nový informačný systém, ktorý umožní celému Izotopcentrum tímu pracovať online. Celý vývojový proces bol zložený z analýzy, UX / UI Design, testovanie zamestnancov na prototype, samotný vývoj, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky.Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánovanie vyšetrení a dohodnutie návštevy.
Len cez drag & drop.

Jasný systém plánovania umožní oddeleniu vopred naplánovať všetky typy vyšetrení a počet pacientov v daný deň. Prácu je možné urýchliť vytvorením šablóny plánovania. Pacienti môžu mať dohodnuté vyšetrenia v systéme zamestnancov IZOTOPCENTRUM alebo externými špecialistami na konkrétny deň, vďaka naplánovaným blokom v systéme.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zamestnancov. Online, bezpečné, prístupné.

Všetky informácie o pacientovi sú zobrazené a usporiadané na jednom mieste v digitálnej forme. Online, bezpečné, prístupné. Aplikácia kladie veľký dôraz na manažment práv v rámci systému, kde role môžu byť nielen priradené, ale aj vytvorené.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektívne schválenie diagnózy.
Záznamy
o všetkých akciách.

Diagnózu pacienta píšu a spoločne konzultujú viacerí lekári. To je možné vďaka komentárom, ktoré sú súčasťou systému.

Systém automaticky navrhuje hodnoty rádioaktívnej kontrastnej látky podávanej pacientovi a zaznamenáva čiastkové výkony, ako napríklad aplikácia rádiofarmaceutík či vyšetrenie na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dát a reporty pre zdravotné poisťovne. S jednoduchosťou.

Je tiež možný import medzinárodný zoznam chorôb do systému NuMedIs aby bol zoznam diagnóz vždy aktuálny spolu so zoznamom lekárov v Slovenskej republike. Systém umožňuje export výkonov jednotlivých vyšetrení pre potreby poisťovne.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

výsledok

Informačný systém, v ktorom je implementované PACS používa denne desiatky špecialistov. To robí ich prácu efektívnejšou a jednoduchšou. Mesačne je registrovaných a objednávaných viac ako 700 pacientov.

Check the project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt

enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informačný systém pre nukleárnu medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, v skratke NuMedIS, je veľkou inováciou pre oddelenie nukleárnej medicíny. Pokrýva celý proces od objednania pacienta až po zadávanie diagnózy.

vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naša úloha

Zautomatizujte procesy, znížte chybovosť a ušetrite čas. Analyzujte procesy, navrhnite, vytvorte a nasaďte systém do cloudu.

Cieľom systému je automatizovať procesy. Tým sa zníži chybovosť procesov a ušetrí čas, ktorý môže byť venovaný pacientom. Úlohou GoodRequest tímu bolo vytvoriť nový informačný systém, ktorý umožní celému Izotopcentrum tímu pracovať online. Celý vývojový proces bol zložený z analýzy, UX / UI Design, testovanie zamestnancov na prototype, samotný vývoj, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky.Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánovanie vyšetrení a dohodnutie návštevy.
Len cez drag & drop.

Jasný systém plánovania umožní oddeleniu vopred naplánovať všetky typy vyšetrení a počet pacientov v daný deň. Prácu je možné urýchliť vytvorením šablóny plánovania. Pacienti môžu mať dohodnuté vyšetrenia v systéme zamestnancov IZOTOPCENTRUM alebo externými špecialistami na konkrétny deň, vďaka naplánovaným blokom v systéme.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zamestnancov. Online, bezpečné, prístupné.

Všetky informácie o pacientovi sú zobrazené a usporiadané na jednom mieste v digitálnej forme. Online, bezpečné, prístupné. Aplikácia kladie veľký dôraz na manažment práv v rámci systému, kde role môžu byť nielen priradené, ale aj vytvorené.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektívne schválenie diagnózy.
Záznamy
o všetkých akciách.

Diagnózu pacienta píšu a spoločne konzultujú viacerí lekári. To je možné vďaka komentárom, ktoré sú súčasťou systému.

Systém automaticky navrhuje hodnoty rádioaktívnej kontrastnej látky podávanej pacientovi a zaznamenáva čiastkové výkony, ako napríklad aplikácia rádiofarmaceutík či vyšetrenie na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dát a reporty pre zdravotné poisťovne. S jednoduchosťou.

Je tiež možný import medzinárodný zoznam chorôb do systému NuMedIs aby bol zoznam diagnóz vždy aktuálny spolu so zoznamom lekárov v Slovenskej republike. Systém umožňuje export výkonov jednotlivých vyšetrení pre potreby poisťovne.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

výsledok

Informačný systém, v ktorom je implementované PACS používa denne desiatky špecialistov. To robí ich prácu efektívnejšou a jednoduchšou. Mesačne je registrovaných a objednávaných viac ako 700 pacientov.

Check project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt