enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informačný systém pre nukleárnu medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, v skratke NuMedIS, je veľkou inováciou pre oddelenie nukleárnej medicíny. Pokrýva celý proces od objednania pacienta až po zadávanie diagnózy.

Klient: Izotopcentrum

Typ projektu: webová aplikácia

Služby: dizajn, frontend a backend vývoj, QA, DevOps, projektový manažment

Rok: 2018 - súčasnosť


vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naša úloha

Zautomatizujte procesy, znížte chybovosť a ušetrite čas. Analyzujte procesy, navrhnite, vytvorte a nasaďte systém do cloudu.

Cieľom systému je automatizovať procesy. Tým sa zníži chybovosť procesov a ušetrí čas, ktorý môže byť venovaný pacientom. Úlohou GoodRequest tímu bolo vytvoriť nový informačný systém, ktorý umožní celému Izotopcentrum tímu pracovať online. Celý vývojový proces bol zložený z analýzy, UX / UI Design, testovanie zamestnancov na prototype, samotný vývoj, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky.Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánovanie vyšetrení a dohodnutie návštevy.
Len cez drag & drop.

Jasný systém plánovania umožní oddeleniu vopred naplánovať všetky typy vyšetrení a počet pacientov v daný deň. Prácu je možné urýchliť vytvorením šablóny plánovania. Pacienti môžu mať dohodnuté vyšetrenia v systéme zamestnancov IZOTOPCENTRUM alebo externými špecialistami na konkrétny deň, vďaka naplánovaným blokom v systéme.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zamestnancov. Online, bezpečné, prístupné.

Všetky informácie o pacientovi sú zobrazené a usporiadané na jednom mieste v digitálnej forme. Online, bezpečné, prístupné. Aplikácia kladie veľký dôraz na manažment práv v rámci systému, kde role môžu byť nielen priradené, ale aj vytvorené.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektívne schválenie diagnózy.
Záznamy
o všetkých akciách.

Diagnózu pacienta píšu a spoločne konzultujú viacerí lekári. To je možné vďaka komentárom, ktoré sú súčasťou systému.

Systém automaticky navrhuje hodnoty rádioaktívnej kontrastnej látky podávanej pacientovi a zaznamenáva čiastkové výkony, ako napríklad aplikácia rádiofarmaceutík či vyšetrenie na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dát a reporty pre zdravotné poisťovne. S jednoduchosťou.

Je tiež možný import medzinárodný zoznam chorôb do systému NuMedIs aby bol zoznam diagnóz vždy aktuálny spolu so zoznamom lekárov v Slovenskej republike. Systém umožňuje export výkonov jednotlivých vyšetrení pre potreby poisťovne.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

výsledok

Informačný systém, v ktorom je implementované PACS používa denne desiatky špecialistov. To robí ich prácu efektívnejšou a jednoduchšou. Mesačne je registrovaných a objednávaných viac ako 700 pacientov.

Check the project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt

enterprise  •  Machine learning

Izotopcentrum.
Informačný systém pre nukleárnu medicínu.

The Nuclear Medicine Information System, v skratke NuMedIS, je veľkou inováciou pre oddelenie nukleárnej medicíny. Pokrýva celý proces od objednania pacienta až po zadávanie diagnózy.

Klient: Izotopcentrum

Typ projektu: webová aplikácia

Služby: dizajn, frontend a backend vývoj, QA, DevOps, projektový manažment

Rok: 2018 - súčasnosť


vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu izotopcentrum

naša úloha

Zautomatizujte procesy, znížte chybovosť a ušetrite čas. Analyzujte procesy, navrhnite, vytvorte a nasaďte systém do cloudu.

Cieľom systému je automatizovať procesy. Tým sa zníži chybovosť procesov a ušetrí čas, ktorý môže byť venovaný pacientom. Úlohou GoodRequest tímu bolo vytvoriť nový informačný systém, ktorý umožní celému Izotopcentrum tímu pracovať online. Celý vývojový proces bol zložený z analýzy, UX / UI Design, testovanie zamestnancov na prototype, samotný vývoj, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky.Analyza procesov navrh tvorba a nasadenie informacneho systemu do cloudu

Plánovanie vyšetrení a dohodnutie návštevy.
Len cez drag & drop.

Jasný systém plánovania umožní oddeleniu vopred naplánovať všetky typy vyšetrení a počet pacientov v daný deň. Prácu je možné urýchliť vytvorením šablóny plánovania. Pacienti môžu mať dohodnuté vyšetrenia v systéme zamestnancov IZOTOPCENTRUM alebo externými špecialistami na konkrétny deň, vďaka naplánovaným blokom v systéme.

ux ui design zvysilo produktivitu intuitivne prostredie

Digitalizovaná karta pacienta a podrobná správa zamestnancov. Online, bezpečné, prístupné.

Všetky informácie o pacientovi sú zobrazené a usporiadané na jednom mieste v digitálnej forme. Online, bezpečné, prístupné. Aplikácia kladie veľký dôraz na manažment práv v rámci systému, kde role môžu byť nielen priradené, ale aj vytvorené.


online bezpecny pristupny tvorba informacny system

Kolektívne schválenie diagnózy.
Záznamy
o všetkých akciách.

Diagnózu pacienta píšu a spoločne konzultujú viacerí lekári. To je možné vďaka komentárom, ktoré sú súčasťou systému.

Systém automaticky navrhuje hodnoty rádioaktívnej kontrastnej látky podávanej pacientovi a zaznamenáva čiastkové výkony, ako napríklad aplikácia rádiofarmaceutík či vyšetrenie na CT.

tvorba a vyvoj informacneho systemu pre nuklearnu medicinu

Import dát a reporty pre zdravotné poisťovne. S jednoduchosťou.

Je tiež možný import medzinárodný zoznam chorôb do systému NuMedIs aby bol zoznam diagnóz vždy aktuálny spolu so zoznamom lekárov v Slovenskej republike. Systém umožňuje export výkonov jednotlivých vyšetrení pre potreby poisťovne.


ifnromacny system s importom dat a reportami s jednoduchostou

výsledok

Informačný systém, v ktorom je implementované PACS používa denne desiatky špecialistov. To robí ich prácu efektívnejšou a jednoduchšou. Mesačne je registrovaných a objednávaných viac ako 700 pacientov.

Check project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt