Ako používa Coordinator Pattern v Swift náš iOS tím?
Mobile
3
 min read
February 9, 2022

Ako používa Coordinator Pattern v Swift náš iOS tím?

Andrej Jasso
Andrej Jasso
iOS Developer
LinkedIn Logo

Návrhový vzor koordinátor nieje nič nové. Existuje mnoho návodov, ako ho možno použiť. Dnes ti ukážem, ako ho používame my.

Prečo:

Návrhový vzor koordinátor napomáha pri rozdeľovaní zodpovedností v toku aplikácie. Logika navigácie tak prechádza z view controllera na koordinátor a zároveň tým nadobudneme väčšiu kontrolu nad navigačným tokom.

Čím sú naše koordinátori iné?

Náš koordinátor je prispôsobený aby fungoval s jednosmerným tokom podobným reduxu. Ukážem ti jednoduchý príklad koordinátora, ako ho robíme my a na konci článku pridám odkaz na knižnicu ktorej súčasťou je GoodCoordinator, ktorý si môžeš stiahnuť do projektu cez SPM

Začneme niečím jednoduchým. Najskôr vytvoríme enum súbor s názvom Coordinator.swift, ktorý bude obsahovať enum s akciami, ktoré hovoria o type navigácie. Mala by obsahovať základné akcia ako push, present, dismiss, pop a predvolenú hodnotu none.

Následne si vytvoríme generickú triedu Coordinator. Táto trieda bude slúžiť, ako vzor pre ostatné koordinátori, ktoré po ňom budú dediť. Bude obsahovať navigationController, ktorý sa bude vkladať v konštruktore. Bude optional.

Následne potrebujeme step a cancellables. Sú súčasťou combine knižnice dostupnej od iOS 13.

Step bude mať property wrapper published, čo znamená, že sa naň vieme subscribenuť a počúvať na zmeny podobne, ako keby sme použili didSet closure.

Do triedy coordinator pridáme funkciu navigate, ktorá bude slúžiť, ako rozhranie pre child coordinatory ale bude prázdna a nebude vykonávať žiadnu funkciu.

Následne zadefinujeme privátnú funkciu navigate, ktorá bude vykonávať štandardné navigačné akcie, ktoré sme si zadefinovali hore nad navigation controllerom, ktorý sme si uložili rovnako, ako v triede.

A napokon si zadefinujeme public funkciu start, ktorá bude slúžiť ako rozhranie child koordinátorov a zároveň bude pri každom spustení počúvať na zmenu premennej step, ako už som vyššie spomenul. Keďže je step optional používame compactMap, aby boli brané do úvahy iba nenulové hodnoty a v sink closure voláme našu private navigate funkciu.

Teraz si poďme zadefinovať konkrétné navigačné akcie. Vytvoríme si súbor AppStep.swift a napíšeme 2 jednoduché case. Neskôr je možné v tomto enume vrstviť štruktúru na ďalšie koordinátori pričom, každý case by reprezentoval jeden koordinátor a associated value jeho AppSteps. Teraz poďme zadefinovať ten najjednoduchší prípad.

Po úspešnom nastavení parentKoordinátor ho poďme použit. Vytvoríme final class AppCoordinator, ktorá bude dediť po Coordinator typu AppStep, ktorý sme si nižšie zadefinovali.

V tomto koordinatori si zadefinujeme appwindow. Vo väčšine praktických prípadov sa logika okien rieši práve tu pretože AppCoordinator zvyčajne rozhoduje o tom, či sme na Login okne alebo už sme nalogovaný a vo vnútri appky. V našom prípade použijeme len jedno okno, ktoré bude automaticky zvolené od začiatku.

V inite okno nastavíme. A vo funkcii štart mu vytvoríme navigation controller. A okno zobrazíme.

Teraz sme hotoví s prípravou a poďme do navigacie niečo pushnút. Overrideneme si funkciu a cez switch nad AppStepom vytvoríme rozhodovaciu logiku.

V každom appstep vieme pushnúť viewController tak, že vrátime appstep s viewcontrollerom ako parameter. Takisto by sa tu dalo vrátiť .none a do navigation controlleru pridať ďalší navigationController z iného coordinátoru.

Teraz to skúsme zapojiť do appky. V triede Appdelegate si vytvoríme premennú appCoordinator a vytvoríme ho pri zapínaní appky. Koordinátor následne zavoláme start a teraz stačí nastaviť step na AppStep, ktorý je potrebný.

Hotovo. Práve sme využili Coordinator Pattern s použitím combinu. Koordinátor sa dá veľmi ľahko škálovať a tak je vhodný skoro všade.

Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá pri spájaní dvoch koordinátorov. Vytvorme si koordinátor AboutAppCoordinator.swift

Tento koordinátor teraz prezentujeme cez AppCoordinator step tak, že nahradíme obsah logiky druhého kroku

Hotovo. Úspešne sme prešli procesom koordinátorov. Pomocou tohto návodu by si mal vedieť vytvoriť funkčnú navigáciu projektu cez koordinátori.

Hotový sample nájdeš na mojom GitHube.

Knižnicu GoodIOSExtensions aj s GoodCoordinatorom najdete na GoodRequest GitHube.

Potrebujete pomôct s vaším digitálnym produktom? Kontaktujte nás!
hello@goodrequest.com
Do you need help with your digital product? Contact us!
hello@goodrequest.com

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.