Mobile, Football

Mobilná platforma pre Slovenský futbalový zväz, bez jediného stretnutia

Ako dostať futbal bližšie k ľuďom.

V GOODREQUEST sme sa spojili so SFZ, aby sme im pomohli vytvoriť nový komunikačný kanál pre fanúšikov slovenského futbalu. Pomohli sme im nadizajnovať, vyvinúť a nastaviť digitálnu stratégiu pre natívne mobilné aplikácie pre iOS a Android.

Partner

História Slovenského futbalového zväzu sa datuje späť do roku 1938. Odvtedy je SFZ integrálnou súčasťou slovenského športového života. Zastrešuje domáce futbalové ligy, nacionálne tímy a rozvoj futbalu
na Slovensku. Od roku 1993 je SFZ členom FIFA a UEFA.


slovenský-futbalový-zväz

Výzva

V organizácii ako SFZ je potrebné komunikovať veľké množstvo informácii rôznymi kanálmi na viacero cieľových skupín, vnútri a mimo organizácie. Od rozhodcov, hráčov cez administratívu, marketing, až po fanúšikov.
Pri tvorbe aplikácií vždy hľadáme spôsob ako pretaviť naše úsilie
do pridanej hodnoty pre cieľovú skupinu a ako začleniť tento kanál
do už zabehnutej komunikácie partnera. Najväčšou výzvou pre nás bolo nastavenie komunikácie a stratégie pre nový kanál.
To všetko samozrejme bez jediného osobného stretnutia, keďže pandemická situácia to nedovoľovala.

prototyp


Štart projektu s “dvojmetrovým odstupom”

V SFZ si nás vybrali na základe našej expertízy, realizovaným spoluprácam s inými športovými organizáciami a v neposlednom rade “nášmu remeslu” spájať kvalitný dizajn a prvotriedny vývoj do úspešných produktov.
Projekt sme odštartovali v októbri 2020, keď sa celé Slovensko pomaly zatváralo a “lockdown” začínal byť stále tvrdší. Práve preto sme celú komunikáciu presunuli online. Náš projektový tím mal neľahkú úlohu nastaviť a zosúladiť celý proces, i keď v GOODREQUEST-e sme už dlho “remote-friendly”. Slacky, teamsy, jiry a iné, všetko muselo spolupracovať.


“Ban” v scrumbane

Scrum je pre nás, ako i pre iné spoločnosti, zlatým štandardom pre riadenie projektov. Preto sa začiatky projektu niesli v nastaveniach na scrum metódu. Hneď v priebehu prvého šprintu sme však zistili, že toto fungovať nebude. Potreba väčšej agility v prioritizácii taskov, či rýchlejšej reakcii na problémy a “blockery” si pýtala zmenu.

Rýchlo sme sa prispôsobili a prešli na scrumban systém, metódu, ktorá spája základy zo scrum-u a flexibilitu kaban techník. Scrumban prioritne slúži na zmenu priorít riadenia z vydávania verzií na kratšie plánovanie, preto sme o problémoch vedeli omnoho skôr a riešili ich dostatočne vopred. To náš proces zrýchlilo, dizajnový a developerský tím odľahčilo a celkovo vyladilo vývoj produktu.

scrumban


Mapovanie potrieb a procesov

Kvantá historických dát, rozpisy budúcich zápasov, tabuľky líg, rôzne vekové skupiny nacionálnych tímov, údaje k hráčom, mobilné hry, online obchod pre fanúšikov, či priame prenosy zo zápasov, to všetko sme museli zmestiť do jednej mobilnej aplikácie. Hneď na začiatku sme začali
s mapovaním, ktoré sme úspešne pretavili do zrozumiteľnej a čo najviac prístupnej a samozrejme vytestovanej informačnej architektúry. Pri tvorbe používateľského zážitku mapujeme a kreujeme proces od začiatku až po koniec, mapovanie je pre nás aj preto jedným z najdôležitejších nástrojov.

Pomáha nám aj:

  • pochopiť požiadavky a potreby klientov,
  • vytvoriť pevné spojenie dizajnu, vývoja a analýzy,
  • naštartovať proces analýzy a uskutočniteľnosti,
  • správne uchopiť požiadavky klienta a namapovať ich na potreby používateľov.

aplikácia-SFZ

Ideácia / Keď poznáme problém, vieme navrhnúť riešenia

Analýza konkurečných riešení a benchmarking

Neustále sa snažíme našimi partnermi inovovať a posúvať ich biznis.
Je však dobré sledovať a analyzovať aj konkurenčné riešenia, nie stále
sa snažíme vynájsť koleso. Existuje veľa kvalitných “frameworkov”
na benchmarking a my s obľubou používame HEART benchmarking “framework” od Google.

analýza-konkurencie

Informačná architektúra

Našim cieľom je navrhovať produkty, ktoré používatelia ľahko pochopia
a jednoducho sa v nich orientujú. Pri navrhovaní jednotnej architektúry
pre viacero platforiem je tento krok viac než dôležitý. Mobilné platformy iOS a Android majú už veľa spoločných prvkov, avšak stále obsahujú rozdielne vzory v navigácií a práce s ňou. V GOODREQUESTe je pre nás tvorba akéhokoľvek riešenia len začiatkom cesty. Svoje riešenia
si overujeme a testujeme s reálnymi používateľmi,
čo nie je ani
pri informačnej architektúre inak. Rýchlo a jednoducho sme si overili svoj návrh architektúry aj pri SFZ a to metódou “card sorting”.


Wireframeovanie a prototypovanie. Ako zlyhať rýchlo,
poučiť sa z toho a vytvoriť lepší produkt

Skečovať, prototypovať, wireframeovať, kresliť do zápisníka,... Dostať svoje nápady do formy, v ktorej ich môžeme otestovať s používateľmi
je pre nás kľúčové. Vieme tak veľmi rýchlo zistiť, ktoré naše nápady fungujú a ktoré fungujú menej (ak vôbec), poučíme sa a prídeme
s lepšími. “Zlyhanie”, alebo zistenie, že konkrétna idea nefunguje, nám dáva dve kľúčové výhody pri tvorbe produktov, skúsenosti a spätnú väzbu.
Ak sme už niečo v minulosti vyskúšali, máme už ten zážitok a v ďalšom procese nemusíme začínať nanovo, či skúšať podobné prístupy. “Zlyhania” sú súčasťou každého projektu, nie je otázka “či”, ale “kedy” sa stanú. Ak sa tieto chyby dejú v počiatočných fázach, vieme nám a našim partnerom ušertiť nemalé množstvo nákladov, času a samozrejme vieme vyvinúť lepší produkt so skúsenosťami, ktoré sa v procese naučíme.

wireframeing

Produkt

“Agile” je v našej DNA

Našuo misiou, v GOODREQUESTe je vytvárať prvotriedne digitálne zážitky so zameraním na používateľov, spájaním dizajnu, vývoja
a biznisu.
To by nebolo možné bez našich ľudí. Vývojárske tímy úzko spolupracujú s dizajnérmi, projektovími manažérmi a analytikmi.
Spojením všetkých tímov už v ranných fázach projektu vytvárame synergiu a zázemie pre tvorbu kvalitných produktov akým určite je aj mobilné riešenie pre SFZ.

aplikácia-SFZ

Dizajn a vývoj ruka v ruke

Aj práca na projekte pre SFZ sa u nás niesla v duchu “agile” metodológie, dizajnérsky tím pripravoval podklady 1 - 2 sprinty pred začiatkom vývojárskeho sprintu. S kvalitne navrhnutou “roadmapou” a solídnym dizajn systémom sme vedeli dodať riešenie za kratší čas a vo vyššej kvalite, oproti “waterfallovým” modelom.

Po publikovaní časti funkcionality sa do  procesu zapája náš QA tím, ktorý nájde všetky možné a nemožné “bugy”. V aplikáciách pre SFZ ich bolo viac ako 93 (zatiaľ), čo robí naše produkty jedny z najstabilnejších.

aplikácia-SFZ

Pokiaľ ide o vývoj pre plaformu iOS, vždy využívame potenciál kombinovanej architektúry knižnice a reaktora pre plne reaktívny kód. Ďalšie zjednotenie našich konvencií a knižníc v štýle kódu
s “GRExtensions” nám umožňuje využívať nástroje na generovanie kódu, aby sme ušetrili čas a prácu. Vývojári systému Android na druhej strane vytvárajú reaktívnu architektúru pomocou nástrojov “ViewBinding”
a “Kotlin Coroutines” podľa prihliadajúc na systém “Material Designu”.
Aj keď radi tvoríme natívne mobilné aplikácie, zdieľame aj niektoré podobné techniky a procesy, ako je automatizácia vydaní (CI), ktorá nám umožňuje promptne riešiť chyby a požiadavky na funkcie.

Pre Slovenský futbalový zväz sme použili aj “Flutter”, multiplatformový engine integrovaný pre herný modul v aplikácii. Pomocou zdieľaného základu kódov pre Android a iOS sme vytvorili malú jednoduchú hru
s názvom “Brankár”. Je to malý zábavný doplnok k sekcii otázok a kvízov, čo je skvelý začiatok gamifikácie zážitku.

aplikácia-SFZ


V GOODREQUESTe majú úžasné zručnosti pri vývoji mobilných aplikácií. Vedeli nám pomôcť navrhnúť aj kvalitný používateľský zážitok pre náš nový komunikačný kanál. Sú trpezliví a odhodlaní prevádzať nás ich procesom, kým sa mi učíme.

Roman Halačka
výkonný riaditeľ, SFZ Marketing
dizajn-system

Záver

Pomohli sme Slovenskému futbalovému zväzu identifikovať a dosiahnuť ich ciele v rámci nového strategického hnutia “Fan22”. Dodaním kvalitných natívnych mobilných aplikácií sme vytvorili nový komunikačný kanál, modul elektronického obchodu B2B a B2C
a platformu, na ktorej je možné stavať v budúcnosti.
Už sa nemôžeme dočkať, kedy si tieto aplikácie pozriete a budete ich môcť používať.

Check the project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt

Mobile, Football

Mobilná platforma pre Slovenský futbalový zväz, bez jediného stretnutia

Ako dostať futbal bližšie k ľuďom.

V GOODREQUEST sme sa spojili so SFZ, aby sme im pomohli vytvoriť nový komunikačný kanál pre fanúšikov slovenského futbalu. Pomohli sme im nadizajnovať, vyvinúť a nastaviť digitálnu stratégiu pre natívne mobilné aplikácie pre iOS a Android.

Partner

História Slovenského futbalového zväzu sa datuje späť do roku 1938. Odvtedy je SFZ integrálnou súčasťou slovenského športového života. Zastrešuje domáce futbalové ligy, nacionálne tímy a rozvoj futbalu
na Slovensku. Od roku 1993 je SFZ členom FIFA a UEFA.


slovenský-futbalový-zväz

Výzva

V organizácii ako SFZ je potrebné komunikovať veľké množstvo informácii rôznymi kanálmi na viacero cieľových skupín, vnútri a mimo organizácie. Od rozhodcov, hráčov cez administratívu, marketing, až po fanúšikov.
Pri tvorbe aplikácií vždy hľadáme spôsob ako pretaviť naše úsilie
do pridanej hodnoty pre cieľovú skupinu a ako začleniť tento kanál
do už zabehnutej komunikácie partnera. Najväčšou výzvou pre nás bolo nastavenie komunikácie a stratégie pre nový kanál.
To všetko samozrejme bez jediného osobného stretnutia, keďže pandemická situácia to nedovoľovala.

prototyp


Štart projektu s “dvojmetrovým odstupom”

V SFZ si nás vybrali na základe našej expertízy, realizovaným spoluprácam s inými športovými organizáciami a v neposlednom rade “nášmu remeslu” spájať kvalitný dizajn a prvotriedny vývoj do úspešných produktov.
Projekt sme odštartovali v októbri 2020, keď sa celé Slovensko pomaly zatváralo a “lockdown” začínal byť stále tvrdší. Práve preto sme celú komunikáciu presunuli online. Náš projektový tím mal neľahkú úlohu nastaviť a zosúladiť celý proces, i keď v GOODREQUEST-e sme už dlho “remote-friendly”. Slacky, teamsy, jiry a iné, všetko muselo spolupracovať.


“Ban” v scrumbane

Scrum je pre nás, ako i pre iné spoločnosti, zlatým štandardom pre riadenie projektov. Preto sa začiatky projektu niesli v nastaveniach na scrum metódu. Hneď v priebehu prvého šprintu sme však zistili, že toto fungovať nebude. Potreba väčšej agility v prioritizácii taskov, či rýchlejšej reakcii na problémy a “blockery” si pýtala zmenu.

Rýchlo sme sa prispôsobili a prešli na scrumban systém, metódu, ktorá spája základy zo scrum-u a flexibilitu kaban techník. Scrumban prioritne slúži na zmenu priorít riadenia z vydávania verzií na kratšie plánovanie, preto sme o problémoch vedeli omnoho skôr a riešili ich dostatočne vopred. To náš proces zrýchlilo, dizajnový a developerský tím odľahčilo a celkovo vyladilo vývoj produktu.

scrumban


Mapovanie potrieb a procesov

Kvantá historických dát, rozpisy budúcich zápasov, tabuľky líg, rôzne vekové skupiny nacionálnych tímov, údaje k hráčom, mobilné hry, online obchod pre fanúšikov, či priame prenosy zo zápasov, to všetko sme museli zmestiť do jednej mobilnej aplikácie. Hneď na začiatku sme začali
s mapovaním, ktoré sme úspešne pretavili do zrozumiteľnej a čo najviac prístupnej a samozrejme vytestovanej informačnej architektúry. Pri tvorbe používateľského zážitku mapujeme a kreujeme proces od začiatku až po koniec, mapovanie je pre nás aj preto jedným z najdôležitejších nástrojov.

Pomáha nám aj:

  • pochopiť požiadavky a potreby klientov,
  • vytvoriť pevné spojenie dizajnu, vývoja a analýzy,
  • naštartovať proces analýzy a uskutočniteľnosti,
  • správne uchopiť požiadavky klienta a namapovať ich na potreby používateľov.

aplikácia-SFZ

Ideácia / Keď poznáme problém, vieme navrhnúť riešenia

Analýza konkurečných riešení a benchmarking

Neustále sa snažíme našimi partnermi inovovať a posúvať ich biznis.
Je však dobré sledovať a analyzovať aj konkurenčné riešenia, nie stále
sa snažíme vynájsť koleso. Existuje veľa kvalitných “frameworkov”
na benchmarking a my s obľubou používame HEART benchmarking “framework” od Google.

analýza-konkurencie

Informačná architektúra

Našim cieľom je navrhovať produkty, ktoré používatelia ľahko pochopia
a jednoducho sa v nich orientujú. Pri navrhovaní jednotnej architektúry
pre viacero platforiem je tento krok viac než dôležitý. Mobilné platformy iOS a Android majú už veľa spoločných prvkov, avšak stále obsahujú rozdielne vzory v navigácií a práce s ňou. V GOODREQUESTe je pre nás tvorba akéhokoľvek riešenia len začiatkom cesty. Svoje riešenia
si overujeme a testujeme s reálnymi používateľmi,
čo nie je ani
pri informačnej architektúre inak. Rýchlo a jednoducho sme si overili svoj návrh architektúry aj pri SFZ a to metódou “card sorting”.


Wireframeovanie a prototypovanie. Ako zlyhať rýchlo,
poučiť sa z toho a vytvoriť lepší produkt

Skečovať, prototypovať, wireframeovať, kresliť do zápisníka,... Dostať svoje nápady do formy, v ktorej ich môžeme otestovať s používateľmi
je pre nás kľúčové. Vieme tak veľmi rýchlo zistiť, ktoré naše nápady fungujú a ktoré fungujú menej (ak vôbec), poučíme sa a prídeme
s lepšími. “Zlyhanie”, alebo zistenie, že konkrétna idea nefunguje, nám dáva dve kľúčové výhody pri tvorbe produktov, skúsenosti a spätnú väzbu.
Ak sme už niečo v minulosti vyskúšali, máme už ten zážitok a v ďalšom procese nemusíme začínať nanovo, či skúšať podobné prístupy. “Zlyhania” sú súčasťou každého projektu, nie je otázka “či”, ale “kedy” sa stanú. Ak sa tieto chyby dejú v počiatočných fázach, vieme nám a našim partnerom ušertiť nemalé množstvo nákladov, času a samozrejme vieme vyvinúť lepší produkt so skúsenosťami, ktoré sa v procese naučíme.

wireframeing

Produkt

“Agile” je v našej DNA

Našuo misiou, v GOODREQUESTe je vytvárať prvotriedne digitálne zážitky so zameraním na používateľov, spájaním dizajnu, vývoja
a biznisu.
To by nebolo možné bez našich ľudí. Vývojárske tímy úzko spolupracujú s dizajnérmi, projektovími manažérmi a analytikmi.
Spojením všetkých tímov už v ranných fázach projektu vytvárame synergiu a zázemie pre tvorbu kvalitných produktov akým určite je aj mobilné riešenie pre SFZ.

aplikácia-SFZ

Dizajn a vývoj ruka v ruke

Aj práca na projekte pre SFZ sa u nás niesla v duchu “agile” metodológie, dizajnérsky tím pripravoval podklady 1 - 2 sprinty pred začiatkom vývojárskeho sprintu. S kvalitne navrhnutou “roadmapou” a solídnym dizajn systémom sme vedeli dodať riešenie za kratší čas a vo vyššej kvalite, oproti “waterfallovým” modelom.

Po publikovaní časti funkcionality sa do  procesu zapája náš QA tím, ktorý nájde všetky možné a nemožné “bugy”. V aplikáciách pre SFZ ich bolo viac ako 93 (zatiaľ), čo robí naše produkty jedny z najstabilnejších.

aplikácia-SFZ

Pokiaľ ide o vývoj pre plaformu iOS, vždy využívame potenciál kombinovanej architektúry knižnice a reaktora pre plne reaktívny kód. Ďalšie zjednotenie našich konvencií a knižníc v štýle kódu
s “GRExtensions” nám umožňuje využívať nástroje na generovanie kódu, aby sme ušetrili čas a prácu. Vývojári systému Android na druhej strane vytvárajú reaktívnu architektúru pomocou nástrojov “ViewBinding”
a “Kotlin Coroutines” podľa prihliadajúc na systém “Material Designu”.
Aj keď radi tvoríme natívne mobilné aplikácie, zdieľame aj niektoré podobné techniky a procesy, ako je automatizácia vydaní (CI), ktorá nám umožňuje promptne riešiť chyby a požiadavky na funkcie.

Pre Slovenský futbalový zväz sme použili aj “Flutter”, multiplatformový engine integrovaný pre herný modul v aplikácii. Pomocou zdieľaného základu kódov pre Android a iOS sme vytvorili malú jednoduchú hru
s názvom “Brankár”. Je to malý zábavný doplnok k sekcii otázok a kvízov, čo je skvelý začiatok gamifikácie zážitku.

aplikácia-SFZ


V GOODREQUESTe majú úžasné zručnosti pri vývoji mobilných aplikácií. Vedeli nám pomôcť navrhnúť aj kvalitný používateľský zážitok pre náš nový komunikačný kanál. Sú trpezliví a odhodlaní prevádzať nás ich procesom, kým sa mi učíme.

Roman Halačka
výkonný riaditeľ, SFZ Marketing
dizajn-system

Záver

Pomohli sme Slovenskému futbalovému zväzu identifikovať a dosiahnuť ich ciele v rámci nového strategického hnutia “Fan22”. Dodaním kvalitných natívnych mobilných aplikácií sme vytvorili nový komunikačný kanál, modul elektronického obchodu B2B a B2C
a platformu, na ktorej je možné stavať v budúcnosti.
Už sa nemôžeme dočkať, kedy si tieto aplikácie pozriete a budete ich môcť používať.

Check project
Share project
Pozrite si projekt
Zdieľať projekt