enterprise, machine learning

Annotačná platforma pre Tatra banku.
Vzdelávanie chatbota Adama.

Interný nástroj, ktorý slúži na anotovanie textu. Je integrovaný v Tatra banke (člen skupiny Raiffeisen Bank International) a pomáha spracovávať desiatky tisíc historických chatových záznamov do štrukturalizovaných databáz pre chatbota Adama. Všetky anotácie zadávajú interní zamestnanci. Tí medzi sebou v procese súťažia. Motivovaní sú aj hodnotnými odmenami.


"Úloha bola veľmi komplexná. Našou úlohou bol návrh samotného produktu, UX dizajn, testovanie, UI dizajn a ilustrácie, animácie, návrh gamification modelu a kompletný vývoj a implementácia systému do infraštruktúry Tatra banky."

Michal Sleziak
lead designer V GoodRequest

Výzva

Zamestnanci sú zaneprázdnení prácou. Ako môžeme navrhnúť systém, ktorý ich podnieti hrať na určitý čas počas dňa, aby ale zároveň zostali efektívni vo svojej práci?

Zníženie času onboardingu používateľov. Vďaka sprievodcovi.

Výber z rôznych herných mechaník. Testované používateľmi počas vývoja.

Aplikácia ponúka výber z rôznych hier, s ktorými je možné učiť chatbota. Každý užívateľ si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Systém sme testovali s internými zamestnancami Tatra banky, ktorí zastupujú koncových používateľov.


Hráči hrajú hry a získavajú diamanty. Následne za ne získajú reálne odmeny.

Aktivita hráčov je podporovaná dobre premysleným gamification modelom, ktorého základom je zhromažďovanie skúseností, dosahovanie úrovní a prijímanie ocenení a odmien. Hráči na najvyšších miestach dostávajú vecné ceny. Ostatní hráči si môžu získané diamanty vymeniť za kredity, ktoré môžu vymieňať, napríklad za merchandise predmety.


Admin rozhranie umožňuje ovládať celý systém.

Systém je pripojený k admin rozhraniu, kde je možné nastaviť gamification mechanizmy, zmeniť herné parametre podľa aktuálneho správania hráčov, a tak vyvážiť vývoj hry podľa potreby.


Dizajn systém zabezpečuje konzistentnosť medzi platformami.

Konzistentný dizajn platformy je zabezpečený sadou hotových prvkov, ktoré sa recyklujú počas celého projektu. Systém návrhu bol vytvorený v procese krok za krokom vo fáze používateľského systému návrhu aplikácie.Systémová infraštruktúra.

Architektúra systému je postavená na dlhodobo udržateľných technológiách.Vybrané obrazovky

Výsledky

Aplikácia bola úspešne implementovaná v prostredí Tatra banky za menej ako 6 mesiacov. V súčasnosti, v aplikácii hrá viac ako 350 aktívnych anotátorov v rámci Tatra banky, čo pomáha zlepšovať chatbota.

check the project
share project
pozrite si projekt
zdieľať projekt

enterprise, machine learning

Annotačná platforma pre Tatra banku.
Vzdelávanie chatbota Adama.

Interný nástroj, ktorý slúži na anotovanie textu. Je integrovaný v Tatra banke (člen skupiny Raiffeisen Bank International) a pomáha spracovávať desiatky tisíc historických chatových záznamov do štrukturalizovaných databáz pre chatbota Adama. Všetky anotácie zadávajú interní zamestnanci. Tí medzi sebou v procese súťažia. Motivovaní sú aj hodnotnými odmenami.


"Úloha bola veľmi komplexná. Našou úlohou bol návrh samotného produktu, UX dizajn, testovanie, UI dizajn a ilustrácie, animácie, návrh gamification modelu a kompletný vývoj a implementácia systému do infraštruktúry Tatra banky."

Michal Sleziak
lead designer V GoodRequest

Výzva

Zamestnanci sú zaneprázdnení prácou. Ako môžeme navrhnúť systém, ktorý ich podnieti hrať na určitý čas počas dňa, aby ale zároveň zostali efektívni vo svojej práci?

Zníženie času onboardingu používateľov. Vďaka sprievodcovi.

Výber z rôznych herných mechaník. Testované používateľmi počas vývoja.

Aplikácia ponúka výber z rôznych hier, s ktorými je možné učiť chatbota. Každý užívateľ si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Systém sme testovali s internými zamestnancami Tatra banky, ktorí zastupujú koncových používateľov.


Hráči hrajú hry a získavajú diamanty. Následne za ne získajú reálne odmeny.

Aktivita hráčov je podporovaná dobre premysleným gamification modelom, ktorého základom je zhromažďovanie skúseností, dosahovanie úrovní a prijímanie ocenení a odmien. Hráči na najvyšších miestach dostávajú vecné ceny. Ostatní hráči si môžu získané diamanty vymeniť za kredity, ktoré môžu vymieňať, napríklad za merchandise predmety.


Admin rozhranie umožňuje ovládať celý systém.

Systém je pripojený k admin rozhraniu, kde je možné nastaviť gamification mechanizmy, zmeniť herné parametre podľa aktuálneho správania hráčov, a tak vyvážiť vývoj hry podľa potreby.


Dizajn systém zabezpečuje konzistentnosť medzi platformami.

Konzistentný dizajn platformy je zabezpečený sadou hotových prvkov, ktoré sa recyklujú počas celého projektu. Systém návrhu bol vytvorený v procese krok za krokom vo fáze používateľského systému návrhu aplikácie.Systémová infraštruktúra.

Architektúra systému je postavená na dlhodobo udržateľných technológiách.Vybrané obrazovky

Výsledky

Aplikácia bola úspešne implementovaná v prostredí Tatra banky za menej ako 6 mesiacov. V súčasnosti, v aplikácii hrá viac ako 350 aktívnych anotátorov v rámci Tatra banky, čo pomáha zlepšovať chatbota.

check project
share project
pozrite si projekt
zdieľať projekt