Tatra banka – digitálny sprievodca detí vo svete financií TABI

Sme technologický partner Tatra banky a spoločne vyvíjame inovatívnu mobilnú aplikáciu TABI pre iOS a Android, ktorá hravo vzdeláva deti v oblasti financií. Ponúka edukatívne hry aj reálne bankové funkcie v bezpečnom a intuitívnom prostredí.

Informácie

  • Klient: Tatra banka
  • Typ projektu: natívne mobilné aplikácie pre iOS a Android
  • Služby: frontend vývoj mobilných aplikácií, backend, testovanie, analýza, projektový manažment
  • Rok: 2023 - súčasnosť

Intro

Klient

Tatra banka, člen skupiny Raiffeisen Bank International, je najinovatívnejšia banka nielen na Slovensku, ale aj v oblasti strednej a východnej Európy. Tatra banka je lídrom v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva a má za sebou viac ako 200 ocenení od 30 vyhlasovateľov. Tatra banka svojimi inováciami dlhodobo zjednodušuje život svojich klientov a prispieva k vytváraniu výnimočných skúseností.

Partnerstvo založené na dôvere

Sme strategický technologický partner

Naša spolupráca s Tatra bankou začala už v roku 2019, kde sme našu spoluprácu odštartovali na mobilnom bankovníctve a následne prerástla do spolupráce na anotačnej platforme Adamova škola či aplikácii Čítačka.


Po sérii úspešných spoluprác a ocenení sme boli pozvaní do výberového konania Tatra banky na realizáciu ďalšieho ambiciózneho projektu - TABI, mobilného bankovníctva pre deti.

“Najviac si cením to, že nemáte problém nám oponovať. Ak je niečo v rozpore s kvalitou, upozorníte na to. To posúva celý produkt.”

Marek LavčákHead of User Experience Design, Tatra banka

Príležitosť

Spustenie pionierskeho produktu

Mnohé štúdie dlhodobo poukazujú na to, že Slovensko zaostáva v oblasti finančnej gramotnosti v porovnaní s európskym priemerom. Čo potvrdil aj strategický výskum Tatra banky, ktorý identifikoval dve potreby: nástroj na správu financií a platformu pre finančné vzdelávanie. Tieto poznatky podnietili vývoj inovatívnej bankovej aplikácie, ktorá je špecificky navrhnutá pre deti a rieši potreby ich rodičov.

Aplikácia sprevádza dieťa finančným svetom už od prvých momentov, kedy začína hospodáriť s peniazmi, čo umožňuje formovať základné finančné návyky od útleho veku. Vďaka aplikácii získa nástroje pre bezpečné bankovníctvo a vzdelávanie vo finančných témach vo veku, keď sú deti najviac pripravené si ich osvojiť. Vytvára tiež priestor pre rodiča a dieťa, aby si vybudovali pozitívny vzťah k financiám.

O to viac nás teší, že sme mohli prispieť k vytvoreniu prelomového digitálneho riešenia, ktoré napĺňa našu víziu tvoriť zmysluplné a zodpovedné digitálne produkty, ktoré prinášajú hodnotu a posúvajú spoločnosť vpred.

Okrem toho je bankový trh silne penetrovaný a vyznačuje sa vysokými nákladmi na akvizíciu klientov. Vďaka dlhodobej práci a vzťahu, ktorý s nimi ako banka budujeme, sú často lojálnejší a časom sa z týchto mladých klientov stávajú bonitnejší klienti. Na základe týchto poznatkov Tatra banka identifikovala jedinečnú príležitosť, ako si zabezpečiť konkurenčnú výhodu. Tento prístup vytvára významný základ pre budúci rast a stabilitu banky.

Realizácia

Od konceptu k MVP za 6 mesiacov

Hneď v úvode projektu sme stáli pred výzvou vyvinúť funkčný produkt do šiestich mesiacov. Vďaka úzkej spolupráci s tímom Tatra banky sme naplnili očakávania klienta aj potreby používateľov.


Flexibilita a Scrumban boli kľúčové prvky, vďaka ktorým sme dokázali udržať rýchle tempo a zároveň zachovať vysokú úroveň kvality a bezpečnosti produktu. Ponaučenia získané z predchádzajúcich projektov nám umožnili efektívne riadiť proces vývoja MVP.

Technická analýza

Maximalizácia úspechu projektu

Vďaka dôkladnému rozčleneniu a definovaniu každej požiadavky, sme lepšie pochopili očakávania klienta, predvídali potenciálne problémy a navrhli efektívne riešenia. Tým sme sa vyhli potenciálnym komplikáciám pri dodaní produktu v ambicióznom termíne či komplikáciám v neskorších fázach vývoja.


Investícia do technickej analýzy priniesla významnú pridanú hodnotu tým, že:

  • zvýšila efektivitu,
  • presnosť odhadov času a nákladov,
  • znížila neistotu a riziká spojené s plánovaním projektu,
  • zvýšila spokojnosť klienta,
  • zabezpečila hladký priebeh celého projektu,
  • pevný základ pre budúcu údržbu a testovanie softvéru.

CSR

Zlepšovanie finančnej gramotnosti

Aplikácia otvára svet financií pre detských klientov jedinečným spôsobom. Vďaka sprievodcovi TABI, ktorý dieťa učí narábať s peniazmi, motivuje ho k šetreniu a inšpiruje k zodpovednému prístupu k peniazom. Edukačná časť aplikácie je prístupná pre všetkých, čím sa otvára možnosť finančného vzdelávania nielen pre klientov banky, ale pre všetky deti.


Vytvorenie aplikácie bolo v spolupráci s odborníkmi v oblasti detskej psychológie, herného a 3D dizajnu či finančného vzdelávania, čo umožnilo prispôsobiť obsah a funkcionality aplikácie tak, aby boli plne zrozumiteľné, zábavné a motivujúce pre deti.

Gamifikácia

Aplikácia vytvára podnetné prostredie, v ktorom je učenie prirodzenou súčasťou hry. V rámci aplikácie dieťa prechádza príbeh, na ktorý sú napojené ďalšie herné prvky, ktoré motivujú k učeniu a zároveň upevňujú získané vedomosti.


 

Personalizácia

Aktivity sú vytvorené tak, aby dieťa zabavili. Za správne riešenia získava dieťa virtuálnu menu, ktorú použije na nákup vylepšení pre svojho digitvora TABI.

Správa a bezpečnosť financií detí

Integrácia s hlavnou bankovou aplikáciou

Cieľom produktu je vyhovieť potrebám a očakávaniam oboch strán - detí aj rodičov. Aplikácia TABI ponúka vzdelávacie prvky a v kombinácii s mobilným bankovníctvom Tatra banka aj možnosť správy skutočných finančných prostriedkov dieťaťa.


Našou úlohou bolo rozšíriť hlavnú bankovú aplikáciu o rodičovskú zónu, v ktorej môže rodič aktivovať bankové služby pre svoje dieťa. Rodič má zároveň prehľad o finančných operáciách, možnosť nastaviť limity pre platobné karty a internetové transakcie svojho dieťaťa a je informovaný o každej transakcii svojho dieťaťa prostredníctvom voliteľných push notifikácií. Rodičia v aplikácii nájdu aj užitočné tipy a triky, ako viesť svoje dieťa k zodpovednému prístupu k peniazom.


Ak dieťa ešte nemá Detský účet, rodičia si ho môžu rýchlo a jednoducho založiť priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka.

Integrácia do bankových systémov

Bezpečnosť na prvom mieste

Bankové systémy sú jadrom finančných operácií, čo si vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred celým spektrom kybernetických hrozieb. Mobilná aplikácia komunikuje s bankovým systémom prostredníctvom middleware backendu, ktorý uľahčuje bezproblémovú komunikáciu medzi aplikáciami, posilňuje bankovú infraštruktúru proti potenciálnym ohrozeniam.
 

Výkonnostné a penetračné testy

Dôležitou súčasťou zabezpečenia bezpečnosti a kvality sú taktiež pravidelné penetračné a výkonnostné testy, ktoré aplikácia úspešne absolvuje priamo zo strany klienta. Tieto testy simulujú útoky na aplikáciu s cieľom identifikovať a opraviť potenciálne bezpečnostné slabiny predtým, ako by mohli byť zneužité.

Záver

Obohacujúca spolupráca

Naša úspešná spolupráca v rámci projektu TABI bola založená na vzájomnej dôvere a strategickom partnerstve s Tatra bankou. Vysoká dostupnosť a kontinuálny rozvoj produktu boli našimi prioritami počas celého projektu, čo bolo základom našej schopnosti agilne reagovať na zmenové požiadavky a nové funkcionality s ohľadom na dodržiavanie termínov.
 

Intenzívna spolupráca s tímom Tatra banky sa ukázala byť nesmierne produktívnou, vďaka vysokému stupňu profesionalizmu a férovému prístupu. Sme hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

“Počas celého projektu ste vždy ochotne urobili pomyselnú „míľu naviac“, keď to okolnosti vyžadovali. Som rád, že som mal možnosť vidieť Vašu vysokú mieru profesionality v praxi a schopnosť efektívne a systematicky pristupovať k náročným úlohám.”

Tomáš KomorníkProject manager, Tatra banka