Modernizácia a zefektívnenie fungovania beauty salónov pre Notino

Dizajn a vývoj nového B2B kanála pre malých a stredných poskytovateľov beauty služieb.

Informácie

  • Klient: Notino
  • Typ projektu: iOS & Android, web admin, landing page, web katalóg
  • Služby: Design, development, testing, project management, support
  • Rok: 2021 - súčasnosť

Dozviete sa

  • Ako sme sa rozhodli minimalizovať riziko chýb,
  • že kalendár nie je tak jednoduchý, ako sa môže zdať,
  • ako sa nám podarilo spojiť dva svety do jednej appky,
  • aj čo bolo najlepším strategickým rozhodnutím v rámci projektu.

Klient

Spoločnosť Notino, ktorá je na trhu už 19 rokov, je najväčším online obchodom s parfúmami a kozmetikou v Európe, pôsobí v 27 krajinách a má viac ako 24 miliónov spokojných zákazníkov. Poskytuje viac ako 100 000 unikátnych produktov od 2 500 svetových a menších lokálnych značiek a za minulý rok odoslalo viac než 100 miliónov balíkov po celej Európe. V Česku a na Slovensku získalo cenu ShopRoku, ako najkvalitnejší e-shop naprieč odvetviami. Svoju ponuku produktov sa Notino rozhodlo rozšíriť aj o najväčší agregát beauty služieb pod jednou strechou, čo sme nakoniec spolu dokázali.

Výzva

Najväčšou výzvou tohto projektu bola kombinácia ambiciózneho deadlinu a komplexného rozsahu projektu. Projekt bol nesmierne ťažký na koordináciu, keďže GoodRequest dodáva dizajn, backend, frontend, mobilný vývoj, testing a support. V najvyššej fáze projektu bol náš tím v zložení až 30 ľudí.

Výzvou bolo taktiež zabezpečiť, čo najplynulejšiu zmenu systému pre partnerov aj zákazníkov a zároveň vybudovať naše riešenie tak, aby zostalo technologicky nezávislé a minimalizovalo riziko chýb.

GoodRequest je strategickým partnerom

V úvode sme dali hlavy dokopy a veľmi sme si dali záležať na produktovom prístupe a dizajne zameranom na používateľa. Keďže scope projektu bol gigantických rozmerov, navrhli sme ho rozdeliť na 3 menšie releasy, čím sme minimalizovali riziko chýb.

Klientovi sme tak ukázali, že disponujeme nielen kvalitnými službami a technológiami, ale najmä myslíme v kontexte celej produktovej stratégie. Notino si vyberalo strategického partnera, nie konkrétne riešenie, a to je naša devíza v GoodRequeste.

Problémy si vyžadujú správne riešenie

Aby sme projekt začali správne, museli sme si byť istí, že plne chápeme požiadavky a očakávania klienta. Rozbehol sa kolotoč nekonečných meetingov, zadefinovanie špecifikácií, množstva dát, funkcionalít, ktoré bolo treba riešiť na viacerých úrovniach.

Jednou z najväčších prekážok, s ktorou sme sa zo začiatku potýkali, bolo dlho trvajúce produktové embargo - po jeho “odtajnení” sa do projektu začali zapájať noví stakeholderi. To malo za následok prínos nových myšlienok a tým zmeny UX a implementácie, na čo sme museli pohotovo reagovať.

Často sme sa stretávali aj so zmenami alebo rozšíreniami špecifikácie produktu, čo viedlo k mnohým prepracovaniam už existujúcich funkcionalít, čím sa zvýšil nárazové práce naprieč platformami.

B2B aplikácia – čo môže byť náročné na kalendári?

Nová B2B appka Notino Partner je určená pre malých a stredných poskytovateľov beauty služieb – pre kozmetické salóny, kaderníctva, barber shopy, masáže a fyzioterapiu, manikúru a pedikúru, estetické procedúry aj psie salóny.

V prvom milestone sme nadizajnovali a vyvinuli rozhranie, kde sa salóny môžu zaregistrovať, vytvoriť si svoj profesionálny profil a ponúkať svoje služby zákazníkom. Aplikácia umožňuje manažovať zamestnancov, zákazníkov a portfólio služieb a podáva detailné štatistiky o tom, ako funguje ich biznis.

Najväčšia výzva v rámci B2B aplikácie prišla s druhým míľnikom – navrhnutie online rezervačného systému, v rámci ktorého budú salóny spravovať rezervácie a plánovať pracovné zmeny zamestnancov v kalendári. Čo môže byť náročné pri dizajne kalendára, ktorých už existuje kopec? Táto úloha nás napriek tomu riadne potrápila. Museli sme vziať do úvahy množstvo funkcionalít a navrhnúť riešenie, ktoré bude veľmi jednoduché a intuitívne, a to ako pre mobilnú aplikáciu, tak aj pre administratívne rozhranie na desktope.

B2C - jedna appka, dva svety

Pôvodne sme sa mali podieľať len na dizajne a vývoji B2B aplikácie Notino Partner, no po čase sa potvrdilo, že dizajn B2C a B2B aplikácií ide ruka v ruke a je ťažké zladiť celý proces, ak ho zastrešujú dva rôzne tímy v dvoch rôznych firmách. Preto sme napokon prevzali záštitu aj nad dizajnom nového beauty modulu v B2C appke, v ktorom si zákazníci ľahko a rýchlo nájdu služby v okolí, rezervujú si termín online, či pridajú a prečítajú hodnotenia služieb.

S týmto rozhodnutím prišla aj nová obrovská technická výzva – ako zintegrovať nový modul sveta služieb do už existujúcej appky sveta produktov? Ako minimalizovať zásahy a úpravy aktuálnej infraštruktúry? Na úrovni Backendu a Frontendu sme potrebovali urgentne riešiť novovznikajúce otázky na vysokej architektonickej úrovni a popasovať sa tiež s výzvou, ako spojiť dva developérske tímy.

Dvojnásobne preto platí, že jedna appka – dva svety.

Administratívne prostredie – najlepšie strategické rozhodnutie

Pôvodná vízia Notina bola, že vytvoríme primárne mobilnú aplikáciu a k tomu iba jednoduché administratívne rozhranie slúžiace na import a export dát.

Ako je to však u nás v GoodRequest zvykom, myslíme "out of the box'' a vždy uvažujeme nad rámec zadania. Prišli sme preto s prelomovým riešením a spravili sme z ''web adminky'' nepriestreľný základ.

Robustnú informačnú architektúru sme vytvorili tak, aby bolo v admin rozhraní možné omnoho viac ako v mobilných appkách – spravovať content, číselníky služieb, mať prehľad a manažovať všetky potrebné operácie nad zamestnancom a salónom. Support získal tiež výhodnejšiu pozíciu, pretože dokáže cez admin rozhranie presne navigovať partnerov, čo uľahčuje prechod na nový systém.

Toto riešenie zjednodušilo celý vývoj a proces a je vynikajúcim strategickým rozhodnutím.

Agilné riadenie

Zvoliť vhodný proces vývoja je kľúčom k dosiahnutiu vysokého štandardu produktu. Pre projekt tohto rozmeru, časté zmeny špecifikácie a časovú náročnosť je najlepším postupom agilný spôsob projektového manažmentu. Agilné riadenie projektu umožňuje tímu pracovať s väčšou flexibilitou a efektívnejšie reagovať na požiadavky zákazníka. Vývoj projektu sa rozdelí do krátkych iterácií alebo šprintov, počas ktorých sa vyvíjajú konkrétne funkcionality, čo umožňuje rýchlejšie prinášať hodnotu.

Výsledky

Po prevzatí B2C aplikácie do našich rúk prebehla jej transformácia, ktorá zabezpečila rast konverzného pomeru na klientovom najsilnejšom trhu. Úspech zažíva aj nová B2B aplikácia, v ktorej sa rozrastá sieť partnerov aktívne spolupracujúcich so systémom, čo upevňuje pozíciu lídra nášho partnera.

Pozitívna spätná väzba od B2B partnerov aj zákazníkov podčiarkuje hodnotu, ktorú naša aplikácia poskytuje. Spoločne sme pripravení na ďalšie úspechy, rast a stanovenie nových štandardov v odvetví.

Spolupráca pokračuje

Po odovzdaní aplikácie sa naša cesta s Notinom nekončí. Aplikáciu neustále spravujeme a už teraz spolupracujeme s klientom na plánovaní a implementácii ďalších funkcionalít, ktoré by mohli vylepšiť aplikáciu a prispieť k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.

“Veľmi ma teší, že vytvárame produkty, ktoré sú orientované na používateľa a zlepšujú kvalitu života. Som tiež hrdý na náš tím, ktorý napriek viacerým výzvam ostal súdržný a odviedol dobrú prácu.”

Tomáš KuraťProject manager