Dizajn atraktívneho rozhrania pre najprestížnejší biznis magazín na Slovensku Forbes

Priniesť konzistentný používateľský zážitok a zabezpečiť škálovateľnosť pre mediálny dom, ktorý pôsobí v 3 krajinách pre pre niekoľko miliónov používateľov. To bola najväčšia výzva pre GoodRequest dizajn tím.

Informácie

  • Klient: Forbes (Barecz & Conrad Media)
  • Projekt: Website redesign (forbes.cz, forbes.sk, forbes.hu)
  • Služby: Design strategy, UX design, visual design
  • Rok: 2021 - 2022

Klient

Forbes je jedným z najúspešnejších a najčítanejších biznis magazínov na svete. Celkovo vychádza vo viac ako 27 krajinách a svojim čitateľom prináša svieži, inšpiratívny obsah z oblasti obchodu, financií, podnikania, motivácie a duševného zdravia.

Výzva

Našou výzvou bolo priniesť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým trom krajinám, teda Česku, Slovensku a Maďarsku. To znamenalo zamerať sa na ukazovatele, ktoré majú priamy vplyv na monetizáciu v každej krajine, ako aj celkovo zlepšiť UX a urobiť obsah čitateľnejším a ľahko použiteľným.

Okrem týchto výziev potreboval Forbes v každej krajine zlepšiť výkonnosť reklamných formátov, ale aj použiteľnosť na rôznych zariadeniach, najmä mobilných telefónoch.

Viac ako jeden web

Forbes v digitálnej podobe pôsobí na každom z trhov (CZ, SK, HU) už niekoľko rokov. Za tento čas sa digitálny magazín uberal vlastným smerom v každej krajine. Český Forbes má za sebou vizuálny refresh, rôzne štádiá implementácie UX procesov do produktu i úpravu interného CMS systému. V Maďarsku si upravili reklamné plochy tak, aby viac reflektovali ich národný trh. Na Slovensku vytvorili k populárnemu newsletteru Forbes Espresso rôzne personalizované verzie.

Fáza životného cyklu digitálneho produktu v každej krajine bola iná. Našou výzvou bolo zjednotiť nielen očakávania od našej spolupráce, ale aj všetky dokumenty (audity, prieskumy trhu,... ) Pre Forbes to nebol len jednoduchý, jednostránkový web, ale nastavili sme celú dizajn stratégiu a pokryli digitálny zážitok pre používateľov v 3 krajinách.

Rozdiely medzi krajinami a správanie používateľov boli badateľné už v ich monetizačných modeloch. Česká republika spustila prémiové predplatné už vlani, Slovensko má niekoľko projektov, pri ktorých využíva natívnu reklamu a Maďarsko sa stále spolieha najmä na predaj reklamného priestoru.

Kick-off workshop

Aby sme definovali problémy, ktoré chceme s klientom riešiť, začali sme workshopom. Klientovi sme tiež ukázali, že myslíme v kontexte celej digitálnej stratégie a nezameriavame sa len na dizajn. Okrem nášho typického kreatívneho procesu sme pridali guerilla testovanie pôvodného riešenia, aby sme zistili, aké sú najčastejšie problémy s použiteľnosťou produktu. Identifikovali sme obchodné bariéry, návrhy a hlavné “pain pointy” používateľov Forbes.

“GoodRequest rozšíril náš pohľad z redizajnu webu na pochopenie digitálnej stratégie ako celku. Počas ich showcase workshopu sme preskúmali niekoľko nápadov, ako by sme sa mohli zlepšiť na rôznych frontoch.”

Adriána HeglasováHead of Online, Forbes

Ako začať s tromi krajinami?

Existuje viacero prístupov k multinárodným tímom s rozdielnym štádiom produktu. My sme si zvolili "hero" krajinu, s ktorou sme celý projekt odštartovali a následne ako alternatívu zakomponovali národnostné rozdiely

Začiatok = Mnoho otázok

Ako sa používatelia orientujú v obsahu Forbes? Ako vnímajú monetizačný model? Aký zážitok majú počas čítania článkov? 9 hĺbkových rozhovorov nám pomohlo získať odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky. Dostali sme sa bližšie k reálnym používateľom. V rozhovoroch sme odhalili problémy a zároveň výzvy pre nový dizajn.

Prečo nepodceniť informačnú architektúru?

Ľudia si pri tomto (často podceňovanom) termíne predstavia iba navigáciu alebo menu. Informačná architektúra je však omnoho viac. Informácie nielen organizuje do celkov, ktoré vytvárajú skupiny, ale definuje aj, v akom čase sú zobrazené infomácie používateľovi, čím určuje jeho cestu - userflow.

Kategorizácia informácií

Maďarský a slovenský Forbes delil obsah do 6+ kategórií, čo viac-menej pokrývalo ich potreby pri kategorizovaní článkov. Český Forbes využíval tagy, ktoré pridávali ku konkrétnym článkom. Tie však neboli nijako špecifikované, každý článok obsahoval neštruktúrované tagy. Za krátky čas sa ich nazbieralo viac ako 250, čo kategorizáciu dát skomplikovalo.

Cardsorting s používateľmi nám pomohol identifikovať viacero príležitostí, ako upraviť kategórie Forbes obsahu a zjednodušiť tak navigáciu. S prihliadnutím na potreby všetkých 3 krajín a po analýze dát o návštevnosti kategórií a podkategórií sme vytvorili 8 kategórií prvej vrstvy pre slovenský a maďarský Forbes. Český následne využíva aj kategórie druhej vrstvy, kde sme s redakciou zaradili všetky existujúce tagy.

Úpravy obsahu

Jedným z hlavných cieľov, ktoré sme s Forbesom definovali, bolo zvýšenie zobrazených stránok na používateľa (pageviews). Zmeny používateľských ciest (userflow) sú neoddeliteľnou zmenou pre zvýšenie tejto metriky. Jedným z konkrétnych problémov, ktoré sme riešili, boli obsahové vsuvky, napríklad odporúčané články, ktoré často viedli k ukončeniu čítania a odchodu. Ďalšou veľkou témou boli odporúčané články, kde už český Forbes v tom čase experimentoval s algoritmom, ktorý priniesol žiadané výsledky. My sme následne len pomohli upraviť layout týchto článkov, aby bolo zrejmé, kam a prečo má používateľ pokračovať.

Bez testovania to nejde

Do nášho dizajn procesu neoddeliteľne patrí používateľské testovanie. Vďaka testovaniu včasne odhalíme nedostatky návrhu a vieme ich odstrániť pred implementáciou. Pri testovaní prototypu pre Forbes sme sa zamerali hlavne na zmenenú navigáciu a nové obsahové prvky v detaile článku. Podľa výsledkov testovania sme návrh následne upravili.

Aby bola zachovaná konzistencia

Škálovateľnosť dizajnu pre 3 krajiny bola jednou z hlavných podmienok pre tvorbu nového dizajn systému. Flexibilita a modularita tohto systému dovoľuje rapídne zrýchliť dizajn a implementáciu nových podstránok. Taktiež je zachovaná konzistentnosť brandu Forbes vo všetkých 3 krajinách. Pri tvorbe dizajn systému sme sa zamerali aj na prístupnosť dizajnu, aby bol obsah pohodlne čitateľný aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

RESULTS

Magazínu Forbes sme v troch krajinách pomohli vylepšiť používateľský zážitok a navrhnúť celkovú dizajn stratégiu. Zjednodušili sme navigáciu, aby bol  obsah pre návštevníkov lepšie prístupný a ľahšie čitateľný. Optimalizovali sme reklamné plochy a vytvorili komplexný dizajn systém, ktorý zjednocuje dizajn, použiteľnosť a uľahčuje implementáciu na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Tešíme sa z každej vašej návštevy magazínu Forbes.

“Zákaznícky zážitok je séria malých zmien, ktoré majú na konci dňa veľký vplyv. Je to dlhodobý proces, nie jednorazový zásah. Sme radi, že sme v tomto s Forbes tímom na jednej lodi.”

Michal SleziakHead of Product, GoodRequest