Zavedenie prvkov gamifikácie do vzdelávacej platformy založenej na umelej inteligencii

Interný nástroj, ktorý slúži na anotovanie textu. Je integrovaný v Tatra banke (člen skupiny Raiffeisen Bank International) a pomáha spracovávať desiatky tisíc historických chatových záznamov do štrukturalizovaných databáz pre chatbota Adama. Všetky anotácie zadávajú interní zamestnanci. Tí medzi sebou v procese súťažia. Motivovaní sú aj hodnotnými odmenami.

Informácie

  • Klient: Tatra banka
  • Typ projektu: webová aplikácia
  • Služby: dizajn, frontend a backend vývoj, QA, DevOps, projektový manažment
  • ‍Rok: 2019 - súčasnosť

FEIEA Grand Prix in category Best Game Changing Internal Communications Strategy. 

Association of Internal Communication in the Online/Digital category.

viac ako 2 400 anotátorov.

650k+ odohratých hier

VÝZVA

Zamestnanci sú zaneprázdnení prácou. Ako môžeme navrhnúť systém, ktorý ich podnieti hrať na určitý čas počas dňa, aby ale zároveň zostali efektívni vo svojej práci?

 

“Zákaznícky zážitok je séria malých zmien, ktoré majú na konci dňa veľký vplyv. Je to dlhodobý proces, nie jednorazový zásah. Sme radi, že sme v tomto s Forbes tímom na jednej lodi.”

Michal SleziakHead of Product, GoodRequest

Zníženie času onboardingu 
používateľov. Vďaka sprievodcovi.

 

Výber z rôznych herných mechaník.
Testované používateľmi počas vývoja.

Aplikácia ponúka výber z rôznych hier, s ktorými je možné učiť chatbota. Každý používateľ si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Systém sme testovali s internými zamestnancami Tatra banky, ktorí zastupujú koncových používateľov.

Hráči hrajú hry a získavajú diamanty.
Následne za ne získajú reálne odmeny.

Aktivita hráčov je podporovaná dobre premysleným gamification modelom, ktorého základom je zhromažďovanie skúseností, dosahovanie úrovní a prijímanie ocenení a odmien. Hráči na najvyšších miestach dostávajú vecné ceny. Ostatní hráči si môžu získané diamanty vymeniť za kredity, ktoré môžu vymieňať, napríklad za merchandise predmety.

Admin rozhranie umožňuje
ovládať celý systém.

Systém je pripojený k admin rozhraniu, kde je možné nastaviť gamification mechanizmy, zmeniť herné parametre podľa aktuálneho správania hráčov, a tak vyvážiť vývoj hry podľa potreby.

 

Dizajn systém zabezpečuje
konzistentnosť medzi platformami.

Konzistentný dizajn platformy je zabezpečený sadou hotových prvkov, ktoré sa recyklujú počas celého projektu. Systém návrhu bol vytvorený v procese krok za krokom vo fáze používateľského systému návrhu aplikácie.

Systémová infraštruktúra.

Architektúra systému je postavená na dlhodobo udržateľných technológiách.

Vybrané obrazovky

 

RESULTS

The application was successfully implemented in the environment of Tatra banka in less than 6 months. Currently, more than 350 active annotators within the Tatra banka, Raiffeisen Bank International play in the application, thus helping to improve chatbot.

Zdieľať projekt