16. Aug 2022Design

Dobrá typografia je neviditeľná: Mikrotypografia a časté chyby v typografii

Mikrotypografia je umenie zlepšiť vzhľad a čitateľnosť textu s minimálnou mierou vizuálnej rušivosti. Mikrotypografia sa netýka len samotných znakov, ale aj slov alebo riadkov. Vylepšenia v rámci mikrotypografie by v ideálnom prípade nemali byť ani rozpoznateľné. Prinášame vám pár pravidiel, ktoré vám pomôžu zlepšiť čitateľnosť pomocou mikrotypografie.

Aneta StašikováDigital Product Designer

Prinášame ti tretí článok o typografii. V prvom článku ste si prečítali o základných pojmoch v typografii, základných rozdeleniach či anatómii písma. Druhý článok bol zameraný prioritne na čitateľnosť, čítavosť a faktoroch, ktoré tieto skúsenosti ovplyvňujú.

V tomto článku si prečítate o mikrotypografii, o jej význame a o častých chybách, s ktorými sa stretávame skoro každý deň.

Pomlčka vs spojovník

Medzi najčastejšie zamieňané znaky patrí pomlčka a spojovník.

Pomlčka je z oboch strán od textu oddelená medzerami a je dlhšia ako spojovník. Používa sa pri uvádzaní jednotlivých bodov, na označenie rozpätia (5. – 7. storočie), namiesto vynechaného sponového slovesa (mladosť – pochabosť), pri oddeľovaní priamej reči… 

Spojovník je kratší a píše sa zásadne bez medzier. Spojovník spája zložené výrazy alebo označuje delenie slov na konci riadka. 

Priama reč a slovenské úvodzovky

Ak dizajnujeme produkt pre slovenský trh, mali by sme dbať na správny výber písma. Mnoho písem spodné úvodzovky nemá, alebo majú nesprávny tvar. Malá pomôcka, existuje pravidlo 9966 - spodné úvodzovky majú tvar číslice 9 (vrch je širší), vrchné majú tvar číslice 6 (spodok je širší).

Úvodzovky v iných krajinách

Pri používaní úvodzoviek by sme mali myslieť aj na krajinu, pre ktorú produkt vytvárame. Ak keď sa  " " " akosi stali medzinárodným znakom a rozumie im skoro každý, pri dizajnovaní produktov pre štátne inštitúcie, vzdelávanie či noviny by sme sa mali riadiť pravidlami spisovného jazyka danej krajiny. Pozrite si správne používanie a tvary úvodzoviek v iných krajinách.

Zápis hodnôt, jednotiek

V tejto problematike vládne v slovenčine nesúlad. Zápisy znakov pravidlá slovenského pravopisu v každom prípade oddeľujú medzerou. Avšak staršia slovenská literatúra ale aj kniha Typografické minimum od autora Romana Šípka uvádzajú písanie hodnôt bez medzery ak vystupuje ako prídavné meno. Pravdepodobne to pramení zo slovného zápisu ktorý sa píše spolu - napr. päťpercentový.

Dátum

Pri číselnom vyjadrení dátumu sa jednotlivé zložky dátumu oddeľujú medzerou. V prípade zápisu roka by sa mala použiť celá verzia. V niektorých prípadoch ako je úzka sadzba, interné písomnosti typu: protokol či zápisnica sa môže použiť skrátená verzia bez medzier.

Taktiež by sa číslo 0 nemalo sádzať pred jednociferné číslo. Výnimkou sú znova právne dokumenty, matrika, protokoly…

Otáznik

Vec, ktorá sa šíri ako pandémia. Viac a viac si všímame, že mnoho ľudí dáva pred "?" medzeru. Medzera pred "?" nepatrí. Nikdy! Nikdy! Nikdy! :) 

Predložky a spojky na konci riadku

Slovenská typografia zakazuje ponechávať na koncoch riadkov jednopísmenové predložky a spojky. Častá chyba v digitálnom svete, ktorá je neraz dielom dizajnéra, ktorý text nečíta, iba ukladá na správne miesto. Pri body textoch tento problém asi riešenie nemá kvôli veľkostiam screenov a responzivite. Nadpisy sa ale často kódia fixne, tam to ovplyvniť môžeme. Dizajnéri, čítajme.

Typografický slang - Sirota

Sirota je posledný riadok predchádzajúceho odstavca na začiatku nového stĺpca alebo strany.

Typografický slang - Vdova

Vdova je opakom siroty, teda vznikne ak prvý riadok nového odstavca zabudneme na konci stĺpca alebo stránky.

Vyznačovanie textu a interpunkcia

Vyznačovanie slov v texte vie byť riskantné. Podčiarkovanie zasahuje do dolných doťahov, kurzíva sa stráca v texte, polotučné a plnotučné písmo môže splývať. K ďalším problémom dochádza spojením vyznačovania a interpunkciou. Slovenské pravidlá v tom majú jasno. Vyhráva estetika nad gramatikou, a teda interpunkcia sa viaže na zvýraznené slovo. Napríklad: kurzívové slová v zátvorke sa sádzajú do kurzívových zátvoriek.

Zaujímavosť: V Česku vyhráva gramatika nad estetikou :)
 

Zapisovanie času 

Napadlo vám niekedy čas zapísať inak ako pomocou dvojbodky? Aj keď sa s týmto zápisom stretávame skoro všade, nie je to správne riešenie. Dvojbodka sa začala používať s príchodom digitálnych hodiniek.

Podľa pravidiel spisovnej slovenčiny by sa hodiny a minúty mali oddeľovať bodkou, minúty od sekúnd oddeľujeme dvojbodkou, a sekundy od desatín sekúnd oddeľujeme desatinou čiarkou. Aj tuto máme však výnimku, a tou je športová udalosť kde sa hodiny a minúty oddeľujú taktiež dvojbodkou.

Ako upozorňuje autor projektu Typtop.sk Martin Fek, použitie pomlčky vo význame „od do" je sporné. Mnohé pôvodné jazykové materiály hovoria o pomlčke bez medzier, avšak súčasné Pravidlá slovenského pravopisu či norma STN 01 6910 hovoria o používaní pomlčky s medzerami. Podľa názoru autora je písanie výrazov „a", „do", „od do" či „verzus/proti" vyjadrením vzájomného vzťahu, a preto by sa nemali oddeľovať ďalšími medzerami okolo pomlčky. Autor však navrhuje aj riešenie "vlk sýty a ovca celá", a to kompromis medzi dizajnérmi aj jazykovedcami, umiestniť 1/4 medzery okolo pomlčky, pričom spojovník v tomto zmysle nesmie zostať na konci riadku.

Naša séria článkov o typografii sa nateraz končí, avšak ak vám nejaká téma v článkoch chýba, neváhajte nám napísať a my sa na ňu radi pozrieme.

Aneta StašikováDigital Product Designer