24. May 2021Insight

iOS Academy: Feedback iOS developerov na 2 mesiace vzdelávania a programovania

Prečo je talent pre každú organizáciu zásadný, riešil náš CEO Tomáš Lodňan v predchádzajúcom článku. Voľným pokračovaním je tento článok o tom prečo sme vytvorili projekt iOS Akadémia. Od januára do konca marca sme sa venovali rozvoju iOS developerov.

Ako začala iOS Academy?

iOS Akadémia bola určená mierne pokročilým developerom. Chceli sme sa venovať ľuďom, ktorí už niečo o programovaní vedeli, práve dokončili štúdium, alebo programovali bez bližšej špecializácie. Taktiež developerom bez predchádzajúcich skúsenosti z nejakého projektu.

Spoločne s našimi vývojármi Dominikom, Pavlom a Filipom sme zorganizovali niekoľko prezentácií, kde sme sa snažili dotknúť všetkých dôležitých oblastí. Od základov až po pokročilejšie témy.

ios academy pre budúcich ios developerov, plná vzdelávania a programovania

Feedback našich nových iOS developerov po absolvovaní akadémie

Oleks

Ako hodnotíš odborné prednášky, mentora a celkový prínos / koncept akadémie?

Koncept akadémie sa mi veľmi páčil, mentori vysvetľovali informácie zrozumiteľne a venovali veľkú pozornosť každej téme. Mal som sa vždy na koho obrátiť s otázkami a získať potrebnú informáciu.

Aký rozdiel (benefity a prípadne negatíva) vidíš na stáži v porovnaní so samovzdelávaním?

V porovnaní so samovzdelávaním akadémia umožňuje získavanie praktických znalostí a ich realizáciu. Považujem za dôležitú možnosť výmeny skúseností a znalostí medzi účastníkmi akadémie a mentormi.

Pripravila ťa stáž na prácu na projektoch ?

Vďaka akadémii som sa pripravil na veľké projekty a najmä na prácu v tíme. Oceňujem praktické tipy pri príprave na projekty, dobrú organizáciu a poučné prednášky.

Ak si spomenieš na 2 mesiace iOS stáže - ako by si ju v niekoľkých vetách popísal? Čo ti z nej utkvelo najviac v pamäti.

V pamäti mi určite zostala pozitívna atmosféra v tíme, každodenné prednášky, pravidelné online stretnutia s účastníkmi akadémie, dobrá organizácia stáže a užitočné rady mentorov.

Ak čakáš na svoju príležitosť... JE TU! Nahliadni a prihlás sa do programu GoodRequest.Academy!

Marián

Ako hodnotíš odborné prednášky, mentora a celkový prínos / koncept akadémie?

Prednášky boli pripravené na profesionálnej úrovni, celkovo je tento koncept veľmi prínosný. Rola mentora je v procese určite dôležitá (hlavne keď je to senior developer), pretože dostávaš feedback, či už vo forme code review/pripomienok od skúsenejšieho.

Aký rozdiel (benefity a prípadne negatíva) vidíš na stáži v porovnaní so samovzdelávaním?

Určite to má oproti samovzdelávaniu veľa výhod. Hlavný rozdiel je asi v tom, že keď si nevieš rady, tak sa stačí sa spýtať mentora a nemusíš všetko googliť.

Pripravila ťa stáž na prácu na projektoch?

Jednoznačne, bez toho by som to asi ani nezvládal. Zbytočne by sa potom uberal čas senior developerom aby pri mne "stáli" a pomáhali mi.

Ak si spomenieš na 2 mesiace iOS stáže - ako by si ju v niekoľkých vetách popísal? Čo ti z nej utkvelo najviac v pamäti?

Bola to pre mňa úplne nová vec a som rád, že som do toho šiel. Najviac mi asi utkveli dobre pripravené prednášky a príjemný prístup mentorov.

Filip

Ako hodnotíš odborné prednášky, mentora a celkový prínos / koncept akadémie?

Forma prednášok v podobe "trocha teórie" a veľa "live coding" ukážok bola skvelou voľbou. Toto hodnotím ako najväčšie pozitívum čo sa týka vzdelávania počas iOS Akadémie. Prezentované ukážky boli výsledkom skúsenosti a zručnosti mentora. Takýto obsah by bolo možné nájsť aj na webe, ale určite by to zabralo veľké množstvo času a kvalita by nebola na takej úrovni.

Aký rozdiel (benefity a prípadne negatíva) vidíš na stáži v porovnaní so samovzdelávaním?

Najväčší benefit je prezentovanie a učenie sa na projekte, ktorý síce bol takým "inkubátorom", ale všetko z neho som hneď vedel uplatniť na reálnom projekte, keďže štruktúra/spôsob programovania je totožný.

Pripravila ťa stáž na prácu na projektoch?

Stáž bola super prípravou na prácu na nových projektoch. Najskôr som naskočil na Bistro, kde som sa musel učiť veľa nových vecí, a niekedy to celkom "bolelo." :) Následne prechod na Humanet (nový projekt) už bol bezbolestný.

Ak si spomenieš na 2 mesiace iOS stáže - ako by si ju v niekoľkých vetách popísal? Čo ti z nej utkvelo najviac v pamäti?

Asi len heslovite: Marošové prednášky, pripravenosť obsahu iOS Akadémie, "súťaženie" s ostatnými účastníkmi Akadémie (áno, nebola to súťaž, ale predsa to tam bolo). A pushka so schváleným pull requestom vedela urobiť deň.

Ukážka priebehu iOS Akadémie v réžií Maroša Nováka

Zopakuje sa ešte iOS Academy?

Určite áno, vlastne práve teraz. Presvedčili sme sa, že keď nájdete dobrých ľudí, ktorí potrebujú len trochu mentoringu, môžu sa z nich rýchlo stať dobrí vývojári.

Chceš sa stať súčasťou nášho iOS tímu? Otvorili sme pre teba našu iOS academy!

Maroš NovákHead of iOS