3. May 2022Insight

Zdieľanie vedomostí v GoodRequest: workshop o databázach QA a backend tímu

Vzdelávanie je kľúčovým prvkom úspechu každej spoločnosti. V prípade IT spoločnosti to platí dvojnásobne. Digitálna doba sa dynamicky vyvíja a preto nemôžeme zaspať na vavrínoch. V GoodRequest je vzdelávanie na prvom mieste. Všetci si pravidelne stanovujeme ciele v oblastiach osobného rozvoja, ale ako tieto ciele splniť pri všetkých našich každodenných povinnostiach?

Peter KoniarQA Tester

Netreba hľadať výhovorky. V rámci pracovného času si treba vyčleniť priestor, ktorý budem denne alebo týždenne venovať práve vzdelávaniu. Iba týmto nastavením si na to skutočne nájdete čas. Ako si však môžeme pomôcť ešte viac?

Dbáme na to, aby sme v prípade, že viacero členov tímu má rovnaký cieľ vzdelávania, uskutočnili interný workshop na túto tému. V skratke to znamená, že skúsenejší kolega v danej oblasti pripraví niekoľko hodinové alebo dňové školenie, počas ktorého sa snaží objasniť danú problematiku teoreticky, ale aj prakticky.

Výhody interného workshopu sú: 

  • Svojho skúsenejšieho kolegu osobne poznáme a dôverujeme mu.
  • Časová flexibilita.
  • Praktická časť na jednom z projektov spoločnosti.
  • Priateľská atmosféra.
  • Zblíženie sa v rámci spoločnosti.

V tomto duchu sa nieslo aj dvojdňové školenie o databázach. Časť QA tímu mala za cieľ posunúť prácu s databázami na vyššiu úroveň. Potrebovali sme štandardizovať postup práce s konkrétnymi typmi databáz a osvojiť si teóriu. Napísať vlastné skripty a pomôcť vývojárom pri debugovaní problémov tak, aby sme im mohli v reporte poskytnúť čo najviac informácií o chybe.

Získali sme prehľad o rôznych databázových systémoch, dátových typoch, kľúčoch a obmedzeniach. Sústredili sme sa aj na pochopenie najčastejších problémov, ktoré pri práci s databázou vznikajú. Všetky teoretické poznatky sme si overili pri písaní vlastných dopytov a SQL skriptov. 

Workshop prebiehal dva dni a celý sa niesol v dobrej atmosfére, čo nám pomohlo naladiť sa na rovnakú vlnu a posunúť úroveň vedomostí o úroveň vyššie. Sme presvedčení, že len kontinuálne vzdelávanie zabezpečí zvyšovanie kvality a udržiavanie našich projektov na najvyššej možnej úrovni.

Peter KoniarQA Tester