Business

#grpartners: UI / UX design a frontend pre interný informačný systém od MAZARS

Do UI / UX dizajnu a frontend vývoja sa v júni púšťame s tímom profesionálov zo spoločnosti Mazars. Spoločne vytvárame pokročilý digitálny produkt PayMap.

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby. Spoločnosť pôsobí vo vyše 90 krajinách a zamestnáva 42 400 odborníkov – 26 000+ v integrovanom partnerstve a 16 000+ v rámci Mazars North America Alliance. Vďaka neustálemu rozvoju znalostí, zručností a technológií čí citu pre kultúrne špecifiká poskytuje na mieru šité služby.

Partnestvo s Mazars založené na tvorbe dizajnu a frontend pre informačný systém

UX Design pre webovú aplikáciu

Cieľom našej spolupráce je vývoj webovej aplikácie PayMap, ktorej úlohou je spracovanie širokej škály dát pre mzdové podklady nadnárodných spoločností. Dôležitou súčasťou spolupráce je taktiež dizajn webovej aplikácie, ktorý sme odštartovali dôkladnou UX analýzou a definíciou problému, ktorý ma PayMap vyriešiť a spoznať požiadavky budúcich používateľov. Vďaka výstupom z analýz bolo možné efektívne prejsť do tvorby informačnej architektúry a UI dizajnu informačného systému.

Hlavným benefitom produktu je spracovanie podkladov na mzdy aj napriek špecifickým vstupným dátam naprieč krajinami. Taktiež ich prehľadná grafická interpretácia, ktorá používateľov odbremení od neprehľadnej práce s obrovskými tabuľkami. Úlohou informačného systému je taktiež zachytiť a upozorniť na chýbajúce informácie či vzniknuté chyby pri spracovaní.

Platform description:

Tomáš Kurať17 Jun 2021