16. Jul 2020Android

GoodPagerIndicator - vlastná implementácia indikátora pre ViewPager2

GoodPagerIndicator pre ViewPager2 je ready pre tvoj projekt. :-) Otestovaný a pripravený ako verzia 1.0.0..

Jan KandráčAndroid Developer

Čo ponúka?

  • Niekoľko základných aj netradičných implementácií indicatora pre ViewPager2, ako sú napríklad koláčový indicator, či indicator, ktorý zobrazuje percentá.
  • Zároveň poskytuje niekoľko abstraktných tried, ktoré ti umožnia jednoducho si vytvoriť vlastný vizuál pre tvoj indicator. Nám dovolia veľmi rýchlo ťa zásobovať novými a novými vizuálmi.
  • Všetky implementácie umožňujú spracovať swipe aj click eventy pre rýchlejšiu navigáciu medzi stránkami.

GoodPagerIndicator, ako nositeľ mena tejto knižnice, distribuuje progress medzi viacero bodiek, nie len dvoch susediacich. Väčšina knižníc takýto problém nerieši.

Nastaviť si môžeš minimálnu, či maximálnu veľkosť bodky, farbu aktívnej a neaktívnej, interpolátory a mnohé ďalšie parametre, aby tvoja aplikácia mohla lepšie vyniknúť.

Knižnica je uložená na jitpack.io Vďaka čomu, bude jednoduché použiť ju aj v tvojom projekte.

goodpager indicator

Všetky detaily a potrebné informácie nájdeš na našom GitHub projekte.

Jan KandráčAndroid Developer