26. Nov 2023Insight

Cesta von – Pomáhame tým, ktorí to potrebujú

Ešte výstižnejšie, pomáhame tým, ktorí pomáhajú. V GoodRequest nás vždy napĺňajú zmysluplné projekty a OZ Cesta von právom patrí medzi ne. Už od roku 2018 robí tím Cesty von pozoruhodný prínos v marginalizovaných komunitách a ak si niekto zaslúži pomoc, tak sú to práve oni. Poďme sa ale pozrieť ako to celé prebiehalo a čo je výstupom.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite

Ako sme začali

GoodRequest kindness

V GoodRequest si uvedomujeme, že máme viac šťastia, ako mnohí iní. Existuje však množstvo ľudí, ktorí čelia existenčným problémom, žijú v chudobe, nevhodných podmienkach alebo žijú vo vylúčených komunitách. Preto berieme ako istú formu zodpovednosti týmto ľuďom pomáhať.

V rámci Kindness aktivít je naša podpora finančná, materiálna či odborná - najmä v oblasti vzdelávania, rozvoja komunity a nepopulárnych tém o ktorých je potrebné hovoriť a konať. Viac než pred rokom sme si vypočuli podcast Odsúdení na neúspech, kde sa členka správnej rady Cesty von a novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová venuje práve téme vylúčených komunít a práci Omám. Organizácia a jej posolstvo sa nám veľmi zapáčili a hneď sme vedeli, že iniciatívu chceme podporiť čo najzmysluplnejším spôsobom.

Občianske združenie Cesta Von a program Omama

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom, ktorí sa dlhodobo nachádzajú na hranici chudoby, postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Poslaním OZ je posilniť postavenie sociálne znevýhodnených jednotlivcov všetkých vekových kategórií rozvíjaním ich potenciálu a posilňovaním ich osobných, sociálnych, materiálnych zdrojov a zručností. Tento cieľ dosahujú prostredníctvom rôznych služieb a iniciatív vrátane poradenstva, vzdelávania, spoločenských a publikačných aktivít, medzinárodnej spolupráce a organizácie podujatí.

Ich najznámejším projektom je projekt Omama, ktorý sa zameriava na podporu zdravého vývoja rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 rokov). Projekt Omama poskytuje ranú starostlivosť formou návštev Omám v domácnostiach, ktoré pomáhajú mamičkám z chudobných komunít správne rozvíjať ich deti už od narodenia. Týmto spôsobom sa deti dostávajú na správnu cestu a majú základy, na ktorých môžu stavať v budúcnosti. Projekt momentálne pôsobí v 31 komunitách.

Naša pomoc

Predtým než v GoodRequest pomôžeme akejkoľvek organizácii, spojíme sa s jej zástupcami a spoločne nájdeme najlepšie formu pomoci. Po rozhovore s koordinátorom projektu Cesta von sme zistili, že by ocenili pomoc práve v oblastiach, v ktorých sa vyznáme najlepšie – technológie a dizajn. Aj keď sa snažili urobiť veľa vecí sami, neboli s výsledkom spokojní a ich najväčším problémom bol zastaraný a neprehľadný web, ktorý chceli zmeniť, no nemali na to dostatočné kapacity. Uvedomovali si, že ich súčasná webstránka je preplnená obsahom a môže byť pre potenciálnych darcov neprehľadná, čo môže spôsobiť, že nebudú mať jasnú predstavu o tom, ako môžu združenie podporiť. Preto sme sa rozhodli, že najlepšia forma pomoci je práve vytvorenie novej webstránky.

Keďže bol čas Vianoc, tak sme sa rozhodli podporiť združenie aj materiálne. Mnohí naši kolegovia priniesli hračky, iní zas pomohli finančne.

Dizajnová časť

Začali sme Workshopom

Na začiatku spolupráce sme spolu s tímom z Cesty Von zorganizovali celodenný workshop. Pozreli sme sa na víziu, misiu a ciele Občianskeho združenia, a väčšinu času workshopu sme venovali 4 hlavným persónam - Veľkí darcovia, Malí darcovia, Aktivisti a verejnosť. Cieľom bolo zistiť, kto je náš používateľ, aké sú jeho potreby, ako im vieme novou webstránkou pomôcť. Na konci workshopu sme si zadefinovali Value proposition Canvas kde sme sa pozreli na spoločné Ciele, Problémy a Výsledky štyroch spomenutých persón.

Výsledkom Workshopu bolo vzájomne pochopenie spolupráce, konkretizácia problémov, ktoré chceme vyriešiť a zadefinovanie jednotlivých cieľov.

Zadefinovali sme Informačnú architektúru

Keďže občianske združenie Cesta von sa skladá z viacerých programov, organizuje podujatia, ponúka rôzne podoby podpory či píše články a príbehy omám, ľahká a prehľadná navigácia je základom úspechu novej webstránky.
Preto sme sa rozhodli vytvoriť wireframy ešte pred fázou dizajnu. Táto fáza nám pomohla jasne definovať rozloženie a usporiadanie jednotlivých prvkov bez vplyvu vizuálnych detailov, ako sú farby či typografia. Taktiež sme rýchlo a efektívne experimentovali s rôznymi konceptmi, odstránili zbytočné detaily a sústredili sa na základné prvky návrhu. Okrem toho nám wireframy pomohli získať spätnú väzbu už v skorých fázach projektu.

Nová vizuálna identita

Cesta von nemala jasne stanovenú a konzistentnú vizuálnu identitu. Preto bolo potrebné pomôcť s vytvorením novej, ktorá odráža tú pôvodnú, avšak vniesli sme do nej nový život a nápaditosť.

Pri definovaní novej vizuálnej identity sme chceli zdôrazniť misiu OZ - pomoc rómskym deťom. Identita odráža ich hravosť, radosť zo života a detskú zvedavosť. Priniesli sme novú farbu, kreslené elementy a novú typografiu. Zároveň sme sa však snažili zahrnúť aj vážnosť a dôležitosť ich misie v oblasti pomoci rómskym deťom a ich rodinám. 

Celkovo sme sa snažili vytvoriť vizuálnu identitu, ktorá bude veselá, zrozumiteľná a bude sa ľahko identifikovať s organizáciou Cesta von. Veríme, že táto nová identita pomôže organizácii lepšie komunikovať svoje posolstvo a ciele s verejnosťou, a zároveň pomôže zvýšiť povedomie o dôležitosti pomoci rómskym deťom a ich rodinám.

Finálny dizajn

Po zadefinovaní vizuálnej identity sme sa začali venovať vytváraniu finálneho dizajnu. V tejto fáze sme pravidelne komunikovali s klientom a zohľadňovali sme ich názory a pripomienky. Stále sme si držali v mysli ciele OZ, ako aj našej spolupráce s nimi.

Vytvorili sme jednoduchú, prehľadnú a intuitívnu webovú stránku, ktorá návštevníkom poskytuje informácie o aktivitách organizácie, jej poslaní a cieľoch. Zároveň sme chceli, aby nenásilne poskytovala rozmanité možnosti ako pomôcť.

Pri vytváraní finálneho dizajnu sme boli konzistentní s novou vizuálnou identitou združenia. Chceli sme, aby odrážala detskú hravosť, no zároveň pôsobila profesionálne. Taktiež mala zachovať osobitý šarm organizácie Cestavon a jej zameranie na pomoc rómskym deťom a ich rodinám.

Vývoj: jednoduchá správa obsahu prvoráda

Ruku k dielu priložili aj naši žilinskí kamaráti z digitálnej agentúry Inoby, ktorí zastrešili vývoj webu. Jednou z kľúčových požiadaviek bolo, aby bolo aby mali administrátori možnosť upravovať webovú stránku bez námahy a bez toho, aby do procesu museli zapájať vývojárov. Z toho dôvodu bola webová stránka postavená na CMS WordPress. Toto riešenie umožňuje administrátorom aktualizovať a spravovať obsah podľa vlastného uváženia, čím získavajú plnú kontrolu nad webom.

Budúcnosť OZ Cesta von

Sme veľmi hrdí na to, že sme organizácii Cesta von mohli pomôcť či už materiálne alebo našou expertízou. Je úžasné vidieť, ako sa táto organizácia neustále rozrastá a vytvára nové programy a aktivity. Ich úsilie zamerané na pomáhanie ľuďom, ktorí to majú v živote ťažké, je naozaj neskutočné a inšpirujúce. Veríme, že aj vďaka našej pomoci bude ich práca viac oceňovaná a že ich úspechy budú ďalej rásť, aby mohli pomôcť ešte viac ľuďom a poskytnúť im šancu na nový začiatok.

GoodRequest FamilyLead, Build, Unite