7. Mar 2022Insight

Ako sa správať v hybridnej vojne z pohľadu IT spoločnosti

Veľa sa hovorí a píše o invázií na Ukrajinu, o tom ako pomôcť finančne, materiálne alebo ľudsky. Za GoodRequest by sme chceli pridať ďalší pohľad na vec, ako vie každý ovplyvniť dianie nielen na Ukrajine, ale aj u nás. Keďže sme IT spoločnosť, všetci naši zamestnanci majú IT vzdelanie alebo majú vzťah k IT, preto to bude práve pohľad zo strany informácií a technológií.

Netreba sa zľaknúť, pretože informácie a odporúčania, ktoré v článku spomínam, sa týkajú každého, kto spracováva nejaké informácie a používa technológie. Čiže všetkých.

Informácie

Informácie hýbu svetom a bez ohľadu na to, či sú pravdivé alebo nepravdivé dokážu ovplyvniť myslenie a správanie ľudí. Dezinformácie sú nástrojom hybridnej vojny, ktorej cieľom je ovplyvniť spoločenské a politické myslenie v krajine, a tak ju destabilizovať a "dobyť" bez použitia vojenskej sily (napr. anexia Krymu) alebo pripraviť pôdu pred skutočnou inváziou (teraz Ukrajina). Informačná vojna sa teda začala dávno pred inváziou a prebieha nielen na Ukrajine, v Rusku, ale aj u nás (podľa prieskumov si každý štvrtý Slovák myslí, že za inváziu na Ukrajine môže NATO/USA). Prístup k správnym informáciám dokáže zvrhnúť aj diktátorské režimy a to si Rusko uvedmouje, keďže začalo blokovať na svojom území aj sociálne siete a čoskoro sa možno odpojí od globálneho internetu.

Ako môžeš bojovať v informačnej vojne:

 • označovať nepravdivé a nepodložené informácie na soc. sieťach,
 • nepodporovať ich šírenie, pravdepodobne nepomáha ani oponujúci komentár, keďže tým sa zvýši dosah daného príspevku,
 • podporovať tvorbu nezávislej žurnalistiky predplatným (napr. Dennik N, Sme, Aktuality a pod.),
 • podporovať šírenie pravdivých informácií vo svojom okolí,
 • vyhodnocovať informácie z viacerých zdrojov a pracovuj s nimi až keď sú overené,
 • myslieť kriticky a veď k tomu aj svoje deti, pretože čoskoro budú tie informácie vyhodnocovať aj ony.

Technológie

Dôležitú úlohu zohrávajú aj technológie, napr. odpojenie Ruska od systému SWIFT je jednou z najvýznamnejších sankcií a v podstate znamená len odpojenie ruských bánk od globálneho informačného systému. Na druhej strane Ukrajina bola v minulom roku terčom 10 000 kybernetických útokov denne. Avšak nemôžeme sa tváriť, že sa to netýka aj nás.

Čo vieš spraviť po technologickej stránke:

 • chrániť svoje firemné aj súkromné účty (napr. obmieňanie hesiel, dvojstupňová verifikácia),
 • pravidelne aktualizovať softvér v počítači ale aj mobilnom telefóne,
 • ak sa rozhodneš aj ty zapojiť do odvetných DDoS útokov over si na aké weby cieliš, či to je efektívne a či tým viac nepoškodzujete samotných ruských občanov, ktorí v tom sú nevinne.

Čo ďalšie vieš spraviť ak vyvíjaš softvér ako my:

 • vytvárať bezpečný a zabezpečený software,
 • byť ostražitý pred útokmi na svoju infraštruktúru/aplikácie,
 • neobchodovať s ruskými spoločnosťami, hoci čoskoro to bude takmer nemožné v dôsledku odrezania Ruska od zvyšku sveta.
Marek ŠpalekCTO