3. Apr 2023Insight

8 vecí, ktoré som sa naučil za 8 rokov ako Head of Design

Viesť dizajnový tím nie je ľahké, a vôbec viesť ľudí všeobecne nie je pre každého. To, že ste silný v crafte, ešte neznamená, že budete aj dobrý líder. Posledných 8 rokov som mal tú česť viesť jeden z najlepších tímov pre digitálny dizajn na SK/CZ scéne. Naučil som sa veľa a chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko myšlienok, ktoré mi utkveli v pamäti. Dúfam, že v tomto článku nájdete niečo užitočné.

Najdôležitejším nástrojom v dizajn tíme je feedback 🧰

To všetci vieme. Ale nie je to o procese, ale o mindsete ľudí. Všetci musia chápať, že spätná väzba je nástrojom ich rozvoja. Umožňuje im rásť. Ak chcete zo svojho tímu vyťažiť maximum, musí mať dobrú feedbackovú kultúru - Ľudia sa musia cítiť jeden pred druhým komfortne “odhalení", nesmie v tom byť žiadna rivalita ani "diss", len úprimná snaha pomôcť.

💡 Toto sa nedá naučiť. Úprimne ani neviem, ako sa nám to v tíme podarilo. Samozrejme, stále na tom pracujeme. Ale myslím, že je to tímom správne nastavených ľudí a správne nastaveným tímom :). Ľudia priťahujú ľudí s podobným mindsetom. A rozhodnutia. Je to o malých rozhodnutiach - to čo spravíte resp. nespravíte aby ste ubránili bezpečné prostredie. To rozhoduje.

Stačí jeden človek, aby sa ostatní cítili utláčaní a báli sa povedať svoj názor. To masívne narúša kultúru celého tímu. Kultúru treba kultivovať a brániť. Tím je taký silný, ako je silný jeho najslabší článok. Ak niekto povie alebo urobí niečo proti tímovým hodnotám, mal by pocítiť, že to nie je správne. Toto sa mi nie vždy darilo, ale poučil som sa.

Trpezlivosť je najdôležitejší skill leadra 🧘

Áno, už ste určite čítali 58 článkov, ktoré začínali “The most important manager skills”. Ale tento skill je podľa mňa naozaj najdôležitejší. Vedenie ľudí je vlastne starostlivosť o iných ľudí. A to je vždy ťažké. Ľudia sú rôzni: niekto sa učí rýchlo, iný pomalšie, niekto je emotívny, iný zas lenivý, niekto je pre prácu viac zapálený, iný to berie ako 9-to-5. A všetkých musíš pochopiť a nájsť si k nim cestu. Na to treba poriadnu dávku trpezlivosti.

  • Trpezlivosť neprerábať prácu ľudí, keď nie je dokonalá alebo podľa tvojich predstáv.
  • Trpezlivosť nenechať človeka sedieť na striedačke, ak zlyhal na projekte.
  • Trpezlivosť nestratiť motiváciu, ak sa niekto učí pomalšie.
  • Trpezlivosť delegovať úlohy a neočakávať, že budú spravené presne tak, ako by si ich robil ty sám.

💡 Viesť ľudí nie je pre každého. Najseniornejší človek vôbec nemusí byť najlepší leader a naopak. Manažovanie ľudí nie je manažovanie ich práce.

Líder a seniori musia mať čas sa nudiť 🥱

Pre napredovanie tímu je dôležité, aby mal líder dostatok priestoru na “nudu”. V operatíve a v období peaku sa deje len nevyhnutné. Najlepšie nápady sa rodia vtedy, keď majú ľudia čas premýšľať "Čo ešte môžeme robiť lepšie? Kde viem firme najviac pomôcť? ”. Vtedy sa ostria sekery :)

To isté platí o senioroch. Väčšina firiem sa snaží aby boli seniori čo najviac vyťažovaní, robili na najlepších projektoch. Potom sa z nich stanú dojné kravy. Alebo skôr ťažné kone :) Tiež sme to tak niekdy robili.

💡 Ale v určitom bode sme v GR prišli na to, že chceme aby sa seniori začali nudiť. Pretože keď sa nudí senior vznikajú inovácie, zlepšujú sa procesy, vzdelávajú ostatných. Preto je dôležitý dobrý pomer seniorov a mediorov s juniormi. Mediori a seniori sa učia aj tým, že učia iných. Zároveň sa nám osvedčilo, že najlepší spôsob, ako získať kvalitného človeka, je vychovať si ho.

Design

8 vecí, ktoré som sa naučila za 6 mesiacov ako junior dizajnér v GoodRequest

Veronika Ivánová10 Oct 2022

Nechoď príliš do hĺbky, lebo sa utopíš 🏊‍♂️

Leader musí udržiavať dostatočne odzoomovaný pohľad. Ľudia nevidia veci v takom kontexte, ako by mal vidieť leader, pretože sú zacyklení v dennom rytme. Avšak pýtaj sa ľudí, čo teraz riešia, čo by im pomohlo, ako sa majú… Ľudia vedia povedať svoje pocity, to, čím si prechádzajú a čo by potrebovali. Avšak nemajú kontext o celom tíme, o tom, čo potrebujú ostatní, celý tím a firma. Na to si tu ty ako lead. Zbieraj insighty, ale rozhodnutia robíš ty.

💡 Úlohou lídra je prinášať dlhodobý pohľad - Je to škálovateľné? Ako to bude fungovať, keď nás bude 20, nie 5? Ako to zapadá do celkovej stratégie? Je to skutočne dôležité aj pre klienta? Ako to ovplyvní konkrétne biznis ukazovatele? Keď to teraz spravíme takto, čo to ovplyvní v budúcnosti?

Predpokladom kvality je kvantita 💯

 Prvý návrh nikdy nie je dobrý. S každou iteráciou, ktorá nefunguje, prichádza ďalšia možnosť, ako to nerobiť. To je zistenie – Insight. Tým sa postupne zvyšuje kvalita finálneho návrhu, zároveň sa prebúdzajú nové perspektívy a  kreativita sa opäť zvyšuje. S každým obmedzením, na ktoré narazíme, prichádza príležitosť. Všetko dobré a kvalitné si skrátka vyžaduje čas.

Platí to aj v prípade ľudí. Ani seniori nevznikajú naučenými procesmi či nakreslenými pixelmi. Sú to práve tie ťažké situácie v boji s náročným klientom či výzvou na projekte, kde sa formujú seniori. Ten čas strávený mimo komfort sa nedá oklamať.

💡 V agentúre má každý projekt svoje obmedzenia. Dizajn je otázkou rovnováhy medzi value - effort. Je to umenie balansovať medzi množstvom úsilia, ktoré si môžeme dovoliť investovať, a miestom, kam ho sústrediť, aby sme sa čo najviac priblížili stanoveným očakávaniam.

Procesy sú King ale ľudia sú Queen 👑

Tento rok sa nám podarilo znížiť reworky dizajn tímu na projektoch vo vývoji na 0. Snažili sme sa o to 7 rokov. Keď som rozmýšľal, ako sa nám to podarilo, nebola za tým žiadna zmena procesu. Sú to kvalitní ľudia a čas. Kvalitní ľudia sú najdôležitejšími prvkami nášho tímu. Ničím ich nenahradíš. Ani vyšperkovanými procesmi, iba skoriguješ poškodenie.

💡 V prvom rade ide o ľudí a tím a až potom o procesy. Preto investuj všetku energiu do toho, aby si takých ľudí nahiroval a udržal si ich. Staraj sa o to, aby rástli, nebáli sa robiť chyby, ale poučili sa z nich, boli motivovaní a cítili sa ohodnotení. Ale netlač na pílu. Najčastejší feedback, čo som za 8 rokov dostal, bol, že sú radi, že majú priestor a netlačím na nich.

Zároveň nechaj priestor na slabšie obdobia, pretože work-life balance neexistuje. Do práce aj domov chodí ten istý človek. Ak ťa niečo zasiahne v práci, prenesie sa to domov a naopak. Počas celého roka sa nedá mať konzistentne rovnaký výkon. Preto je dôležité mať pochopenie a sledovať celkový dlhodobý prínos. Ľudia to ocenia.

Dizajnéri sú iní ako ostatní ľudia vo firme 🤔

Iní neznamená nadradení, skôr sa inak pozerajú na veci, vyžadujú iný spôsob zadávania úloh, iný spôsob vedenia a kontext do projektu, pokiaľ nechcete zabiť ich motiváciu a chcete z nich dostať maximum.

💡 Veľa sa pýtajú, veľa spochybňujú veci... Dajte im priestor povedať názor. Radi ukazujú na veci, ktoré nefungujú. V tomto sú tak trochu ako deti - majú veľa energie, ktorú treba pretaviť správnym smerom - do fixovania problémov :)

Pri zadávaní úloh je potrebné byť jasný v adresovaní očakávaní, ale nie príliš konkrétny. Pýtajte sa otvorene a zistíte aj to, čo ste nechceli. Podporuje to kritické myslenie, konkrétne úlohy ho zabíjajú. Ujasnite si, čo od nich očakávate a čo oni očakávajú od vás. Každý je jedinečný, každý môže mať iné potreby a vyžadovať iný prístup. V neposlednom rade musíte ísť aj so správnou úlohou za správnym človekom.

 

Spôsob riadenia a smerovanie tímu sa môžu meniť 🎯

Najmä v závislosti od ľudí ale aj úlohy dizajn tímu v rámci firmy. Od konkrétnejšieho, manažérskeho, procesne orientovaného a popisného štýlu až po voľnejší, mentorský štýl. Každému tímu a stavu, v akom sa firma a tím nachádzali, vyhovovalo niečo iné.

Počas môjho leadovania som zažili 4 generácie dizajn tímu, každý mal inú dynamiku a vyžadoval si jemne odlišný manažérsky prístup. Vždy to záviselo od zloženia tímu, seniority ľudí a ich očakávaní na mňa.

CIele a smerovanie tímu ale závisia aj od toho, čo firma od dizajn tímu v svojej fáze potrebuje. Napríklad:

  • Dizajn ako support pre dev → sekať dizajny jeden za druhým, aby mali vývojári čo programovať, pretože má tak firma postavenú propozíciu.
  • Dizajn ako driver produktov → drivovať správne rozhodnutia klienta o smerovaní produktu pretože chýbajú produkťáci.
  • Dizajn na celo-firemnej úrovni → evanjelizovať princípy design thinkingu do celej firmy pretože to firma a tímy potrebujú.

💡Je dôležité uvedomiť si akú úlohu dizajn tím v rámci firmy zohráva. Komunikujte o tom so stakeholdermi. Ja som mal to šťastie, že ma firma nikdy neobmedzovala v rozlete dizajn tímu. Aj vďaka tomu ma to v GoodRequest bavilo 8 rokov a stále baví :)

A čo ďalej? 

Michal SleziakHead of Product