#grpartners: UX research a dizajn pre blockchain projekt Synthetix.io
Web
2
 min read
September 21, 2022

#grpartners: UX research a dizajn pre blockchain projekt Synthetix.io

Martin Macík
Martin Macík
Business Manager
LinkedIn Logo

Sme naozaj nadšení, že môžeme oznámiť začiatok spolupráce s crypto platformou Synthetix.io, ktorej pomáhame zlepšiť používateľskú skúsenosť a implementovať best practice pre dizajn ich staking appky.

Projekt Synthetix.io umožňuje vytváranie syntetických assetov, ktoré ponúkajú jedinečné deriváty a expozíciu voči reálnym aktívam na blockchaine. Synthetix poháňa decentralizované perpetuálne futures, trhy s opciami, trhy s koordináciou obchodov a ďalšie. Našou úlohou je zlepšiť používateľský zážitok v rámci webovej aplikície Synthetix Staking.

Od UX Research po návrh UX & UI

Používateľská skúsenosť trvá od prvého kontaktu s produktom až po jeho skutočné používanie, preto je pre zlepšenie používateľskej skúsenosti nevyhnutné dôkladne pochopenie samotného produktu, jeho fungovania, funkcií a zamerať sa na potreby a skúsenosti používateľov, ktorí rozumejú oblasti blockchain, kryptomenám a majú skúsenosť s crypto projektami - čo potrebujú, aké majú problémy, preferencie a minule skúsenosti.

Výzva

Cieľom spolupráce je redizajn webovej aplikácie staking.synthetix.io/ tak, aby sme zlepšili používateľský zážitok. Výskum nám pomôže identifikovať user journey - zážitok pred, počas a po používaní produktu, čím zistíme problémy aktuálneho dizajnu a odhalí príležitosti ako zážitok zlepšiť. Počas úvodnej analýzy sme sa podrobne pozreli na staking aplikáciu, čím sme sa dopracovali k niekoľkým otázkam, ktoré nám následne pomohli identifikovať problémy. Ako napríklad:

  • Ako používatelia používajú aplikáciu?
  • Ako používatelia rozumejú titulom a zobrazeným informáciám?
  • Ako sa pohybujú v staking aplikácií?

UX Research

Odpovede na vzniknuté otázky ako aj výzvy plánujeme získať dvoma spôsobmi. Kvalitatívne zistenia nám pomôžu zistiť, ako používatelia reagujú pri prvej interakcii s produktom, skúsenosti počas používania produktu a ako hodnotia celkový zážitok z produktu. Do výskumného plánu sme zahrnuli aj metódy contextual interviews a usability testing.

Zistené tvrdenia si následne overíme pomocou prieskumu medzi aktívnymi používateľmi v rámci Discord komunity. Výstupy z výskumu nám poskytnú konkrétne odporúčania pre zlepšenie UX & UI.

UX a UI dizajn nového riešenia webovej aplikácie

Na základe cenných vstupov z výskumnej fázy budeme schopní začať s návrhom wireframeov, ktoré umožnia objasniť a vizualizovať myšlienky za návrhom používateľského zážitku nového riešenia.

Po odsúhlasení wireframov bude možné prejsť do fázy návrhu UI a prototypovania, ktorá umožňuje vytvoriť klikateľný prototyp s cieľom otestovať nové riešenie UX a UI a následne zistiť stav UX návrhu riešenia, pričom sa analyzuje nová používateľská skúsenosť v spojení s návrhom.

Potrebujete pomôct s vaším digitálnym produktom? Kontaktujte nás!
hello@goodrequest.com
Do you need help with your digital product? Contact us!
hello@goodrequest.com

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.