#grpartners: UI / UX design a frontend pre interný informačný systém od MAZARS
Project
4
 min read
June 17, 2021

#grpartners: UI / UX design a frontend pre interný informačný systém od MAZARS

Tomáš Kurať
Tomáš Kurať
project manager

Do UI / UX dizajnu a frontend vývoja sa v júni púšťame s tímom profesionálov zo spoločnosti Mazars. Spoločne vytvárame pokročilý digitálny produkt PayMap.

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby. Spoločnosť pôsobí vo vyše 90 krajinách a zamestnáva 42 400 odborníkov – 26 000+ v integrovanom partnerstve a 16 000+ v rámci Mazars North America Alliance. Vďaka neustálemu rozvoju znalostí, zručností a technológií čí citu pre kultúrne špecifiká poskytuje na mieru šité služby.

Partnestvo s Mazars založené na tvorbe dizajnu a frontend pre informačný systém

UX Design pre webovú aplikáciu

Cieľom spolupráce je vývoj webovej aplikácie PayMap, ktorej úlohou je spracovanie širokej škály dát pre mzdové podklady nadnárodných spoločností. Dôležitou súčasťou spolupráce je taktiež dizajn webovej aplikácie, ktorý sme odštartovali dôkladnou UX analýzou a definíciou problému, ktorý ma PayMap vyriešiť a spoznať požiadavky budúcich používateľov. Vďaka výstupom analýz a úzkej spolupráci s klientom projekt prechádza do tvorby informačnej architektúry a UI dizajnu systému.

Hlavným benefitom produktu je spracovanie podkladov na mzdy aj napriek špecifickým vstupným dátam naprieč krajinami. Taktiež ich prehľadná grafická interpretácia, ktorá používateľov odbremení od neprehľadnej práce s obrovskými tabuľkami. Úlohou informačného systému je taktiež zachytiť a upozorniť na chýbajúce informácie či vzniknuté chyby pri spracovaní.

Platform description:

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.