GoodRequest: Víťaz kategórie Zodpovedná malá/stredná firma, Via Bona Slovakia 2021
Business
2
 min read
October 12, 2022

GoodRequest: Víťaz kategórie Zodpovedná malá/stredná firma, Via Bona Slovakia 2021

Barbora Linek
Barbora Linek
Head of Marketing & Communication
LinkedIn Logo

Už 22. krát udelila Nadácia Pontis v rámci iniciatívy Via Bona Slovakia ocenenia zodpovedným a inšpiratívnym firmám. V siedmych kategóriách sa o ocenenie uchádzalo celkovo 38 firiem.

Sme úprimne vďační, šťastní a hrdí, že cena v rámci hlavnej kategórie Zodpovedná malá/stredná firma putovala práve k nám do GoodRequest.

Ocenenie v tejto kategórií patrí pravidelne firmám, ktorých proaktívny prístup k zodpovednému podnikaniu je jedinečný, komplexný, zodpovedný a nad rámec zákona. Nie len voči trhu, ale aj voči zamestnancom, životnému prostrediu, či komunite.

Za čo sme ocenenie získali?

Odborná a nezávislá porota hodnotila viaceré kritériá a podmienky. Víťazstvo v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma priniesli viaceré aktivity ktorým sa pravidelne a dlhodobo venujeme.

Foto: Marek Mucha

GoodRequest Academy

Iniciatíva, ktorá porotu zaujala najviac je náš unikátny koncept GoodRequest Academy. V rámci neho sa snažíme pre študentov a tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v IT zatraktívniť a zjednodušiť začiatok v ich kariére. Tento koncept zahŕňa aktivity od prednášok na školách aj v rámci našich vlastných iniciatív v komunite, cez súťažné zadania pre študentov, workshopy a stáže až po intenzívny platený program. V rámci celej iniciatívy sú aktívni skúsení developeri/ky a dizajnéri/ky. Po jeho absolvovaní sú schopní začať naplno pracovať.

Kindness a komunita

Našu podporu - vo forme finančnej, materiálnej, alebo expertízy smerujeme do projektov v oblasti vzdelávania a komunity. Zároveň si uvedomujeme, že máme viac šťastia, ako mnohí, ktorí čelia existenčným problémom, či žijú vo vylúčených komunitách. Preto to berieme ako istú formu zodpovednosti angažovať sa aj v týchto oblastiach.

Build to last & United like Manchester

Pretaviť hodnoty firmy do praxe nie je náročné, ak sú sformulované na základe toho, čo firma žije. V súčasnosti sa snažíme vytvárať v rámci dizajnu a tvorby mobilných a webových aplikácií také riešenia, ktoré sú zmysluplné, používateľovi prinesú zážitok a obstoja v čase. To všetko s ohľadom na našich zamestnancov, ktorý môžu rásť, vzdelávať sa, fungovať v transparentnej firme bez akýchkoľvek rodových, či iných stereotypov.

Napriek tomu, že sa v našej práci neženieme za oceneniami, je skvelým pocitom a utvrdením, dostať takúto formu spätnej väzby na aktivity, ktoré považujeme za zmysluplné a udržateľné. Vážime si ho a odhodlaní pokračujeme ďalej!

Potrebujete pomôct s vaším digitálnym produktom? Kontaktujte nás!
hello@goodrequest.com
Do you need help with your digital product? Contact us!
hello@goodrequest.com

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.