GoodPagerIndicator - vlastná implementácia indikátora pre ViewPager2
Mobile
1
 min read
February 14, 2022

GoodPagerIndicator - vlastná implementácia indikátora pre ViewPager2

Jan Kandráč
Jan Kandráč
Android Developer
LinkedIn Logo

GoodPagerIndicator pre ViewPager2 je ready pre tvoj projekt. :-) Otestovaný a pripravený ako verzia 1.0.0..

Čo ponúka?

  • Niekoľko základných aj netradičných implementácií indicatora pre ViewPager2, ako sú napríklad koláčový indicator, či indicator, ktorý zobrazuje percentá.
  • Zároveň poskytuje niekoľko abstraktných tried, ktoré ti umožnia jednoducho si vytvoriť vlastný vizuál pre tvoj indicator. Nám dovolia veľmi rýchlo ťa zásobovať novými a novými vizuálmi.
  • Všetky implementácie umožňujú spracovať swipe aj click eventy pre rýchlejšiu navigáciu medzi stránkami.

GoodPagerIndicator, ako nositeľ mena tejto knižnice, distribuuje progress medzi viacero bodiek, nie len dvoch susediacich. Väčšina knižníc takýto problém nerieši.

Nastaviť si môžeš minimálnu, či maximálnu veľkosť bodky, farbu aktívnej a neaktívnej, interpolátory a mnohé ďalšie parametre, aby tvoja aplikácia mohla lepšie vyniknúť.

Knižnica je uložená na jitpack.io Vďaka čomu, bude jednoduché použiť ju aj v tvojom projekte.

goodpager indicator
Všetky detaily a potrebné informácie nájdeš na našom GitHub projekte.
Potrebujete pomôct s vaším digitálnym produktom? Kontaktujte nás!
hello@goodrequest.com
Do you need help with your digital product? Contact us!
hello@goodrequest.com

Like what you see?
Join our newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
High quality content once a month. No spam, we promise.
Your personal data is processed in accordance with our Memorandum on Personal Data Protection.

Páči sa vám náš content?
Odoberajte newsletter.

Great! Welcome to newsletter.
Oops! Something went wrong while submitting your email.
Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s našim Memorandom na ochranu osobných údajov.